Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản bằng sơ đồ tư duy 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh

Bạn đang tìm hiểu về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf hữu ích với bạn.

1. Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản bằng sơ đồ tư duy 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh

25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh là tài liệu vô cùng hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm được biên soạn rất chi tiết đầy đủ hệ thống và diễn giải theo cách đơn giản, dễ hiểu nhất. Trong mỗi chuyên đề đều bao gồm tóm tắt kiến thức lý thuyết, các dạng bài tập thực hành kèm theo đáp án. Thông qua bộ ngữ pháp tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy giúp các bạn nhanh chóng hệ thống được kiến thức, làm quen với các dạng bài tập để đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi sắp tới.

25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh

LIST OF ENGLISH ABBREVIATIONS/WORDS

STT

Tên viết tắt

Tên viết đầy đủ

Ý nghĩa

1

S

Subject

Chủ ngữ

2

V

Verb

Động từ

3

O

Object

Tân ngữ

4

Adj

Adjective

Tính từ

5

Adv

Adverb

Trạng từ

6

N

Noun

Danh từ

7

Vp2

Past participle

Quá khứ phân từ

8

Sb

Somebody

Một ai đó

9

St

Something

Một cái gì đó

10

V-ing

Gerund / present participle

Danh động từ/hiện tại phân từ

11

Np

Noun phrase

Cụm danh từ

MODULE 1: PRONUNCIATION

holder

holder

PRACTICE EXERCISES

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group

1. A. pottery B. local C. control D. fold

2. A. artisan B. establish C. attraction D. handicraft

3. A. environment B. environmental C. entertainment D. document

4. A. helped B. struggled C. remarked D. watched

5. A. chairs B. suitcases C. things D. calculators

6. A. endangered B. generation C. accept D. memorable

7. A. traditional B. graduation C. handicraft D. grandparent

8. A. environment B. repeat C. embroider D. transfer

9. A. pottery B. opinion C. communicate D. behavior

10. A. handicraft B. publish C. remind D. historical

11. A. pottery B. product C. workshop D. conical

12. A. surface B. layer C. frame D. birthplace

13. A. weather B. thread C. together D. rather

14. A. historical B. system C. landscape D. business

15, A. carved B. impressed C. embroidered D. weaved

16. A. attraction B. artisan C. frame D. handicraft

17. A. drumhead B. illustration C. earplug D. drugstore

18. A. strip B. visual C. artistic D. remind

19, A. thread B. treat C. pleasure D. deadline

20. A. embroider B. preserve C. benefit D. effect

21. A. east B. head C. street D. season

22. A. although B. southern C. theatre D. these

23. A. developed B. located C. founded D. completed

24. A. capital B. liberty C. empire D. mingle

25. A. famous B. neighbour C. harbour D. southern

26. A. surface B. attraction C. lacquerware D. artisan

27. A. layer B. artisan C. frame D. place

28. A. drum B. culture C. museum D. sculpture

29. A. weave B. treat C deal D. drumhead

30. A. although B. authenticity C. through D. tablecloth

ĐÁP ÁN

1. A

7. A

13. B

19. D

25. D

2. A

8. D

14. D

20. D

26. A

3. B

9. A

15. B

21. B

27. B

4. B

10. C

16. C

22. C

28. C

5. B

11. C

17. B

23. A

29. D

6. A

12. A

18. D

24. C

30. A

II. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group

1. A. pressure B. depressed C. expect D. relaxed

2. A. encourage B. empathy C. embarrassed D. remember

3. A. delighted B. continue C. medicine D. situation

4. A. advice B. sympathize C. decide D. responsibility

5. A. collaboration B. particularity C. manage D. activate

6. A. wipe B. alive C. micro D. link

7. A. cleaner B. threat C. ahead D. instead

8. A. breathe B. ethane C. thank D. healthy

9. A. choose B. moon C. food D. look

10. A. burden B. survive C. curtain D. furnish

11. A. camel B. sandy C. travel D. stable

12. A. dune B. hummock C. scrublands D. gun

13. A. basic B. desert C. president D. season

14. A. separate B. network C. letter D. prepare

15. A. stretches B. slopes C. ranges D. faces

16. A. insect B. percent C. wetland D. extinct

17. A. agencies B. medicine C. species D. circle

18. A. crisis B. exist C. primary D. fertile

19. A. serious B. thousand C. found D. around

20.A. chart B. postcard C. leopard D. hardly

21.A. rival B. title C. silver D. surprise

22. A. golden B. compete C. host D. propose

23. A. clear B. dear C. wear D. sear

24. A. wrestling B. level C. medal D. result

25. A. ranked B. gained C. prepared D. proved

26. A. childhood B. champagne C. chapter D. charity

27. A. culture B. popular C. regular D. fabulous

28. A. conflict B. forbidden C. reliable D. determine

29. A. lighthouse B. heritage C. hotel D. hour

30. A. conducts B. returns C. wanders D. wonders

ĐÁP ÁN

1. A

7. A

13. A

19. A

25. A

2. A

8. A

14. D

20. C

26. B

3. A

9. D

15. B

21. C

27. A

4. D

10. B

16. D

22. B

28. C

5. C

11. D

17. C

23. C

29. D

6. D

12. A

18. B

24. D

30. A

………………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
Lượt xem: 90009000

2. Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf từ VNExpress

VNExpress
Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf rồi nhỉ? Bài viết Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

3. Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

4. Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

5. Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf rồi nhỉ? Bài viết Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

6. Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf từ tienphong.vn

tienphong.vn
Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

7. Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

8. Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf từ soha.vn

soha.vn
Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf rồi nhỉ? Bài viết Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

9. Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

10. Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf từ kenh14.vn

kenh14.vn
Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

11. Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf từ zingnews.vn

zingnews.vn
Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf rồi nhỉ? Bài viết Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

12. Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

13. Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf từ vov.vn

vov.vn
Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

14. Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf từ afamily.vn

afamily.vn
Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf rồi nhỉ? Bài viết Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

15. Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

16. Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

17. Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf từ coccoc.com

coccoc.com
Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf rồi nhỉ? Bài viết Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

18. Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf từ facebook.com

facebook.com
Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

Câu hỏi về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf

Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf
cách Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf
hướng dẫn Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf
Sách Tổng Ôn Ngữ Pháp Tiếng Anh Cô Trang Anh Pdf miễn phí

Scores: 4.1 (178 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn