Top 18+ Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần Sắp xếp các loại tài sản tài chính sau theo thứ tự tính lỏng giảm dần

Bạn đang tìm hiểu về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần Sắp xếp các loại tài sản tài chính sau theo thứ tự tính lỏng giảm dần

Tính thanh khoản haу tính lỏng, tính lưu động là một thuật ngữ được dùng trong tài chính, nhằm chỉ mức độ mua bán của một loại tài ѕản mà không làm ảnh hưởng nhiều đến giá trị của chúng trên thị trường.
Dựa vào khái niệm của tính lỏng ở trên, ta có thể sắp xếp các loại tài sản có tính lỏng giảm dần:
séc(2) -> ​tín phiếu kho bạc(1) -> trái phiếu chính phủ(3) -> cổ phiếu(4)

Trong những tài sản sau đây, tài sản nào có tính thanh khoản cao nhất

A. Đất đai và thiết bị

B. Hàng tồn kho

C. Thương hiệu

D. Các khoản phải thu

Tính thanh khoản (tính lỏng) của một loại tài sản được xác định bởi các yếu tố dưới đây:

A. Chi phí thời gian để chuyển thành tài sản đó thành tiền mặt

B. Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt

C. Khả năng tài sản có thể được bán với giá thị trường của nó

D. Cả A và B

Trong các tài sản sau đây: (1) Tiền mặt; (2) Cổ phiếu; (3) Máy giặt cũ; (4) Ngôi nhà cấp 4. Trật tự xếp sắp theo mức độ thanh khoản giảm dần của các tài sản đó là:

A. 1-4-3-2

B. 4-3-1-2

C. 2-1-4-3

D. Không có câu nào trên đây đúng

Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi:

A. Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.

B. Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.

C. Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường.

D. Cả A và B

Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi:

A. Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt

B. Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt

C. Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường

D. Cả A và B

Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi 2 yếu tố nào sau đây:

A. Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.

B. Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường.

C. Có người sẵn sàng trả một số tiền để sở hữu tài sản đó.

Trong các tài sản sau đây: (1) Tiền mặt; (2) Cổ phiếu; (3) Máy giặt cũ; (4) Ngôi nhà cấp 4. Trật tự xếp sắp theo mức độ thanh khoản giảm dần của các tài sản đó là:

A. 1-4-3-2

B. 4-3-1-2

C. 2-1-4-3

D. Không có câu nào trên đây đúng

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666
Lượt xem: 46664666

2. Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần từ VNExpress

VNExpress
Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần rồi nhỉ? Bài viết Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

3. Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

4. Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

5. Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần rồi nhỉ? Bài viết Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

6. Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần từ tienphong.vn

tienphong.vn
Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

7. Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

8. Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần từ soha.vn

soha.vn
Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần rồi nhỉ? Bài viết Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

9. Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

10. Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần từ kenh14.vn

kenh14.vn
Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

11. Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần từ zingnews.vn

zingnews.vn
Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần rồi nhỉ? Bài viết Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

12. Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

13. Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần từ vov.vn

vov.vn
Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

14. Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần từ afamily.vn

afamily.vn
Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần rồi nhỉ? Bài viết Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

15. Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

16. Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

17. Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần từ coccoc.com

coccoc.com
Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần rồi nhỉ? Bài viết Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

18. Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần từ facebook.com

facebook.com
Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

Câu hỏi về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần

Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần
cách Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần
hướng dẫn Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần
Sắp Xếp Tài Sản Theo Tính Lỏng Giảm Dần miễn phí

Scores: 4.6 (156 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn