Sinh lý học là gì? Chi tiết về Sinh lý học mới nhất 2022

Sinh lý học là gì?

Sinh lý học (tiếng Anh: physiology) nghiên cứu các quá trình cơ học, vật lý và hoá sinh xảy ra trong cơ thể các sinh vật sống bằng cách xem xét hoạt động của tất cả các cấu trúc, bộ phận trong sinh vật hoạt động như thế nào.

Có thể bạn quan tâm  Đoạn lá nhỏ là gì? Chi tiết về Đoạn lá nhỏ mới nhất 2021

Sinh lý học được phân chia thành 2 bộ môn nhỏ là sinh lý học thực vật (plant physiology) và sinh lý học động vật (animal physiology) nhưng các nguyên lý về sinh lý học mang tính tổng quát đối với tất cả các loài sinh vật. Ví dụ, những kiến thức về sinh lý tế bào nấm cũng có thể áp dụng đối với các tế bào người.

Lĩnh vực sinh lý học động vật sử dụng các công cụ và phương pháp cho cả sinh lý học con người cũng như các động vật khác. Sinh lý học thực vật cũng sử dụng một số kỹ thuật nghiên cứu của các bộ môn trên.

Tham khảo

  • Sinh lý học người và động vật. Trịnh Hữu Hằng, Đỗ Công Huỳnh. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2000, 408tr

Liên kết

  • Các chủ đề chính trong sinh học


Có thể bạn quan tâm  Xuân Sơn, Châu Đức là gì? Chi tiết về Xuân Sơn, Châu Đức mới nhất 2021

Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinh_lý_học&oldid=45060756”

Từ khóa: Sinh lý học, Sinh lý học, Sinh lý học

sinh lý học là gì
sinh lí học là gì
lý học là gì
lý sinh là gì
sinh lý hóa

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO uy tín giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.2 (118 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn