Top 18+ Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer

Bạn đang tìm kiếm về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer

Câu 1. The main idea of the passage is______.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Đáp án:
Ý tưởng chính của đoạn văn là ______.
A. làm thế nào để được nhận vào một trường đại học
B. làm thế nào để tham dự một kỳ thi A-level
C. học tại một trường đại học
D. phải làm gì sau khi rời trường
Đáp án cần chọn là: A
Câu 2. The maximum number of universities that a student can apply for is_______.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Đáp án:
Số lượng trường đại học tối đa mà sinh viên có thể đăng ký là _______.
A. hai
B. ba
C. bốn
D. năm
Thông tin: On this form you choose up to five universities that you would like to go to.
Tạm dịch:
Trên mẫu đơn này, bạn chọn tối đa năm trường đại học mà bạn muốn đến.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 3. If the university is interested in the application, _____.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Đáp án:
Nếu trường đại học quan tâm đến việc ứng tuyển, ______.
A. học sinh sẽ được cung cấp một địa điểm
B. học sinh sẽ phải tham dự một cuộc phỏng vấn
C. sinh viên sẽ đi thẳng đến trường đại học
D. học sinh sẽ tham dự kỳ thi trình độ A
Thông tin: If the universities are interested in your application, they will ask you to attend an interview.
Tạm dịch:
Nếu các trường đại học quan tâm đến đơn của bạn, họ sẽ yêu cầu bạn tham dự một cuộc phỏng vấn.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 4. Students do their A-level examination _______.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Đáp án:
Học sinh làm bài kiểm tra trình độ A _______.
A. vào đầu năm ngoái của họ ở trường
B. trước khi họ gửi mẫu đơn ứng tuyển đến các trường đại học
C. vào cuối thời gian của họ ở trường
D. ngay sau khi họ nhận được đơn đăng ký
Thông tin: These are the exams that you do at the end of your time at school.
Tạm dịch:
Đây là những kỳ thi mà bạn tham dự vào cuối thời gian của bạn ở trường.
Đáp án cần chọn là: C
Câu 5. If the student’s score is below the minimum grades announced by the university, ______.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Đáp án: C
Nếu điểm của học sinh thấp hơn điểm tối thiểu được công bố bởi trường đại học, ______.
A. vị trí sẽ được cung cấp cho người khác
B. anh ta phải mất một năm
C. anh ta không được phép nộp đơn cho bất kỳ trường đại học khác
D. anh ta sẽ có thể có được 1 vị trí
Thông tin: If you don’t obtain those grades then, you will not be able to get the place. It will be offered to someone else and you must apply again to another university.

Tạm dịch:
Nếu bạn không đạt được điểm số đó thì bạn sẽ không thể có được vị trí đó. Nó sẽ được cung cấp cho người khác và bạn phải nộp đơn lại cho một trường đại học khác.

Đáp án:
Ý tưởng chính của đoạn văn là ______.
A. làm thế nào để được nhận vào một trường đại học
B. làm thế nào để tham dự một kỳ thi A-level
C. học tại một trường đại học
D. phải làm gì sau khi rời trường
Đáp án cần chọn là: A

Đáp án:
Số lượng trường đại học tối đa mà sinh viên có thể đăng ký là _______.
A. hai
B. ba
C. bốn
D. năm
Thông tin: On this form you choose up to five universities that you would like to go to.
Tạm dịch:
Trên mẫu đơn này, bạn chọn tối đa năm trường đại học mà bạn muốn đến.
Đáp án cần chọn là: D

Đáp án:
Nếu trường đại học quan tâm đến việc ứng tuyển, ______.
A. học sinh sẽ được cung cấp một địa điểm
B. học sinh sẽ phải tham dự một cuộc phỏng vấn
C. sinh viên sẽ đi thẳng đến trường đại học
D. học sinh sẽ tham dự kỳ thi trình độ A
Thông tin: If the universities are interested in your application, they will ask you to attend an interview.
Tạm dịch:
Nếu các trường đại học quan tâm đến đơn của bạn, họ sẽ yêu cầu bạn tham dự một cuộc phỏng vấn.
Đáp án cần chọn là: B

Đáp án:
Học sinh làm bài kiểm tra trình độ A _______.
A. vào đầu năm ngoái của họ ở trường
B. trước khi họ gửi mẫu đơn ứng tuyển đến các trường đại học
C. vào cuối thời gian của họ ở trường
D. ngay sau khi họ nhận được đơn đăng ký
Thông tin: These are the exams that you do at the end of your time at school.
Tạm dịch:
Đây là những kỳ thi mà bạn tham dự vào cuối thời gian của bạn ở trường.
Đáp án cần chọn là: C

Đáp án: C
Nếu điểm của học sinh thấp hơn điểm tối thiểu được công bố bởi trường đại học, ______.
A. vị trí sẽ được cung cấp cho người khác
B. anh ta phải mất một năm
C. anh ta không được phép nộp đơn cho bất kỳ trường đại học khác
D. anh ta sẽ có thể có được 1 vị trí
Thông tin: If you don’t obtain those grades then, you will not be able to get the place. It will be offered to someone else and you must apply again to another university.

Tạm dịch:
Nếu bạn không đạt được điểm số đó thì bạn sẽ không thể có được vị trí đó. Nó sẽ được cung cấp cho người khác và bạn phải nộp đơn lại cho một trường đại học khác.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999
Lượt xem: 19991999

2. Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer từ VNExpress

VNExpress
Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer rồi nhỉ? Nội dung Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

3. Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

4. Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

5. Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer rồi nhỉ? Nội dung Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

6. Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer từ tienphong.vn

tienphong.vn
Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

7. Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

8. Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer từ soha.vn

soha.vn
Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer rồi nhỉ? Nội dung Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

9. Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

10. Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer từ kenh14.vn

kenh14.vn
Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

11. Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer từ zingnews.vn

zingnews.vn
Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer rồi nhỉ? Nội dung Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

12. Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

13. Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer từ vov.vn

vov.vn
Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

14. Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer từ afamily.vn

afamily.vn
Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer rồi nhỉ? Nội dung Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

15. Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

16. Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

17. Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer từ coccoc.com

coccoc.com
Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer rồi nhỉ? Nội dung Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

18. Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer từ facebook.com

facebook.com
Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

Câu hỏi về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer

Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer
cách Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer
hướng dẫn Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer
Read The Passage Carefully And Choose The Correct Answer miễn phí

Scores: 4 (97 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn