Top 18+ Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh Bài 2 trang 13 SGK Địa 7

Bạn đang tìm kiếm về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh Bài 2 trang 13 SGK Địa 7

Đề bài

Quan sát tháp tuổi của Thành phố Hồ Chí Minh qua các cuộc tổng điều tra dân số năm 1989 và năm 1999, cho biết sau 10 năm:

–    Hình dạng tháp tuổi có gì thay đổi?

–    Nhóm tuổi nào tăng về tỉ lệ? Nhóm tuổi nào giảm về tỉ lệ?

Bài 2 trang 13 SGK Địa 7 | Giải bài tập SGK Địa lí lớp 7

» Ôn tập Bài 1 trang 13 SGK Địa 7

Hướng dẫn giải Bài 2 trang 13 SGK Địa 7

–    Hình dáng tháp tuổi thay đổi:

+ đáy tháp thu hẹp dần lại ở cả hai phía.

+ thân tháp mở rộng và nâng cao ở cả hai phía.

Vậy , sau 10 năm, dân số TP. Hồ Chí Minh sẽ “già” đi

–    Tỉ lệ nhóm tuổi 15 – 59 (tuổi lao động) tăng.

–    Tỉ lệ nhóm tuổi 0 – 14 (dưới tuổi lao động) giảm.

» Xem tiếp Bài 3 trang 13 SGK Địa 7

———————————————————-

» Truy cập doctailieu.com để cập nhật đầy đủ đáp án các bài tập trong Phần một: Thành phần nhân văn của môi trường – sgk Địa 7 hoặc hướng dẫn giải các dạng bài tập Địa lí lớp 7 khác.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000
Lượt xem: 80008000

2. Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh từ VNExpress

VNExpress
Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh rồi nhỉ? Nội dung Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

3. Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

4. Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

5. Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh rồi nhỉ? Nội dung Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

6. Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh từ tienphong.vn

tienphong.vn
Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

7. Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

8. Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh từ soha.vn

soha.vn
Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh rồi nhỉ? Nội dung Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

9. Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

10. Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh từ kenh14.vn

kenh14.vn
Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

11. Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh từ zingnews.vn

zingnews.vn
Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh rồi nhỉ? Nội dung Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

12. Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

13. Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh từ vov.vn

vov.vn
Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

14. Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh từ afamily.vn

afamily.vn
Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh rồi nhỉ? Nội dung Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

15. Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

16. Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

17. Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh từ coccoc.com

coccoc.com
Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh rồi nhỉ? Nội dung Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

18. Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh từ facebook.com

facebook.com
Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8000

Câu hỏi về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh

Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh
cách Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh
hướng dẫn Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh
Quan Sát Tháp Tuổi Của Thành Phố Hồ Chí Minh miễn phí

Scores: 4.2 (77 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Em Có Nhận Xét Gì Về Tổ Chức Nhà Nước Thời Ngô Quyền

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn