Top 18+ Read The Following Passage And Mark The Letter

Bạn đang tìm hiểu về Read The Following Passage And Mark The Letter, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Read The Following Passage And Mark The Letter được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Read The Following Passage And Mark The Letter hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Read The Following Passage And Mark The Letter

Câu 1. Điền vào số 31
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
A. like (adj.): giống nhau, như nhau
B. working (v.): làm việc
c. how (adv.): thế nào
D. as (adv.): cũng, là
Spend time as a: dành thời gian làm việc gì.
After spending five years as a concert pianist, he has gone into business, recently setting up his own company.

Sau khi dành 5 năm làm công việc của một nhạc sĩ dương cầm trong các buổi hòa nhạc, ông đã ra kinh doanh riêng, và gần đây đã lập công ti riêng của mình.

Câu 2. Điền vào số 32
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Devote (v.): cống hiến
Take (v.): cầm, lấy
Assign (v.): chỉ định
Employ (v.): thuê
To devote oneself to something: cống hiến/ tập trung hết mình vào cái gì;
After leaving university I decided to devote myself to a career in music. I loved performing, but it was hard work.
Sau khi rời trường đại học, tôi quyết định cống hiến hết mình cho sự nghiệp âm nhạc. Tôi yêu biểu diễn, nhưng công việc rất vất vả.
Câu 3. Điền vào số 33
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Lastly (adv.): cuối cùng, sau cùng
At last (adv.): cuối cùng = in the end.
At the end of something: vào thời điểm cuối của cái gì;
Lately (adv.): gần đây.
But I felt free and at last I knew 1 was getting serious about life.

Nhưng tôi cảm thấy tự do và cuối cùng tôi biết mình đang nghiêm túc về cuộc sống của mình.

Câu 4. Điền vào số 34
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Specializes (v.): chuyên môn
Focuses (v.): tập trung
Concentrates (v.): tập trung
Dedicates (adj.): tinh tế
To specialize in something: chuyên môn hóa vào cái gì.
To focus/concentrate on something: tập trung vào cái gì;
To dedicate oneself to something: dốc sức vào cái gì.
= to devote oneself to something.
A year ago I left EMI and formed a new company, New Media Systems, which specializes in multimedia programs.
Một năm trước tôi rời EMI và thành lập một công ti mới. Hệ thống truyền thông mới, chuyên môn hóa vào các chương trình đa phương tiện.
Câu 5. Điền vào số 35
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Although: mặc dù
For that: cho rằng
Now that: bây giờ thì
On account of: bởi vì
Now that I run my own business, I’m in control of my life and I feel proud of
my achievements.
Giờ tôi đã có một doanh nghiệp của riêng mình, tôi điều khiển được cuộc sống của mình và tôi tự hào vì những gì mình đã đạt được.
A. like (adj.): giống nhau, như nhau
B. working (v.): làm việc
c. how (adv.): thế nào
D. as (adv.): cũng, là
Spend time as a: dành thời gian làm việc gì.
After spending five years as a concert pianist, he has gone into business, recently setting up his own company.

Sau khi dành 5 năm làm công việc của một nhạc sĩ dương cầm trong các buổi hòa nhạc, ông đã ra kinh doanh riêng, và gần đây đã lập công ti riêng của mình.

Devote (v.): cống hiến
Take (v.): cầm, lấy
Assign (v.): chỉ định
Employ (v.): thuê
To devote oneself to something: cống hiến/ tập trung hết mình vào cái gì;
After leaving university I decided to devote myself to a career in music. I loved performing, but it was hard work.
Sau khi rời trường đại học, tôi quyết định cống hiến hết mình cho sự nghiệp âm nhạc. Tôi yêu biểu diễn, nhưng công việc rất vất vả.

Lastly (adv.): cuối cùng, sau cùng
At last (adv.): cuối cùng = in the end.
At the end of something: vào thời điểm cuối của cái gì;
Lately (adv.): gần đây.
But I felt free and at last I knew 1 was getting serious about life.

Nhưng tôi cảm thấy tự do và cuối cùng tôi biết mình đang nghiêm túc về cuộc sống của mình.

Specializes (v.): chuyên môn
Focuses (v.): tập trung
Concentrates (v.): tập trung
Dedicates (adj.): tinh tế
To specialize in something: chuyên môn hóa vào cái gì.
To focus/concentrate on something: tập trung vào cái gì;
To dedicate oneself to something: dốc sức vào cái gì.
= to devote oneself to something.
A year ago I left EMI and formed a new company, New Media Systems, which specializes in multimedia programs.
Một năm trước tôi rời EMI và thành lập một công ti mới. Hệ thống truyền thông mới, chuyên môn hóa vào các chương trình đa phương tiện.

Although: mặc dù
For that: cho rằng
Now that: bây giờ thì
On account of: bởi vì
Now that I run my own business, I’m in control of my life and I feel proud of
my achievements.
Giờ tôi đã có một doanh nghiệp của riêng mình, tôi điều khiển được cuộc sống của mình và tôi tự hào vì những gì mình đã đạt được.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
Lượt xem: 90009000

2. Read The Following Passage And Mark The Letter từ VNExpress

VNExpress
Read The Following Passage And Mark The Letter

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Read The Following Passage And Mark The Letter rồi nhỉ? Nội dung Read The Following Passage And Mark The Letter được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

3. Read The Following Passage And Mark The Letter từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Read The Following Passage And Mark The Letter

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Read The Following Passage And Mark The Letter được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Read The Following Passage And Mark The Letter
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

4. Read The Following Passage And Mark The Letter từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Read The Following Passage And Mark The Letter

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Read The Following Passage And Mark The Letter được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Read The Following Passage And Mark The Letter
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

5. Read The Following Passage And Mark The Letter từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Read The Following Passage And Mark The Letter

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Read The Following Passage And Mark The Letter rồi nhỉ? Nội dung Read The Following Passage And Mark The Letter được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

6. Read The Following Passage And Mark The Letter từ tienphong.vn

tienphong.vn
Read The Following Passage And Mark The Letter

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Read The Following Passage And Mark The Letter được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Read The Following Passage And Mark The Letter
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

7. Read The Following Passage And Mark The Letter từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Read The Following Passage And Mark The Letter

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Read The Following Passage And Mark The Letter được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Read The Following Passage And Mark The Letter
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

8. Read The Following Passage And Mark The Letter từ soha.vn

soha.vn
Read The Following Passage And Mark The Letter

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Read The Following Passage And Mark The Letter rồi nhỉ? Nội dung Read The Following Passage And Mark The Letter được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

9. Read The Following Passage And Mark The Letter từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Read The Following Passage And Mark The Letter

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Read The Following Passage And Mark The Letter được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Read The Following Passage And Mark The Letter
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

10. Read The Following Passage And Mark The Letter từ kenh14.vn

kenh14.vn
Read The Following Passage And Mark The Letter

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Read The Following Passage And Mark The Letter được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Read The Following Passage And Mark The Letter
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

11. Read The Following Passage And Mark The Letter từ zingnews.vn

zingnews.vn
Read The Following Passage And Mark The Letter

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Read The Following Passage And Mark The Letter rồi nhỉ? Nội dung Read The Following Passage And Mark The Letter được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

12. Read The Following Passage And Mark The Letter từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Read The Following Passage And Mark The Letter

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Read The Following Passage And Mark The Letter được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Read The Following Passage And Mark The Letter
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

13. Read The Following Passage And Mark The Letter từ vov.vn

vov.vn
Read The Following Passage And Mark The Letter

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Read The Following Passage And Mark The Letter được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Read The Following Passage And Mark The Letter
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

14. Read The Following Passage And Mark The Letter từ afamily.vn

afamily.vn
Read The Following Passage And Mark The Letter

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Read The Following Passage And Mark The Letter rồi nhỉ? Nội dung Read The Following Passage And Mark The Letter được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

15. Read The Following Passage And Mark The Letter từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Read The Following Passage And Mark The Letter

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Read The Following Passage And Mark The Letter được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Read The Following Passage And Mark The Letter
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

16. Read The Following Passage And Mark The Letter từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Read The Following Passage And Mark The Letter

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Read The Following Passage And Mark The Letter được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Read The Following Passage And Mark The Letter
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

17. Read The Following Passage And Mark The Letter từ coccoc.com

coccoc.com
Read The Following Passage And Mark The Letter

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Read The Following Passage And Mark The Letter rồi nhỉ? Nội dung Read The Following Passage And Mark The Letter được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

18. Read The Following Passage And Mark The Letter từ facebook.com

facebook.com
Read The Following Passage And Mark The Letter

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Read The Following Passage And Mark The Letter được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Read The Following Passage And Mark The Letter
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

Câu hỏi về Read The Following Passage And Mark The Letter

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Read The Following Passage And Mark The Letter hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Read The Following Passage And Mark The Letter được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Read The Following Passage And Mark The Letter giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Read The Following Passage And Mark The Letter

Read The Following Passage And Mark The Letter
cách Read The Following Passage And Mark The Letter
hướng dẫn Read The Following Passage And Mark The Letter
Read The Following Passage And Mark The Letter miễn phí

Scores: 4.3 (125 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 20+ Cặp Chất Nào Dưới Đây Có Phản Ứng

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn