Rửa tội là gì? Khi nào làm lễ rửa tội, nghi thức rửa tội theo đạo công giáo mới nhất 2023

Rửa tội là gì?

300px 100619 N 8283S 086 %284725412077%29

Nghi lễ rửa tội tại Hải quân Hoa Kỳ

Rửa tội (hay còn gọi là báp têm phiên âm từ tiếng Pháp: baptême) là nghi thức được thực hành với nước trong các tôn giáo như Kitô giáo (Cơ Đốc giáo), đạo Mandae, đạo Mormon, đạo Sikh và một số giáo phái của Do Thái giáo. Thuật ngữ báp-têm trong nguyên ngữ Hi văn βαπτίζω (baptízô) có nghĩa là “tắm” hoặc “nhúng vào”, nhưng chính xác hơn có nghĩa là “nhúng toàn bộ một người hay vật vào trong nước sao cho nước phủ lấp hoàn toàn”.

Ngày nay, Thanh Tẩy được biết đến nhiều nhất qua Kitô giáo, nghi lễ tôn giáo này được dùng như một biểu tượng cho sự thanh tẩy tội lỗi cũng như cho sự hiệp nhất của tín hữu với Chúa Kitô trong sự chết, việc mai táng và sự sống lại của Ngài. Đối với Kitô hữu, đổ nước hay rửa bằng nước ngụ ý họ được thanh tẩy tội lỗi, trong khi nghi thức dầm mình trong nước là biểu tượng cho sự thanh tẩy tội lỗi và đồng chôn với Chúa Kitô. Cử hành lễ Thanh Tẩy trước mọi người là lời chứng về đức tin của một cá nhân, và bày tỏ sự hiệp nhất của người ấy với Chúa Kitô trong giao ước với Thiên Chúa.

Lễ Thanh Tẩy được xem là có khởi nguồn từ Gioan Tẩy Giả (hoặc Giăng Báp-tít), theo Tân Ước, là người đã làm nghi thức Thanh Tẩy cho Chúa Giêsu tại sông Jordan. Việc Thanh Tẩy được thực hành trong cộng đồng Kitô giáo theo các hình thức khác nhau như rảy nước, đổ nước lên đầu hay dầm mình trong nước. Một số giáo hội chỉ làm nghi thức Thanh Tẩy cho người đủ hiểu biết để xin thụ lễ (credobaptism), một số khác ban lễ này cho trẻ em chiếu theo sự xưng nhận đức tin của cha mẹ (paedobaptism), trong khi một số khác chấp nhận cả hai chọn lựa này. Tương tự, nghi thức rảy nước phổ biến tại một số giáo hội, một số khác chọn hình thức đổ nước trong khi nghi thức dầm mình được yêu thích tại một số giáo hội khác. Theo dòng lịch sử Kitô giáo đã nảy sinh nhiều dị biệt về bản chất và cung cách hành lễ Thanh Tẩy.

Một số giáo phái như Baptist chỉ ban lễ báp têm cho người đủ hiểu biết vì họ tin rằng lễ này không cứu rỗi linh hồn, nhưng đúng hơn là nghi thức để tín hữu công khai xưng nhận rằng bởi đức tin người ấy đã được cứu qua sự hiệp nhất với Chúa Kitô trong sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài. Những người khác, kể cả Martin Luther, nhấn mạnh vào tầm quan trọng của lễ báp têm như ông viết: “Nói cách đơn giản nhất, quyền năng, hiệu quả, lợi ích, kết quả và mục đích của báp têm là sự cứu rỗi. Không ai nhận lễ báp têm để trở thành vương hầu, nhưng để được cứu rỗi. Được cứu rỗi, như chúng ta biết, không gì khác hơn là được giải thoát khỏi tội lỗi, sự chết và quyền lực ma quỷ hầu có thể vào vương quốc của Chúa Ki-tô và sống với Ngài đời đời.”

Ý nghĩa của lễ rửa tội 

200px Baptism of Jesus by Tissot

Hình vẽ Giê-su chịu Lễ Báp têm (Phép rửa).

Khởi nguồn từ Gioan Baotixita, anh em họ với Giê-su, theo quan điểm Cơ Đốc giáo, phép Thanh Tẩy là thánh lễ mấu chốt để người thụ lễ bày tỏ ước muốn trở nên xứng hiệp để tham dự vào đời sống giáo hội. Những người tin Gioan Baotixita là nhà tiên tri nối kết phép rửa với thông điệp của ông về sự hối cải và chuẩn bị cho sự xuất hiện của Đấng Messiah. “Gioan đi khắp các vùng gần kề sông Jordan, rao giảng về phép rửa của sự hối cải để được tha thứ tội lỗi, như lời đã chép trong sách của Isaiah nhà tiên tri: ‘Có tiếng kêu trong hoang mạc, Hãy dọn đường cho Chúa, ban bằng các lối đi cho Ngài. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy. Mọi núi và đồi sẽ bị hạ thấp. Đường quanh co sẽ được làm thẳng. Đường gập ghềnh sẽ được san bằng. Và toàn thể nhân loại sẽ nhìn thấy sự cứu rỗi của Thiên Chúa’.” (Luca 3.3-6)

Khi nào làm lễ rửa tội, nghi thức rửa tội theo đạo công giáo

Gioan rao giảng rằng sự hối cải là cần thiết và đến trước sự tha thứ. Cần phải trở lại với Thiên Chúa, ngụ ý rằng vết nhơ của tội lỗi có thể tẩy xoá được, bằng cách từ bỏ mọi hành vi bất khiết và trở về để bước đi trong đường của Chúa. Đó là những gì mà lễ Thanh Tẩy biểu trưng cho. Theo Tân Ước, Gioan dạy rằng, phép rửa mà ông đang cử hành là chưa trọn vẹn, rằng sự hối cải mà không phân ly hoàn toàn khỏi tội lỗi là không xứng hiệp với một phép thanh tẩy lớn hơn mà chính ông cũng không đủ thẩm quyền cử hành. Theo Phúc âm Luca, Gioan nói: “Tôi làm phép Thanh Tẩy cho anh em bằng nước, nhưng có một Đấng quyền bính hơn tôi sẽ đến, tôi không xứng đáng mở dây giày cho Ngài. Ngài sẽ làm phép Thanh Tẩy cho anh em bằng Chúa Thánh Linh và bằng lửa. Ngài sẽ dùng nia mà giê thật sạch sân lúa mình, rồi thu lúa mì vào kho, nhưng đốt trấu trong lửa không hề tắt.” (Luca 3.16-17)

Theo Phúc âm Gioan, sau khi cử hành Thanh Tẩy cho Giê-xu, Gioan chứng thuật rằng: “Tôi đã thấy Thánh Linh như chim bồ câu từ trời xuống đậu trên Ngài. Tôi không biết Ngài, nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa bằng nước bảo tôi rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống và đậu lên trên là Đấng sẽ làm phép rửa bằng Chúa Thánh Linh. Tôi đã thấy, nên chứng thuật rằng: Ngài là Con Thiên Chúa.”. Khi thấy Chúa Giê-xu đến cùng ông, Gioan nói với mọi người xung quanh: “Kìa, Chiên con của Thiên Chúa, là Đấng cất bỏ tội lỗi của thế gian.” (John 1:29). Từ đây, cử hành phép Thanh Tẩy bằng nước được gắn kết với các môn đồ của Giê-xu, đấng đã rao giảng “Hãy hối cải, vì vương quốc của Thiên Chúa đã gần kề.”. Vào những ngày cuối cùng khi sống trên đất, Giê-xu uỷ thác các sứ đồ đi ra làm phép rửa “nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh” trong nội dung của “Sứ mạng lớn” (Mat. 28.19), câu nói này trở nên công thức chung khi cử hành lễ thanh tẩy. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý Tân Ước đã ký thuật rằng trong Sách Công vụ, các sứ đồ cũng làm phép rửa chỉ trong danh Chúa Giê-xu mà thôi (Công vụ: 2.38; 8.16; 10.48; 19.5).

Baptist

220px Chrzest gdansk

Cử hành Lễ Báp-têm theo nghi thức dầm mình của Tin Lành.

Tín hữu Baptist mang lấy tên gọi này hoặc vì cớ quan điểm truyền thống của họ về cách thức và đối tượng của nghi lễ báp têm hoặc vì cớ thuật ngữ này là tên rút ngắn của chữ Anabaptist (có nghĩa là làm báp têm lại). Tín hữu Anabaptist cho rằng những người đã thụ lễ báp têm khi còn là trẻ con hoặc bằng cách rảy nước cần phải thụ lễ báp têm lần nữa. Còn tín hữu Baptist tin rằng lễ báp têm chỉ phù hợp với sự dạy dỗ của Kinh Thánh khi được cử hành theo nghi thức dầm mình và người thụ lễ phải đủ hiểu biết về ý nghĩa của thánh lễ. Họ đòi hỏi người thụ lễ phải thành tâm xác chứng đức tin vào Chúa Cơ Đốc với kết quả hiển nhiên trong đời sống. Những người này được xem là đã được tái sinh (Giăng 3.1-8). Tín hữu Baptist tin rằng sự cứu rỗi là sự kiện cụ thể xảy ra trên thập tự giá khi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh và chết trên thập tự giá và được thể hiện trong đời sống của người tin nhận Chúa khi họ công khai xưng nhận đức tin của mình.

Cùng với tín hữu thuộc các giáo phái khác nhau chịu ảnh hưởng thần học Baptist, tín hữu Baptist cử hành thánh lễ báp têm trong nhà tại hồ báp têm, hồ bơi, hay ngoài trời nơi sông, suối. Tóm lại, nơi nào có nước là họ có thể cử hành lễ báp têm. Họ nhấn mạnh đến ý nghĩa của nghi lễ là biểu trưng cho sự đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa Giê-xu (La mã 6) trong ân điển của Thiên Chúa, những điều này là nền tảng cho sự hối cải và sự sống mới dành cho những ai xưng nhận đức tin nơi Chúa Giê-xu. Họ tin rằng báp têm chỉ là dấu chứng bên ngoài và sự xưng nhận của một cá nhân nhằm thể hiện trải nghiệm của người ấy về sự kiện tội lỗi của mình đã được thanh tẩy trên thập giá, và rằng đời sống của họ cũng được thay đổi theo đức tin mới. Lễ báp têm, theo tín hữu Baptist, cũng được hiểu là nghi thức của giao ước (covenant), qua đó, người thụ lễ bước vào một giao ước mới với Chúa Giê-xu (Jemeriah 31.31-34; Hêbrơ 8.8-12, La Mã 6).

Tuổi rửa tội cho trẻ em

Bạn có thể quyết định rằng chỉ có thể làm báp têm ở tuổi trưởng thành, tiếp cận một cách có ý thức về sự lựa chọn đức tin. Đây không phải là sự thật. nhà thờ đã thực hiện từ thời cổ đại, nhưng bắt buộc phải thực hiện một số điều kiện khá nghiêm ngặt.

Trong tương lai, trẻ em nên được lớn lên như những Cơ đốc nhân Chính thống, tham gia vào đời sống nhà thờ, lãnh nhận các bí tích, có những người cố vấn dạy chúng điều này. Đối với điều này, có những người nhận báp têm, tức là cha mẹ đỡ đầu. Họ tuyên thệ với Chúa thay vì một đứa trẻ chưa thể tự mình làm được điều đó. Họ chịu trách nhiệm hơn nữa về việc giáo dục tinh thần của con đỡ đầu, và chính họ là người sẽ chịu trách nhiệm trước Chúa về việc đứa trẻ đó trở thành tín đồ đạo Đấng Ki-tô nào, người mà họ xác nhận.

872261

Vấn đề tuổi tác, tức là thời gian rửa tội cho trẻ, do cha mẹ quyết định. Cần phải tiếp cận sự lựa chọn của cha mẹ đỡ đầu giống như cách đồng ý trở thành cha đỡ đầu, suy nghĩ về hình thức nuôi dưỡng tinh thần mà đứa trẻ sẽ nhận được trong tương lai.

Khi nào thì phải rửa tội cho một em bé?

Trẻ em được rửa tội vào những ngày nào? Từ lâu đã có phong tục trong nhà thờ để rửa tội vào ngày thứ tám hoặc thứ bốn mươi. Và đó là lý do tại sao.

Theo truyền thống nhà thờ, vào ngày sinh nhật của người mẹ và đứa trẻ, ba lời cầu nguyện được đọc bởi linh mục, chúc lành cho người mẹ và đứa bé đã đến trên thế giới này.

Ngày thứ tám, thầy cúng thực hiện nghi thức đặt tên. Nghi thức này mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Cái tên khẳng định sự tồn tại của chúng ta trong Vũ trụ. Giáo hội trong nghi thức này công nhận tính độc nhất của một con người cụ thể, nhân cách của người đó, được ban tặng cho một ân tứ thiêng liêng. Nhân danh chúng ta, được ban cho chúng ta trong phép báp têm, Chúa biết chúng ta, nhận lời cầu nguyện cho chúng ta.

Tên của một Cơ đốc nhân luôn được coi là một vị thánh, do đó có truyền thống đặt tên để vinh danh một vị thánh Chính thống giáo, người sau đó trở thành người cầu bầu trên trời của con người. Đó là tên đặt cho một người trong nghi thức đặt tên được người đó nhắc đến khi lãnh các Bí tích của Giáo hội (xưng tội, rước lễ, lễ cưới), khi ghi chép, khi ghi nhớ trong các buổi cầu nguyện tại gia.

Vào ngày thứ bốn mươi, một nghi thức nên được thực hiện trên người mẹ, bao gồm những lời cầu nguyện tẩy rửa, cho phép kể từ ngày đó trở đi thăm đền thờ và trở lại là thành viên của nhà thờ (từ ngày sinh cho đến ngày thứ bốn mươi, một người phụ nữ bị vạ tuyệt thông. từ ngôi đền cho thời gian tẩy rửa). Lễ nhất thiết phải diễn ra trong chùa.

Ba nghi thức này (vào ngày thứ nhất, thứ tám và thứ bốn mươi) được thực hiện khi Rửa tội, nếu chúng không được cử hành riêng lẻ, mỗi nghi thức vào thời gian riêng của nó. Vì vậy, truyền thống rửa tội phổ biến vào ngày thứ tám, khi tên nên được gọi, hoặc vào ngày thứ bốn mươi, khi người mẹ đã có thể đến đền thờ và được giới thiệu vào lòng nhà thờ bằng một lời cầu nguyện tẩy rửa.

872260

Tuy nhiên, bạn có thể rửa tội cho một người vào ngày sinh nhật đầu tiên và vào bất kỳ ngày nào sau đó. Điều chính yếu là không được trì hoãn hoặc tước đi cơ hội trở thành Cơ đốc nhân và người thừa kế Vương quốc Thiên đàng của đứa trẻ càng sớm càng tốt. Bạn cũng cần biết rằng nếu một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm đến tính mạng hoặc bị bệnh, thì bạn cần phải rửa tội cho nó càng sớm càng tốt. Vì điều này, linh mục được mời đến bệnh viện.

Hội thánh có những yêu cầu gì đối với cha mẹ đỡ đầu?

Như đã đề cập, họ có trách nhiệm nuôi dạy con đỡ đầu trong đức tin và thề nguyện trước mặt Chúa cho anh ta. Theo đó, bản thân họ phải là những người theo đạo Chính thống, những người hiểu biết căn bản về đức tin và sống đời sống của nhà thờ, tức là họ phải tham gia các Bí tích (xưng tội, rước lễ).

Trước đây, Phép Rửa tội có trước thời kỳ học giáo lý – thời gian được dành cho một người để chuẩn bị cho Bí tích trọng đại. Trong những thế kỷ đầu tiên của Cơ đốc giáo, thời kỳ này kéo dài đến hai năm. Các giáo dân – những người sắp lãnh nhận Bí tích Rửa tội – được hướng dẫn về chân lý đức tin, học Kinh thánh và Truyền thống, và tham dự các buổi lễ Thần thánh. Chỉ sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, một người mới được rửa tội.

Hiện tại, cũng có sự chuẩn bị – phân loại, nơi các lớp học được tổ chức cho người lớn muốn được rửa tội và cha mẹ đỡ đầu muốn trở thành người nhận của đứa trẻ. Các cuộc đàm phán thông báo được tổ chức tại các ngôi chùa. Thông thường có hai người trong số họ, nhưng có những giáo xứ tổ chức đào tạo lâu hơn.

Trước hết, phải nói rằng không có ngày nào trong năm mà thánh lễ này không được cử hành. Trẻ em được rửa tội trong nhà thờ vào những ngày nào? Điều kiện chính là sự sẵn sàng của một người cho việc này. Ngoài ra, thậm chí còn có khả năng rửa tội không phải bởi một linh mục, mà bởi bất kỳ Cơ đốc nhân nào. Nhưng điều này chỉ được phép nếu người đó sắp chết và không có cách nào để gọi linh mục.

Tổ tiên của chúng ta đã làm điều này, chẳng hạn, khi đứa trẻ được sinh ra rất yếu ớt và người mẹ, sợ rằng nó sẽ chết, đã rửa nó ba lần bằng nước với những lời cầu nguyện: “Tôi tớ của Đức Chúa Trời (tên) được báp têm trong Tên của Chúa Cha (rửa bằng nước), amen, và Chúa Con (rửa bằng nước), amen, và Chúa Thánh Thần (rửa bằng nước), amen. ” Phép rửa này được Giáo hội chấp nhận. Nếu đứa trẻ vẫn còn sống, thì bạn cần phải đến gặp linh mục trong tương lai để hoàn thành Bí tích. Điều này, tất nhiên, chỉ được phép nếu có một mối đe dọa thực sự đối với cuộc sống của con người. Nhưng bạn cần biết về điều này.

Và để tìm hiểu những ngày nào trẻ em được rửa tội trong nhà thờ mà nó được quyết định chấp nhận Bí tích, thì cần phải chuyển câu hỏi này đến cửa hàng của nhà thờ. Trong các nhà thờ lớn, thường có những ngày đặc biệt dành riêng cho việc này, sau đó Phép Rửa xảy ra đồng thời cho một số người. Ở các giáo xứ nhỏ, chỉ cần liên lạc với linh mục và thỏa thuận thời gian với ngài là đủ. Khả năng tương tự cũng tồn tại trong các nhà thờ lớn nếu có mong muốn được rửa tội riêng.

872258

Trước đây, ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội được tính trùng với các ngày lễ lớn, chủ yếu là Lễ Phục sinh và Lễ Hiển linh. Vì vậy, không có gì trở ngại khi rửa tội cho một đứa trẻ vào Chúa Ba Ngôi, Chúa Nhật Lễ Lá, Thứ Bảy Lazarev, Lễ Giáng Sinh hoặc Lễ Hiển Linh. Khó khăn duy nhất có thể phát sinh nếu các linh mục bận rộn vào ngày này và đơn giản là không thể cử hành Bí tích. Vì vậy, trong trường hợp này, bạn cần tìm hiểu trước về ngày nào các em được rửa tội trong nhà thờ, hoặc trao đổi với cha xứ về ngày nào.

Cử hành Bí tích Rửa tội ở đâu?

Có thể được thực hiện ở bất cứ đâu. Trong những tình huống khẩn cấp, như đã được đề cập, ngay cả một giáo dân cũng có thể làm báp têm. Nếu bạn chọn, tại nhà hoặc trong đền thờ – tất nhiên, trong đền thờ, nơi Thần của Đức Chúa Trời hiện diện một cách đặc biệt. Cũng có khả năng thực hiện Bí tích trong một nguồn mở (sông, biển), như đã từng xảy ra trong thời cổ đại, khi chính Chúa Giê-su Ki-tô chịu phép báp têm. Vấn đề này cũng có thể được thảo luận với linh mục.

879218

Chỉ cần đừng quên rằng Tiệc Thánh sẽ được cử hành ở bất kỳ nơi nào tùy theo đức tin của người được rửa tội hoặc những người lãnh nhận, nếu đó là trẻ em, và không phụ thuộc vào nơi sẽ diễn ra.

Làm thế nào để sống sau Lễ hiển linh?

Đối với một người thực sự tin tưởng chấp nhận Bí tích Rửa tội một cách có ý thức, Bí tích này hóa ra là một cơ hội đã có ở đây để gia nhập cõi đời đời, để trở thành điều Chúa muốn chúng ta trở thành. Tất cả chúng ta đều là con cái của Chúa, nhưng sau khi báp têm, chúng ta trở nên gần gũi với Chúa hơn. Tuy nhiên, đối với điều này thì chỉ cần được rửa tội là chưa đủ, cần phải có sự sống trong Chúa Kitô hơn nữa, việc tham dự vào các Bí tích khác của Giáo hội là cần thiết.

872256

Vậy nên rửa tội cho trẻ ở độ tuổi nào? Nó được mong muốn càng sớm càng tốt. Nhưng bạn cần hiểu rằng Bí tích này tự nó không bảo đảm cho sự cứu rỗi, nhưng chỉ là bước đầu tiên hướng tới nó. Và thật tốt khi, sau khi đứa trẻ được rửa tội, gia đình tiếp tục cuộc sống trong lòng Giáo hội, làm gương cho con mình.

Nghi thức rửa tội là một trong số ít bí tích thần bí mà hầu như tất cả mọi người đều phải trải qua. Những người theo đạo Cơ đốc chính thống coi phép báp têm là một phần không thể thiếu trong đức tin của họ trong cuộc sống, do đó họ rửa tội cho con cái của họ từ rất sớm.

Khi nào trẻ sơ sinh nên được rửa tội?

Không có dấu hiệu rõ ràng về thời điểm tốt nhất để làm báp têm cho một đứa trẻ mới sinh, tuy nhiên, hầu hết trẻ em thường được rửa tội trong khoảng thời gian lên đến 1 tuổi.

Ngày xưa, lễ rửa tội được thực hiện vào ngày thứ 8 sau khi sinh, bây giờ thường nghi thức được tiến hành vào ngày thứ 40. Điều này trước hết là do thực tế là một người mẹ trẻ có thể tham dự lễ rửa tội chỉ sau bốn mươi ngày kể từ ngày sinh em bé. Một lời cầu nguyện đặc biệt sẽ được đọc trên đứa trẻ và người mẹ, và người phụ nữ đang chuyển dạ cùng với mọi người sẽ tham gia buổi lễ.

Có những trường hợp trẻ được làm lễ rửa tội vài giờ sau khi sinh, thường là cha mẹ của trẻ sinh non hoặc trẻ bị tai biến nặng đặt dịch vụ này, sau đó nghi lễ được tiến hành trực tiếp tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện phụ sản.

Như chính các giáo sĩ lưu ý, đứa trẻ càng nhỏ, thủ tục rửa tội càng dễ dàng. Trẻ em dưới 1,5 tuổi thường ngủ yên trong vòng tay của cha mẹ đỡ đầu, trong khi trẻ lớn hơn đã bắt đầu căng thẳng và phản kháng.

Điều này được tạo điều kiện thuận lợi bởi một bầu không khí xa lạ, những mùi và âm thanh mới, cũng như một “ông chú” hoàn toàn là người ngoài cuộc với bộ râu. Do đó, việc rửa tội tốt nhất nên được thực hiện ở độ tuổi sớm hơn.

 • Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để chọn một chiếc an toàn nhất, tiện dụng nhất và không quá đắt cho con bạn.
 • Và cũng hãy chắc chắn để đọc bài viết của chúng tôi về sự lựa chọn phù hợp cho trẻ sơ sinh. Bà của chúng ta nhớ rằng trước đây những chiếc xe đẩy có chất lượng đến mức chúng được truyền lại từ gia đình. Và khi mọi người trong gia đình lớn lên, nó đã thích nghi với việc mang vác nặng.
 • Và nó nói về những loại ghế bập bênh cho trẻ sơ sinh. Nếu bé thích, bạn sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn để bé đu đưa và chơi đùa trong đó.

Nếu trước đó họ cố gắng căn giờ làm lễ rửa tội vào những ngày lễ lớn của thần thánh thì giờ đây, nghi lễ này có thể được thực hiện vào bất kỳ ngày nào.

Điều duy nhất cần xem xét là các nhà thờ quá đông vào lễ Phục sinh, Giáng sinh và các ngày lễ khác, vì vậy tốt hơn là nên chọn một thời điểm khác để làm lễ rửa tội.

Điều quan trọng là chọn ngày làm lễ rửa tội sao cho không trùng với những ngày quan trọng của bà đỡ đầu, vì trong thời gian này bà không nên có mặt trong buổi lễ.

Đối với việc lựa chọn địa điểm làm lễ, hoàn toàn không phải đến nhà thờ. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, lễ rửa tội được tổ chức ở đó, nhưng có những trường hợp không thoải mái khi đưa trẻ đến một nơi xa lạ – trẻ bị ốm, rất lo lắng khi nhìn thấy người lạ, v.v. Trong tình hình như vậy, lễ rửa tội có thể được tổ chức tại nhà, linh mục sẽ mang theo mọi thứ bạn cần, bạn chỉ cần chuẩn bị các thuộc tính chính của buổi lễ.

Làm lễ rửa tội là một nghi lễ đòi hỏi sự chuẩn bị thích hợp không chỉ cho em bé mà còn cho cả cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu của em. Đối với trang phục tham quan nhà thờ, có quy tắc nhất định:

 • nam giới có thể đủ khả năng để mặc bất kỳ quần tây và áo sơ mi nào, điều chính là tai nghe trông nghiêm ngặt và được duy trì bằng màu sắc bình tĩnh. Hạn chế duy nhất là chiều dài của quần – nó không được cao hơn đầu gối;
 • đối với phụ nữ, có nhiều hạn chế hơn trong việc lựa chọn trang phục. Thứ nhất, quần tây được coi là không được chấp nhận cho lễ rửa tội, vì vậy tốt hơn là bạn nên ưu tiên cho váy hoặc áo dài dưới đầu gối. Thứ hai, vai nên được đóng lại, trong khi bạn có thể mua một bộ trang phục có đường viền cổ sâu. Thứ ba, đi lễ không trùm đầu là điều tối kỵ, bạn cần mua khăn quàng cổ, khăn choàng hoặc khăn quàng cổ có thể đội lên đầu;
 • Đối với trang phục cho anh hùng của dịp này, bây giờ bạn có thể tìm thấy áo vest và mũ được thêu đặc biệt cho lễ rửa tội, cái gọi là bộ lễ rửa tội. Một bộ như vậy được mặc một lần, và sau đó nó được lưu giữ cho cả đời, tượng trưng cho sự thuần khiết của tâm hồn.

Ngoài quà tặng, cha mẹ đỡ đầu thường phải mua một số phụ kiện cho nghi lễ. Thường phân phối nhiệm vụ xảy ra như thế này:

 • Cha đỡ đầu được giao mọi vấn đề về tiền bạc, bao gồm tiền trả lễ, mua thêm phụ kiện trong nhà thờ,… trừ khi bạn có thỏa thuận khác.
 • Mẹ đỡ đầu mua một chiếc kryzhma – một chiếc khăn để quấn một đứa trẻ, được thánh hiến trong nhà thờ. Một muỗng cà phê bạc, cũng cần được dâng hiến, có thể dùng như một loại biểu tượng của sự bảo vệ khỏi người đỡ đầu.

Cha mẹ vẫn phải mua những thứ nhỏ cần thiết cho buổi lễ: nến; thập tự giá cho những người có mặt, nếu họ không có của mình; và, tất nhiên, một cây thánh giá cho đứa trẻ. Gần đây, ít người mua thánh giá và dây chuyền bằng vàng để đứa trẻ có thể đeo lâu dài, nhưng hoàn toàn có thể làm được với thánh giá nhà thờ thông thường bằng dây ruy băng sa tanh.

Lễ rửa tội cung cấp một thời điểm chuẩn bị quan trọng như việc lựa chọn cha mẹ đỡ đầu.

Thông thường, các cặp vợ chồng trẻ chọn bạn bè của họ làm cha mẹ đỡ đầu, những người mà họ không thường xuyên giao tiếp, do đó, trẻ rất hiếm khi nhìn thấy cha mẹ đỡ đầu.

Nếu tình trạng này phù hợp với bạn, hoặc bạn coi lễ rửa tội như một hình thức thông thường, thì tất nhiên, đây không phải là vấn đề. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hầu hết chúng ta không có đủ giao tiếp với cha mẹ đỡ đầu của mình, vì vậy khi chọn cha mẹ đỡ đầu, nên gọi những người không phải là người cuối cùng trong cuộc đời bạn.

Các cô chú bác họ hàng sẽ trở thành cha mẹ đỡ đầu lý tưởng, bởi vì đứa trẻ sẽ gặp họ thường xuyên trong mọi trường hợp, có nghĩa là sẽ không thiếu giao tiếp trong trường hợp này. Bạn thân cũng có thể là thành viên tốt trong gia đình, và trạng thái này sẽ chỉ củng cố tình bạn lâu dài của bạn.

Điều xảy ra là cha mẹ đỡ đầu được chọn vì những động cơ ích kỷ, chẳng hạn như họ mời một người bạn sống ở nước ngoài.

Tất nhiên, trong tương lai, đứa trẻ có thể nhận được những món quà đắt tiền và lời mời ra nước ngoài bất cứ lúc nào, nhưng việc liên lạc ở khoảng cách xa như vậy sẽ không thể thay thế liên lạc trực tiếp. Ngoài ra, có những trường hợp thường xuyên khi cha mẹ đỡ đầu chỉ đơn giản là quên mất những đứa con đỡ đầu của họ.

Có một số quy tắc chỉ ra ai không thể là bố già:

 • bố mẹ đẻ;
 • vợ hoặc chồng không được là cha đỡ đầu và mẹ đỡ đầu của một em bé;
 • trẻ em – cha đỡ đầu phải từ 15 tuổi trở lên, và mẹ đỡ đầu – trên 13 tuổi;
 • người điên không thể làm cha mẹ đỡ đầu vì bệnh tật của họ;
 • những người theo một đức tin khác, mặc dù đôi khi yếu tố này bị bỏ qua.

Trong mọi trường hợp, khi lựa chọn cha mẹ đỡ đầu, tốt hơn hết bạn nên mời những người nổi tiếng và dễ mến với bạn, nếu không các cuộc gặp gỡ với cha mẹ đỡ đầu của con bạn sẽ không mang lại niềm vui.Báp têm là bí tích quan trọng nhất trong tất cả các bí tích Chính thống giáo, bằng cách chấp nhận việc một người gia nhập Đức Chúa Trời và trở thành một trong những thành viên của Giáo hội Cơ đốc. Mục đích của buổi lễ là việc tín đồ phấn đấu để sống cho Chúa Giê-su Christ, làm sạch linh hồn mình khỏi tội lỗi, đây là điều kiện chính để có được cuộc sống vĩnh cửu trong địa đàng.

Nguồn ảnh:

Khi nào lễ rửa tội được thực hiện

Nhà thờ không quy định các quy tắc nghiêm ngặt về thời điểm một đứa trẻ mới sinh có thể được rửa tội. Nhưng sẽ rất hữu ích cho các bậc cha mẹ nếu biết một số sắc thái.

Theo các quy tắc của Nhà thờ Chính thống giáo, vào ngày đứa trẻ được sinh ra, linh mục đọc ba lời cầu nguyện để ban phước lành cho người mẹ và đứa trẻ sơ sinh. Ngày thứ tám, nghi lễ đặt tên được tổ chức, đến ngày thứ bốn thì đọc kinh tẩy trần cho mẹ. Ba nghi lễ này (1, 8 và 40 ngày) được thực hiện khi rửa tội, nếu không cử hành riêng lẻ, mỗi nghi lễ vào thời điểm thích hợp. Từ đây đưa ra các quy định về sự cần thiết phải làm lễ rửa tội cho em bé vào ngày thứ tám hoặc thứ bốn mươi.

Theo giáo lý Chính thống giáo, sau khi chấp nhận nghi thức, một thiên thần hộ mệnh xuất hiện trong một người, anh ta bảo vệ và cứu đứa bé. Thông thường người ta thường làm lễ rửa tội cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi, nhưng khi lớn hơn thì được phép thực hiện Tiệc Thánh.

Làm thế nào để rửa tội cho một đứa trẻ? Các quy tắc cho nghi thức rửa tội là gì? cái này giá bao nhiêu? Các biên tập viên của cổng Chính thống giáo và Hòa bình sẽ trả lời những câu hỏi này và những câu hỏi khác.

Lễ rửa tội cho em bé

Khi nào làm báp têm – các gia đình khác nhau quyết định vấn đề này theo những cách khác nhau.

Thông thường họ được rửa tội vào +/- ngày thứ 40 sau khi sinh con. Ngày thứ 40 cũng có ý nghĩa theo quan điểm tôn giáo (trong nhà thờ Cựu ước, vào ngày thứ 40, đứa trẻ được đưa đến đền thờ, vào ngày thứ 40, một lời cầu nguyện được đọc trên người phụ nữ đã sinh con). 40 ngày sau khi sinh con, một phụ nữ không tham gia các bí tích của Giáo hội: điều này có liên quan đến sinh lý của thời kỳ hậu sản, và nói chung là rất hợp lý – vào thời điểm này, tất cả sự chú ý và sức lực của người phụ nữ nên được tập trung vào đứa trẻ và sức khỏe của cô ấy.

Sau khi hết thời hạn này, cần phải đọc một lời cầu nguyện đặc biệt mà linh mục sẽ làm trước hoặc sau khi rửa tội. ) đưa họ vào vòng tay của họ. Đừng quên rằng đến ba tháng tuổi, trẻ có thể dễ dàng chấp nhận việc nhúng đầu vào hơn, vì chúng vẫn giữ được các phản xạ trong tử cung giúp nín thở.

Trong mọi trường hợp, việc lựa chọn thời điểm nào vẫn là của cha mẹ và phụ thuộc vào hoàn cảnh và tình trạng sức khỏe của trẻ, nếu em bé đang được chăm sóc đặc biệt và có vấn đề về sức khỏe, bạn có thể rửa tội cho bé ở phòng chăm sóc đặc biệt. Để làm điều này, bạn có thể mời một linh mục hoặc MẸ CÓ THỂ GIẢI PHÓNG CHO CON CHÍNH MÌNH.

Bạn có thể rửa tội sau 40 ngày.

Nếu cuộc sống của một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm

Nếu em bé đang được chăm sóc đặc biệt, thì bạn có thể mời linh mục làm lễ rửa tội cho em bé. Từ nhà thờ bệnh viện hoặc từ bất kỳ nhà thờ nào – không ai sẽ từ chối. Trước hết bạn cần tìm hiểu thứ tự của lễ rửa tội trong bệnh viện này.

Nếu không có người lạ tiếp nhận vào phòng chăm sóc đặc biệt, hoặc nếu tình huống khác đi – chẳng hạn như một tai nạn – mẹ hoặc cha (và thậm chí y tá hồi sức theo yêu cầu của cha mẹ và nói chung là bất kỳ ai khác) thì đứa trẻ có thể được làm lễ rửa tội cho chính họ. Một vài giọt nước là cần thiết. Với những giọt này, đứa trẻ phải được gạch chéo ba lần với các từ:

(Các) tôi tớ đã được báp têm của (các) Chúa (NAME)
Nhân danh Cha. Amen. (lần đầu tiên chúng tôi băng qua và phun nước)
Và Con trai. Amen. (lần thứ hai)
Và Chúa Thánh Thần. Amen. (lần thứ ba).

Đứa trẻ được rửa tội. Khi anh ta được xuất viện, phần thứ hai của lễ rửa tội sẽ phải được thực hiện trong nhà thờ – Thêm sức – gia nhập Giáo hội. Giải thích trước với linh mục rằng họ đã làm báp têm cho mình trong cơ sở chăm sóc đặc biệt. Bạn cũng có thể rửa tội cho em bé tại nhà, sau khi đã đồng ý về điều này với linh mục trong nhà thờ.

Có nên rửa tội vào mùa đông không

Tất nhiên, họ chết đuối trong các nhà thờ, nước ấm trong phông.

Chỉ có điều là nếu trong chùa chỉ có một cửa và chính ngôi chùa nhỏ thì một người thân có thể túc trực ở cửa ra vào để rồi đột nhiên cửa không mở rộng hoàn toàn.

Bao nhiêu để trả? Và tại sao phải trả tiền?

Chính thức, không phải trả tiền cho các bí tích và dịch vụ trong các đền thờ.

Chúa Giê-su Christ cũng nói: “Anh em đã nhận một cách tự do, hãy tự do cho đi” (Mat 10: 8). Nhưng chỉ có các tín đồ mới cho các sứ đồ ăn và tưới nước, để họ ở lại qua đêm, còn trong thực tế hiện đại, tiền quyên góp để làm lễ rửa tội là một trong những khoản thu nhập chính của các nhà thờ, từ đó họ trả tiền cho ánh sáng, điện, sửa chữa, phòng cháy. làm việc và một linh mục, người thường có nhiều trẻ em trong chùa – đây là số tiền gần đúng của khoản quyên góp. Nếu thực sự không có tiền, PHẢI rửa tội miễn phí. Nếu họ từ chối – một lý do để quay sang trưởng khoa.

Có bắt buộc phải gọi theo lịch không

Ai muốn thì thôi. Có người gọi nó theo lịch, có người để tôn vinh một vị thánh được yêu mến hoặc một ai đó khác. Tất nhiên, nếu một cô gái sinh ngày 25 tháng 1, thì cái tên Tatiana rất được yêu cầu cho cô ấy, nhưng cha mẹ sẽ tự chọn tên cho đứa trẻ – không có “phải” ở đây.

Rửa tội ở đâu?

Không chắc câu hỏi này sẽ nảy sinh trước bạn nếu bạn đã là giáo dân của một ngôi đền. Nếu không, hãy chọn một ngôi chùa theo ý thích của bạn. Không có gì sai khi đến thăm một số ngôi đền. Nếu nhân viên không thân thiện và thô lỗ (điều đó xảy ra, có), bạn có thể tìm một ngôi đền nơi bạn sẽ được đối xử tử tế ngay từ đầu. Đúng. trong đền thờ chúng ta đến với Chúa, nhưng không có tội gì khi chọn một nhà thờ theo ý thích của mình, thật tốt nếu đền thờ có một lễ rửa tội riêng. Nó thường ấm áp, không có gió lùa và không có người lạ.
Nếu có ít nhà thờ trong thành phố của bạn và tất cả đều có các giáo xứ lớn, thì hãy nhớ tìm hiểu trước có bao nhiêu trẻ em thường tham dự lễ báp têm. Có thể cả chục em bé sẽ được rửa tội cùng một lúc, mỗi em sẽ có cả một lữ đoàn thân nhân đi cùng. Nếu bạn không thích kiểu quần chúng này, bạn có thể đồng ý về một lễ rửa tội cá nhân.

Chụp ảnh lễ rửa tội

Nếu bạn quyết định thuê một nhiếp ảnh gia cho lễ rửa tội, hãy nhớ tìm hiểu trước xem liệu anh ấy có được phép chụp, sử dụng đèn flash hay không. Một số linh mục có thái độ rất tiêu cực đối với việc quay các Bí tích và một điều ngạc nhiên khó chịu có thể đang chờ đón bạn.
Theo quy định, chụp ảnh và quay phim không bị cấm ở bất cứ đâu. Hình ảnh từ lễ rửa tội là niềm vui lớn của cả gia đình trong nhiều năm, vì vậy nếu bạn không thể chụp ảnh trong chùa, thì bạn cần phải tìm một ngôi chùa để có thể chụp ảnh (nhưng ngay cả ở các nhà thờ Old Believer cũng được phép chụp ảnh) hình ảnh tại lễ rửa tội)
Trong một số trường hợp, đứa trẻ có thể được rửa tội tại nhà. Điều chính là đồng ý về điều này với linh mục.

Cha mẹ đỡ đầu

Ai có thể và không thể là cha đỡ đầu là câu hỏi thường gặp nhất. Có thể cho một cô gái đang mang thai / chưa lập gia đình / không tin đạo / không con cái làm báp têm, v.v. – số lượng các biến thể là vô hạn.

Câu trả lời rất đơn giản: bố già phải là con người.

– Chính thống giáo và Giáo hội (HE chịu trách nhiệm nuôi dạy một đứa trẻ trong đức tin);

– không phải là cha mẹ của đứa trẻ (cha mẹ đỡ đầu phải thay thế cha mẹ nếu điều gì đó xảy ra);

– Vợ chồng không thể là cha mẹ đỡ đầu của một con (hoặc những người sắp kết hôn);

– một nhà sư không thể là cha đỡ đầu.

Trái với suy nghĩ thông thường, không nhất thiết phải có hai cha mẹ đỡ đầu. Một điều là đủ: phụ nữ đối với trẻ em gái và đàn ông đối với trẻ em trai. …

Cuộc trò chuyện trước khi rửa tội

Bây giờ nó là phải. Để làm gì? Để rửa tội cho những người tin vào Đấng Christ, chứ không phải những người đến, để “đứa trẻ_ bị bệnh_ phải_ được rửa tội_and_to_baptize_and_we_the_Russian_and_Orthodox”.

Bạn phải đến với cuộc trò chuyện, đây không phải là một kỳ thi. thường thì linh mục nói về Chúa Kitô, Tin Mừng, nhắc nhở rằng Tin Mừng phải được đọc cho riêng họ.

Thông thường, nhu cầu được trò chuyện gây ra sự phẫn nộ trong họ hàng và nhiều người cố gắng để “lấy lòng” họ. Ai đó, phàn nàn về việc thiếu thời gian, hoặc thậm chí chỉ ham muốn, đang tìm kiếm những linh mục có thể bỏ qua quy tắc này. Nhưng trước hết, thông tin này là cần thiết cho chính cha mẹ đỡ đầu, bởi vì bằng cách mời họ trở thành cha mẹ đỡ đầu của con bạn, bạn đặt ra cho họ một trách nhiệm lớn và sẽ rất tốt nếu họ tìm hiểu về nó. Nếu cha mẹ đỡ đầu không muốn lãng phí thời gian vào việc này, thì đây là lý do để bạn nghĩ xem liệu đứa trẻ có cần người hỗ trợ hay không, những người không thể hy sinh một vài buổi tối của họ cho nó.

Nếu cha mẹ đỡ đầu sống ở một thành phố khác và chỉ có thể đến vào ngày Tiệc Thánh, thì họ có thể nói chuyện ở bất kỳ ngôi đền nào thuận tiện. Sau khi hoàn thành, họ sẽ được cấp một chứng chỉ để họ có thể tham gia Tiệc Thánh ở bất cứ đâu.

Rất tốt cho cha mẹ đỡ đầu, nếu họ chưa biết, học hỏi – lời cầu nguyện này được đọc ba lần trong lễ rửa tội và có khả năng cha mẹ đỡ đầu sẽ được yêu cầu đọc nó.

Mua gì?

Để rửa tội, một đứa trẻ cần có áo mới rửa tội, thánh giá và khăn tắm. Tất cả những thứ này có thể được mua ở bất kỳ cửa hàng nhà thờ nào và theo quy định, đây là nhiệm vụ của cha mẹ đỡ đầu. Chiếc áo rửa tội sau đó được lưu giữ cùng những kỷ vật khác của em bé. Các cửa hàng ở nước ngoài có cả dòng quần áo làm lễ rửa tội đẹp tuyệt vời, bạn cũng có thể sử dụng một số bộ đẹp để xả hàng.

Tên lễ rửa tội

Tìm hiểu trước tên đứa trẻ sẽ được rửa tội. Nếu tên của đứa trẻ không có trong lịch, hãy chọn trước một âm gần nghĩa (Alina – Elena, Zhanna – Anna, Alice – Alexandra) và nói với linh mục về điều đó. Và đôi khi những cái tên được đưa ra một cách kỳ lạ. Một trong những người quen của tôi, Jeanne, đã được rửa tội bởi Eugenia. Nhân tiện, đôi khi có những cái tên bất ngờ trong lịch chẳng hạn. Edward là một vị thánh Chính thống của Anh (mặc dù sau này tất cả các nhân viên của nhà thờ sẽ không tin rằng có một cái tên Chính thống như vậy). Trong các ghi chú của nhà thờ và khi thực hiện các Bí tích khác, bạn sẽ cần phải sử dụng tên được đặt khi rửa tội. Dựa vào đó sẽ xác định được đứa trẻ có ngày Thiên thần và ai là thần hộ mệnh của mình.

Chúng tôi đã đến ngôi đền, điều gì tiếp theo?

Tại cửa hàng của nhà thờ, bạn sẽ được yêu cầu trả tiền cho lễ rửa tội. Trước khi Tiệc Thánh, tốt hơn là nên cho trẻ bú để trẻ thấy thoải mái và bình tĩnh hơn.

Nuôi trong chùa Có thể tốt cho điều này nếu bạn mặc quần áo cho con bú hoặc mang theo tạp dề. Nếu cần sự riêng tư, bạn có thể nhờ nhân viên của chùa tìm một nơi vắng vẻ.
Chỉ có điều là nếu bé bú lâu thì tốt hơn hết bạn nên mang theo ống hút bình đựng thức ăn để không xảy ra trường hợp bé bị đói giữa buổi và bạn phải. hoặc đợi nửa giờ cho đến khi anh ta ăn hoặc anh ta sẽ khóc vì đói.

Trong thánh lễ, cha mẹ đỡ đầu bế đứa trẻ trên tay, cha mẹ chỉ có thể quan sát. Thời lượng của Lễ Hiển linh thường là khoảng một giờ.

Sẽ rất hữu ích nếu bạn tự làm quen trước với những gì sẽ xảy ra tại dịch vụ để hiểu được ý nghĩa của những gì đang xảy ra. Ở đây .

Nhưng các bà mẹ không được phép rửa tội ở mọi nơi – tốt hơn hết là nên làm rõ vấn đề này trước.

Nước lạnh?

Nước là WARM trong phông. Đầu tiên, nước nóng thường được đổ vào đó, trước khi Tiệc Thánh được pha loãng bằng nước lạnh. Nhưng nước trong phông ấm áp 🙂

Những người hầu của ngôi đền, những người thu thập nó, sẽ lo nước cho ấm – họ không muốn đứa bé bị chết cóng không kém gì bạn. Sau khi nhúng nước, đứa trẻ sẽ không thể mặc quần áo ngay lập tức, và ở đây một lần nữa điều đáng nói là rất tốt để rửa tội cho những đứa trẻ trong các phòng riêng biệt chứ không phải trong nhà thờ, nơi mát mẻ ngay cả vào mùa hè. Trong mọi trường hợp, đừng lo lắng, mọi thứ diễn ra nhanh chóng và trẻ sẽ không có thời gian để đóng băng.

Đứa trẻ có phải đeo thánh giá mọi lúc không?

Thông thường các bậc cha mẹ quan tâm đến sự an toàn của đứa trẻ đeo thánh giá. Ai đó sợ rằng đứa trẻ có thể bị dây hoặc ruy băng treo thánh giá trên đó. Nhiều người lo lắng rằng đứa trẻ có thể làm mất thánh giá hoặc nó có thể bị đánh cắp, chẳng hạn như trong vườn. Theo quy định, cây thánh giá được đeo trên một dải ruy băng ngắn không thể bị rối ở bất cứ đâu. Và đối với một trường mẫu giáo, bạn có thể chuẩn bị một cây thánh giá đặc biệt rẻ tiền.

Và họ nói rằng….

Báp-têm, giống như nhiều thứ khác trong cuộc sống của chúng ta, bị bao quanh bởi nhiều thành kiến ​​và mê tín ngớ ngẩn. Người tuổi Thân có thể thêm phần lo lắng, muộn phiền với những câu chuyện mang điềm xấu, ức chế. Tốt hơn là bạn nên làm rõ bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào với linh mục, những người bà không tin tưởng, thậm chí rất có kinh nghiệm.

Có thể cử hành lễ rửa tội không?

Điều khá hợp lý là những người thân tụ tập cho Lễ hiển linh sẽ muốn tiếp tục kỳ nghỉ ở nhà hoặc ở nhà hàng. Điều chính là trong kỳ nghỉ họ không quên lý do mà mọi người tụ tập.

Sau khi rửa tội

Khi Tiệc Thánh kết thúc, bạn sẽ được trao giấy chứng nhận báp têm, trong đó sẽ ghi rõ ngày báp têm được thực hiện bởi ai, và cũng là ngày đứa trẻ có tên. Sau khi rửa tội, bạn chắc chắn sẽ phải đến đền thờ một lần nữa để rước lễ cho trẻ sơ sinh. Nói chung, trẻ sơ sinh nên được rước lễ một cách thường xuyên.

Các tôn giáo

Do Thái giáo

Tiền thân của lễ Thanh Tẩy đã có mặt trong nghi lễ và truyền thống Do thái giáo. Trong kinh Tanakh và kinh Torah, nghi thức tắm rửa (mikvah) để được thanh tẩy khỏi sự bất khiết được thực hiện trong một số hoàn cảnh đặc biệt như phụ nữ sau kỳ kinh hoặc sau khi sinh nở để được kể là “tinh sạch” trở lại theo nghi lễ. Nghi thức này biểu trưng cho sự thanh tẩy và phục hồi, những điều kiện cần thiết để gia nhập hoàn toàn vào đời sống cộng đồng. Những người mới qui đạo được yêu cầu phải chịu lễ mikvah. Như thế, ở đây có sự tương đồng giữa Do Thái giáo và Kitô giáo dù thuật ngữ Thanh Tẩy (hay Báp-têm) không hề được sử dụng cho người qui đạo Do Thái giáo.

Công giáo

220px Girl at catholic christening

Lễ rửa tội trong nhà thờ Công giáo

Theo nghi thức và truyền thống của Giáo hội Công giáo Rôma và Chính Thống giáo, phép Thanh Tẩy (được quen gọi là Lễ rửa tội, hoặc Bí tích Thanh Tẩy trong Công giáo) không chỉ là biểu trưng cho sự chôn và phục sinh, mà còn là sự chuyển hoá siêu nhiên tương tự như kinh nghiệm của Noah trong cơn Đại hồng thuỷ và kinh nghiệm dân Do thái có được khi họ vượt qua Biển Đỏ được rẽ nước bởi Moses (Môi-se hoặc Mô-sê). Như thế, lễ rửa tội, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không chỉ là sự thanh tẩy, mà còn có ý nghĩa đồng chết và đồng sống lại với Chúa Giêsu. Tín hữu Công giáo tin rằng lễ rửa tội là cần thiết để tẩy sạch tội nguyên tổ, vì vậy họ thường cử hành thánh lễ này cho trẻ sơ sinh. Một người được gọi là giáo dân thuộc Giáo hội Công giáo Rôma chỉ khi họ lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy theo nghi thức Công giáo.

Chính Thống giáo

Chính Thống giáo cho phép trẻ sơ sinh nhận lễ rửa tội dựa trên lời của Chúa Giêsu chép trong Mátthêu 19,14: “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng.”. Đổ nước là nghi thức truyền thống trong Công giáo trong khi Chính Thống giáo theo nghi thức dầm mình. Cả Công giáo và Chính Thống giáo đều cử hành lễ thanh tẩy trong danh Ba Ngôi.

Liên kết ngoài


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Rửa_tội&oldid=63558736”

Từ khóa: Rửa tội

rửa tội là gì
lễ rửa tội
rửa tội
lễ rửa tội là gì
khi nào làm lễ rửa tội
lễ rửa tội cho bé là gì
rửa tội theo đạo công giáo
lễ rửa tội của chúa
phép rửa tội là gì
rửa tội đạo thiên chúa
rửa tội để làm gì
phép rửa tội
le rua toi
ngày rửa tội
lễ rửa tội trước khi cưới
rua toi
lễ rửa tội cho bé
làm thế nào để rửa tội
rửa tội công giáo
nghi lễ rửa tội
tội gì
nghi thức rửa tội
nghi thức rửa tội công giáo

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO từ khóa giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.4 (150 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn