Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 Tiếng Anh 11 Review 4: Language Soạn Anh 11 trang 70 – Tập 2

Bạn đang tìm kiếm về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 hữu ích với bạn.

1. Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 Tiếng Anh 11 Review 4: Language Soạn Anh 11 trang 70 – Tập 2

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 11 Review 4: Language giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 70, 71

Review 4 lớp 11 trang 70 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 11 mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 11. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh khác tại chuyên mục Học tiếng Anh. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Câu 1

Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. (Dùng dạng đúng của từ cho trong khung để hoàn thành câu.)

1. infrastructure 2. sustainable 3. renewable 4. overcrowded 5. inhabitants

Câu 2

Complete the sentences, using the correct form of the word in brackets. Add -free or anti- if necessary. (Dùng dạng đúng của từ cho ngoặc để hoàn thành câu, thêm -free hay anti- nếu cần.)

1. medtalion 2. cholesterol-free 3. anti-acne 4. ageing 5. expectancy

Câu 3

Listen to the sentences. Mark their intonation patterns, using /,or / Then practise saying them (Hãy nghe những câu sau, đánh dấu ngữ điệu /., hoặc /, sau đó thực hành nói.)

1. A (xuống), B (xuống).

2. A (xuống), B (lên).

3. A (lên), B (lên) .

4. A (lên), B (lên).

Câu 4

Complete each question, using the correct question tag. (Dùng câu hỏi đuôi phù hợp để hoàn thành câu hỏi.)

1. do they 2. haven’t they 3. will have 4. didn’t we 5. are they

Câu 5

Rewrite the sentences, beginning as shown. (Viết lại những câu bên dưới, bắt đầu như đã cho.)

1. Dr Quan said (that) I / we may / might feel much better if i / we start / started practising meditation.

2. Lan said (that) if I want / wanted to try natural remedies, I can / could find useful information on the Internet.

3. Huong told me (that) if she drinks strong tea, she usually starts feeling dizzy.

4. If you use solar water heater in your home, you reduce your carbon footprint.

5. If you use the high-speed motorway, it takes three hours and a half to travel from Ha Noi to Lao Cai.

Câu 6

Change the sentences in reported speech in direct speech. (Hãy chuyển gián tiếp sang câu trực tiếp.)

1. “Van, you should take a yoga class to relieve stress,” said the doctor.

2. “Why don’t you use the new high-speed motorway?” the travel agent suggested. / “Let’s use the new high-speed motorway,” the travel agent suggested.

3. “Kevin, remember to go to your fitness class,” said his brother. / “Kevin, don’t forget to go to your fitness class,” said his brother.

4. “I’ll call you once a week while you are studying in Singapore,” said my sister.

5. “Don’t work out more than thirty minutes a day,” our fitness instructor said.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999
Lượt xem: 39993999

2. Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 từ VNExpress

VNExpress
Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 rồi nhỉ? Nội dung Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

3. Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

4. Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

5. Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 rồi nhỉ? Nội dung Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

6. Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

7. Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

8. Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 từ soha.vn

soha.vn
Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 rồi nhỉ? Nội dung Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

9. Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

10. Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

11. Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 rồi nhỉ? Nội dung Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

12. Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

13. Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 từ vov.vn

vov.vn
Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

14. Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 từ afamily.vn

afamily.vn
Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 rồi nhỉ? Nội dung Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

15. Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

16. Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

17. Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 từ coccoc.com

coccoc.com
Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 rồi nhỉ? Nội dung Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

18. Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 từ facebook.com

facebook.com
Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

Câu hỏi về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70

Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70
cách Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70
hướng dẫn Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70
Review 4 Unit 9 10 Lớp 11 Trang 70 miễn phí

Scores: 4.7 (73 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn