Sai số toàn phương, bình phương trung bình (mean squared error) là gì? – mới nhất 2023

Sai số toàn phương trung bình là gì?

Trong thống kê học, sai số toàn phương trung bình, viết tắt MSE (Mean squared error) của một phép ước lượng là trung bình của bình phương các sai số, tức là sự khác biệt giữa các ước lượng và những gì được đánh giá. MSE là một hàm rủi ro, tương ứng với giá trị kỳ vọng của sự mất mát sai số bình phương hoặc mất mát bậc hai. Sự khác biệt xảy ra do ngẫu nhiên, hoặc vì các ước lượng không tính đến thông tin có thể cho ra một ước tính chính xác hơn.[1]

MSE là moment bậc hai (về nguồn gốc) của sai số, và do đó kết hợp cả hai phương sai của ước lượng và thiên vị của nó. Đối với một ước lượng không có thiên vị, MSE là phương sai của ước lượng. Cũng giống như các phương sai, MSE có cùng một đơn vị đo lường theo bình phương của số lượng được ước tính. Trong một tương tự với độ lệch chuẩn, lấy căn bậc hai của MSE cho ra sai số root-mean-square (RMSE), hoặc độ lệch root-mean-square (RMSD), trong đó có các đơn vị tương tự như đại lượng được ước tính. Đối với đại lượng không có thiên vị, các RMSE là căn bậc hai của phương sai, và được gọi là độ lệch chuẩn.

Định nghĩa và tính chất cơ bản

MSE đánh giá chất lượng của một ước lượng (ví dụ, một hàm toán học lập bản đồ mẫu dữ liệu của một tham số của dân số từ đó các dữ liệu được lấy mẫu) hoặc một yếu tố dự báo (ví dụ, một bản đồ chức năng có số liệu vào tùy ý để một mẫu của các giá trị của một số biến ngẫu nhiên). Định nghĩa của một MSE khác với những gì tương ứng cho dù là một trong những mô tả một ước lượng, hay một yếu tố dự báo.

Phép dự báo

Nếu

Y
^

{displaystyle {hat {Y}}}

là một vector của

n

{displaystyle n}

trị dự báo, và

Y

{displaystyle Y}

là vector các trị quan sát được, tương ứng với ngõ vào của hàm số phát ra dự báo, thì MSE của phép dự báo có thể ước lượng theo công thức:

 

MSE
=

1
n

i
=
1

n

(

Y

i

Y

i

^

)

2

{displaystyle operatorname {MSE} ={frac {1}{n}}sum _{i=1}^{n}( Y_{i}-{hat {Y_{i}}})^{2}}

Tức là MSE là trung bình (

1
n

i
=
1

n

{displaystyle {frac {1}{n}}sum _{i=1}^{n}}

) của bình phương các sai số (

(

Y

i

Y
^

i

)

2

{displaystyle ({Y_{i}}-{hat {Y}}_{i})^{2}}

). Đây là định lượng dễ dàng tính được cho một mẫu cụ thể (và do đó là phụ thuộc mẫu).

Chỉ dẫn

Tham khảo

  1. ^ Lehmann, E. L.; Casella, George (1998). Theory of Point Estimation (2nd ed.). New York: Springer. ISBN 0-387-98502-6. MR 1639875.

Xem thêm

Liên kết ngoài


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Sai_số_toàn_phương_trung_bình&oldid=26451865”

Từ khóa: Sai số toàn phương trung bình

mse là gì
sai số bình phương trung bình
sai số toàn phương trung bình
công thức tính mse
sai số trung bình
rmse là gì
trung bình toàn phương
mean squared error là gì
sai số trung bình là gì
mean square error là gì
root mse là gì
tính mse
trung bình bình phương
rmsd là gì
root mean square error là gì
mean square là gì
cách tính mse
mse la gi
công thức mse
point estimate là gì
mse (sai số bình phương trung bình) là
root mean square error
sai số là gì
phương sai của sai số ngẫu nhiên

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO TOP giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.6 (62 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn