Top 20+ Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Cảnh Sát ❤️️10 Mẫu

Bạn đang tìm hiểu về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 20+ Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì hữu ích với bạn.

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Cảnh Sát ❤️️10 Mẫu

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Cảnh Sát ❤️️ 10 Mẫu ✅ Tham Khảo Tuyển Tập Bài Viết Mẫu Tiếng Anh Được Chọn Lọc Và Chia Sẻ Tại SCR.VN.

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Cảnh Sát – Mẫu 1

Trong chủ đề viết về nghề nghiệp, viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề cảnh sát được nhiều em học sinh yêu thích và lựa chọn làm nội dung để hoàn thành bài luận của mình. Tham khảo gợi ý hay dưới đây:

Tiếng Anh

Currently, there are many bad people who commit illegal acts. This has a negative impact on people and the society. Therefore,I want to become a police officer to catch criminals as well as develop our community. Because the requirements to become a police officer are extremely high so every day, I try to study hard. In addition, I regularly watch the news and programs related to security In the future, I will definitely become a good policeman and help the country.

Tiếng Việt

Hiện nay, có rất nhiều kẻ xấu có hành vi vi phạm pháp luật. Điều này có tác động tiêu cực đến con người và xã hội. Vì vậy, tôi muốn trở thành một cảnh sát để truy bắt tội phạm cũng như phát triển cộng đồng của chúng tôi. Vì yêu cầu để trở thành cảnh sát rất cao nên mỗi ngày tôi đều cố gắng học tập chăm chỉ. Ngoài ra, tôi thường xuyên theo dõi các tin tức, chương trình liên quan đến an ninh Trong tương lai, tôi nhất định sẽ trở thành một cảnh sát giỏi, giúp ích cho đất nước.

Tìm hiểu nhiều hơn 🍀 Cách Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Đúng Ngữ Pháp 🍀 10 Mẫu Hay

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Cảnh Sát Có Dịch – Mẫu 2

Tài liệu mẫu viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề cảnh sát có dịch sẽ giúp các em học sinh dễ dàng tham khảo và thực hiện bài làm của mình.

Tiếng Anh

In the life of students who do not dream what they will do in the future? But those dreams can come true, depending on many objective factors. But I decided to pursue what I dreamed about because it was family expectations and did not disappoint them. When I was in middle school, I really liked becoming a chemistry teacher. But that’s just a childhood passion. Now I like being a police officer. Police are very strong, majestic, can help the society, bring peace to the people and the country.

Why did you choose the police? I choose the police industry for many reasons. The first reason is that the police profession is a beautiful image in the hearts of everyone and because of that, I always wished to stand in the ranks of the police ‘food for the people to eat well and sleep well’. The second reason is that the industry upholds its responsibility to the people of the country.

When night falls, all the families are deep in the sleep, there are many police soldiers still working hard. They always put themselves in a alert position and ready to fight to protect the people and the country. No neglect of responsibility is allowed. That is the great task of the people’s police, it is hard but it is also very proud. And I want to do it too.

Tiếng Việt

Trong cuộc đời sinh viên ai chẳng mơ ước sau này mình sẽ làm gì? Nhưng những ước mơ đó có thành hiện thực được hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan. Nhưng tôi quyết định theo đuổi điều mình mơ ước vì đó là kỳ vọng của gia đình và không làm họ thất vọng. Khi tôi học cấp hai, tôi rất thích trở thành một giáo viên dạy hóa học. Nhưng đó chỉ là đam mê thời thơ ấu. Bây giờ tôi thích làm cảnh sát. Cảnh sát rất mạnh mẽ, oai phong, có thể giúp ích cho xã hội, đem lại bình yên cho nhân dân và đất nước.

Tại sao tôi chọn cảnh sát? Tôi chọn ngành cảnh sát vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất là nghề cảnh sát là hình ảnh đẹp trong lòng mọi người và cũng vì thế mà tôi luôn mong muốn được đứng trong hàng ngũ công an ‘cho dân ăn ngon ngủ ngon’, là ngành đề cao trách nhiệm của mình với nhân dân cả nước.

Khi màn đêm buông xuống, tất cả các gia đình đều chìm sâu trong giấc ngủ, có rất nhiều chiến sĩ công an vẫn miệt mài làm việc. Họ luôn đặt mình trong tư thế cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ nhân dân và đất nước. Không được phép bỏ qua trách nhiệm. Đó là nhiệm vụ to lớn của công an nhân dân, vất vả nhưng cũng rất đáng tự hào. Và tôi cũng muốn làm điều đó.

Gợi ý cho bạn 🌹 Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Nghiệp 🌹 15 Mẫu Hay

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Cảnh Sát Hay Nhất – Mẫu 3

Gợi viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề cảnh sát hay nhất sẽ mang đến những ý tưởng thú vị để các em học sinh cùng tham khảo.

Tiếng Anh

Deciding to become a police officer was not an easy one. Not only because it involves a lot of risky and dangerous situations, but because it places a huge responsibility on your shoulders. Being a cop isn’t just a job, even though you get paid.

You definitely have to think twice before making a decision. As young men and women begin their law enforcement careers as police officers, they have no idea how many pitfalls lie ahead. Too many new cops take bad advice, and they form bad work habits.

Furthermore, to become a police officer, you must meet some important basic requirements, such as being physically ready for the kinds of activities that a police force officer must perform. presently. All your abilities and skills are thoroughly tested, as your level of competence will likely lead to saving lives.

Tiếng Việt

Quyết định trở thành cảnh sát không phải là một quyết định dễ dàng. Không chỉ bởi vì nó liên quan đến rất nhiều tình huống rủi ro và nguy hiểm, mà bởi vì nó đặt lên vai bạn một trách nhiệm rất lớn. Trở thành cảnh sát không chỉ là một công việc, mặc dù bạn có lương.

Bạn chắc chắn phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Khi những người đàn ông và phụ nữ trẻ bắt đầu sự nghiệp thực thi pháp luật với tư cách là cảnh sát, họ không biết có bao nhiêu cạm bẫy đặt ra trước mắt. Có quá nhiều cảnh sát mới nghe theo lời khuyên xấu, và họ hình thành thói quen làm việc không tốt.

Hơn nữa, để trở thành một sĩ quan cảnh sát, bạn phải đáp ứng một số yêu cầu cơ bản quan trọng, chẳng hạn như phải sẵn sàng về mặt thể chất cho những loại hoạt động mà một nhân viên lực lượng cảnh sát phải thực hiện. Tất cả các khả năng và kỹ năng của bạn đều được kiểm tra kỹ lưỡng, vì trình độ năng lực của bạn có thể sẽ dẫn đến việc cứu sống con người.

Hướng Dẫn Cách Nhận 🌼 Thẻ Cào Miễn Phí 🌼 Nhận Thẻ Cào Free Mới Nhất

Viết Đoạn Văn Về Nghề Cảnh Sát Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn – Mẫu 4

Viết đoạn văn về nghề cảnh sát bằng tiếng Anh ngắn gọn sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra và kỳ thi trên lớp.

Tiếng Anh

Society today has a lot of bad guys who break the law. This is something that has a negative impact on people and society. So my dream is to become a policeman to catch criminals. I know that being a cop is very demanding. However, I use it as a motivation to strive to study every day. I will work hard to achieve my goals in the future. I will definitely become a good policeman to help the country.

Tiếng Việt

Xã hội ngày nay có rất nhiều kẻ xấu vi phạm pháp luật. Đây là một điều có tác động tiêu cực ảnh hưởng tới con người và xã hội. Vì vậy, ước mơ của tôi là được trở thành một cảnh sát để truy bắt tội phạm. Tôi biết rằng để trở thành một cảnh sát đòi hỏi yêu cầu rất cao. Tuy nhiên, tôi lấy đó làm động lực để phấn đấu học tập mỗi ngày. Tôi sẽ cố gắng để đạt được mục tiêu của bản thân trong tương lai. Tôi nhất định sẽ trở thành một cảnh sát giỏi giúp ích cho đất nước.

Ngoài ra, tại SCR.VN còn có 🌺 Viết Về Nghề Nghiệp Của Bố Mẹ Bằng Tiếng Anh 🌺 15 Mẫu Chọn Lọc

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Công An Ý Nghĩa – Mẫu 5

Bài mẫu viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề công an ý nghĩa sẽ là giúp các em học sinh hiểu hơn về công việc và nhiệm vụ của người chiến sĩ cảnh sát, công an nhân dân.

Tiếng Anh

The police are not only the enforcers of the rule of law, but also the main force keeping peace and order. Their functions include enforcing laws enacted by the legislature as well as court decisions, besides, of course, preventing crime.

Police officers have a lot of power in society and they are very important people to enforce the law and ensure safety. Police officers are official employees of the police force. Police officers help prevent crime and disorder, with the rule of law.

Tiếng Việt

Cảnh sát không chỉ là người thực thi nguyên tắc của luật pháp mà còn là lực lượng chính giữ gìn hòa bình và trật tự. Các chức năng của họ bao gồm thực thi pháp luật do cơ quan lập pháp ban hành cũng như các quyết định của tòa án, bên cạnh đó, tất nhiên là ngăn chặn tội phạm.

Các sĩ quan cảnh sát có rất nhiều quyền hạn trong xã hội và họ là những người rất quan trọng để thực thi luật pháp và đảm bảo an toàn. Công an viên là nhân viên chính thức của lực lượng cảnh sát. Các nhân viên cảnh sát giúp ngăn chặn tội phạm và tình trạng mất trật tự, với nguyên tắc thượng tôn pháp luật.

Khám phá thêm 💕 Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Giáo Viên 💕 15 Mẫu Hay

Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Viết Về Nghề Cảnh Sát Đạt Điểm Cao – Mẫu 6

Tham khảo đoạn văn bằng tiếng Anh viết về nghề cảnh sát đạt điểm cao để củng cố lại những kiến thức ngữ pháp quan trọng đã học.

Tiếng Anh

Everyone has their own dream future job. From a young age I wanted to become a police officer to help people. In my eyes, being a policeman is a profession that requires courage and strength. The police will help ensure security so that people can live a peaceful and happy life. I experienced a terrible burglary, so my desire to become a policeman grew even stronger.

However, it takes a lot of effort to become a police officer. To become a police officer, I need not only intelligence but also good endurance and a kind heart. As a police officer, I will need to follow strict discipline. Just thinking about becoming a police officer, I have more motivation to study and try. I hope that I can become a useful policeman for society, bringing peace to everyone.

Tiếng Việt

Mỗi người đều có công việc tương lai mơ ước của riêng mình. Từ nhỏ tôi đã muốn trở thành cảnh sát để giúp đỡ mọi người. Trong mắt tôi, cảnh sát là một nghề đòi hỏi sự dũng cảm và mạnh mẽ. Cảnh sát sẽ giúp đảm bảo an ninh để người dân có cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Tôi đã trải qua một vụ trộm khủng khiếp, vì vậy mong muốn trở thành cảnh sát của tôi càng mãnh liệt hơn.

Tuy nhiên, để trở thành cảnh sát cần phải nỗ lực rất nhiều. Để trở thành một chiến sĩ công an, tôi không chỉ cần trí tuệ mà còn cần có sức chịu đựng tốt, trái tim nhân hậu. Là một cảnh sát, tôi sẽ cần phải tuân theo kỷ luật nghiêm ngặt. Chỉ nghĩ đến việc trở thành chiến sĩ công an, tôi lại có thêm động lực để học tập và cố gắng. Tôi mong rằng mình có thể trở thành một cảnh sát có ích cho xã hội, mang lại bình yên cho mọi người.

Chia sẻ cơ hội 🌟 Nạp Thẻ Ngay Miễn Phí 🌟 Tặng Card Nạp Tiền Ngay Free Mới

Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Nói Về Nghề Cảnh Sát Học Sinh Giỏi – Mẫu 7

Đoạn văn bằng tiếng Anh nói về nghề cảnh sát học sinh giỏi sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh trong quá trình làm bài.

Tiếng Anh

To become a policeman requires certain qualities. The first is enthusiasm and love for people. Because of the nature of the work, it is humane, responsible for protecting the peace as well as keeping the people’s happiness.

However, the police sector is a job that often faces dangers, hardships and difficulties. Therefore, enthusiasm needs to be maintained in the qualities of people working in the police sector, must have enthusiasm and love for people to be able to overcome all difficulties and obstacles to successfully complete the tasks. assigned service.

Second, the policeman needs to have a sense of responsibility for the job. The work of the police branch is closely linked to the interests of the people, serving the common interests of the people as well as meeting the legitimate needs of the people. Having high responsibility for assigned tasks and tasks is a must-have quality of every police officer.

Those who work in the public security sector are definitely those who have a strong will to overcome the temptations and dangerous traps on the way to find justice to successfully complete the assigned tasks.

Tiếng Việt

Để trở thành một cảnh sát cần có những phẩm chất nhất định. Đầu tiên là sự nhiệt tình và yêu thương con người. Vì tính chất công việc mang tính nhân văn, trách nhiệm bảo vệ sự bình yên cũng như gìn giữ hạnh phúc của nhân dân.

Tuy nhiên, ngành công an là công việc thường xuyên gặp nguy hiểm, vất vả và khó khăn. Do đó, sự nhiệt huyết cần được duy trì trong phẩm chất của những người làm trong khối ngành công an, phải có lòng nhiệt huyết, tình thương người thì mới có thể vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, người cảnh sát cần có tinh thần trách nhiệm với công việc. Công việc của ngành công an đều gắn liền với quyền lợi của nhân dân, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng cũng như đáp ứng những nhu cầu chính đáng của người dân. Có trách nhiệm cao đối với các công việc, nhiệm vụ được giao chính là phẩm chất cần có của mỗi chiến sĩ công an.

Những người hoạt động trong ngành công an chắc chắn là những người có ý chí kiên cường, vượt qua những cám dỗ, cạm bẫy nguy hiểm trên con đường đi tìm công lý để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Giới thiệu cùng bạn 🍀 Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Bác Sĩ, Y Tá 🍀 14 Mẫu Đặc Sắc

Đoạn Văn Viết Về Nghề Cảnh Sát Bằng Tiếng Anh Sinh Động – Mẫu 8

Đón đọc đoạn văn viết về nghề cảnh sát bằng tiếng Anh sinh động để mở rộng vốn từ vựng và luyện tập cách diễn đạt câu văn hay.

Tiếng Anh

Police are a force that plays an important role in maintaining order and security for society. Because of the specificity of the police sector, those who want to join the police sector need to have love for the profession, courage, good solidarity, good discipline, quick wits, intelligence, courage and seriously, especially must always be responsible for all assigned tasks.

Currently, in Vietnam, after graduating from the police department, you can work in one of two forces: Police and Security. These two forces are responsible for defending the Fatherland, national security, maintaining social order and safety, etc.

Tiếng Việt

Cảnh sát là lực lượng đóng một vai trò quan trọng để giữ gìn trật tự, an ninh cho xã hội. Vì tính đặc thù của khối ngành công an nên những ai muốn theo khối ngành công an cần phải có tình yêu nghề, dũng cảm can trường, có tinh thần đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, nhanh trí, thông minh, gan dạ và nghiêm túc, đặc biệt phải luôn có trách nhiệm với mọi công việc được giao.

Hiện nay, tại Việt Nam, sau khi tốt nghiệp ngành công an thì bạn có thể làm việc thuộc một trong 2 lực lượng là Cảnh sát và An ninh. Hai lực lượng trên đều có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội,…

Đón đọc tuyển tập 🔥 Viết Đoạn Văn Về Công Việc Tình Nguyện Bằng Tiếng Anh 🔥 15 Mẫu Ý Nghĩa

Đoạn Văn Mẫu Bằng Tiếng Anh Về Nghề Cảnh Sát Ngắn Hay – Mẫu 9

Đoạn văn mẫu bằng tiếng Anh về nghề cảnh sát ngắn hay sẽ giúp các em học sinh tham khảo những ý văn súc tích và giàu hình ảnh biểu đạt.

Tiếng Anh

Vietnamese police include many forces to ensure security, order and peace in all fields and throughout the country. Dedication to work and high sense of responsibility are virtues of police soldiers. Just a small negligence, inattentiveness, lack of discipline of an individual is enough to cause unpredictable consequences. Once you step into the police industry, it means that high discipline always comes first.

Tiếng Việt

Cảnh sát Việt Nam bao gồm rất nhiều lực lượng để đảm bảo an ninh, trật tự, bình yên trên mọi lĩnh vực và trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tận tụy với công việc và tinh thần trách nhiệm cao là đức tính của người chiến sĩ cảnh sát. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, thiếu chú ý, thiếu kỷ luật của một cá nhân cũng đủ gây ra những hậu quả khó lường. Khi đã bước chân vào ngành cảnh sát đồng nghĩa với việc tính kỷ luật cao luôn được đặt lên hàng đầu.

Tìm hiểu hướng dẫn 🔥 Kiếm Thẻ Cào Miễn Phí 🔥 Kiếm Tiền Online Kiếm Thẻ Cào

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Cảnh Sát Đơn Giản – Mẫu 10

Gợi ý viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề cảnh sát đơn giản với những cú pháp câu thông dụng nhất sẽ giúp các em học sinh dễ nhớ và ôn tập hiệu quả.

Tiếng Anh

Everyone has a warm heart. There are ambitions, dreams for the future. Me too! I dream of becoming a policewoman in the future to protect everyone’s peaceful life. People always say, being a police officer is hard and dangerous, being a girl is even more difficult. But I’m still determined to hold on to my dream.

Any job will have risks and uncertainties. There is no such thing as an easy, safe job. As long as I have passion and love for my job, I believe I can do it. I will try to study well, always be a good child, good student to fulfill the dream I have cherished for a long time.

Tiếng Việt

Ai cũng mang trong mình một trái tim nóng. Ở đó chứa những hoài bão, những ước mơ cho tương tai sau này. Em cũng vậy! Em mơ ước sau này trở thành một nữ cảnh sát để bảo vệ cho cuộc sống của mọi người bình yên. Mọi người vẫn bảo, làm cảnh sát khổ lắm, lại nguy hiểm, lại là con gái nữa thì lại càng khó khăn. Nhưng em vẫn kiên quyết giữ vững ước mơ của mình.

Công việc nào cũng sẽ phải gặp rủi ro, bất trắc. Không có công việc nào là nhàn hạ, an toàn hết cả. Chỉ cần có niềm say mê, yêu thích công việc của mình, em tin mình có thể làm được. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, luôn là một đứa con ngoan, trò giỏi để thực hiện ước mơ bấy lâu nay em ấp ủ.

Có thể bạn sẽ thích 🌟 Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Kinh Doanh 🌟 10 Mẫu Chọn Lọc

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9972
Lượt xem: 26429212

Sóc Trăng: Video cảnh sát đánh học sinh khiến dư luận phẫn nộ | VOA Tiếng Việt từ Youtube

Một số báo Việt Nam và nhiều người sử dụng Facebook trong ngày 28/9 chia sẻ các đoạn video dài từ 1 phút rưỡi đến hơn 5 phút ghi hình một nhân viên cảnh sát đánh tới tấp một thiếu niên.

Sau khi nhiều người dân nói trên mạng xã hội họ phẫn nộ khi xem cảnh đó, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết 4 cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Vĩnh Châu tạm bị đình chỉ vì có liên quan đến vụ việc.

Video cho thấy một viên cảnh sát giao thông mặc đồng phục vàng nhạt và một viên cảnh sát khác mặc cảnh phục màu xanh sẫm đi mô tô chặn lại một xe máy do một thiếu niên lái, chở đằng sau một thiếu niên khác.

Sau đó, vẫn theo video, viên cảnh sát trong đồng phục màu sẫm liên tục vụt dùi cui, đấm đá thiếu niên cầm lái chiếc xe máy. Thỉnh thoảng, viên cảnh sát trong đồng phục vàng tham gia đấm đá vài cái.

Có lúc viên cảnh sát trong cảnh phục xanh sẫm còn dùng mũ bảo hiểm của chính ông này phang vào thiếu niên cầm lái. Trong video không có âm thanh, dường như thiếu niên đi cùng có nói vài lời can ngăn, và thiếu niên này cũng bị viên công an mặc cảnh phục xanh sẫm đánh đấm vài cái.

Theo quan sát của VOA, hàng nghìn người lan truyền đoạn video và bàn luận trên mạng xã hội, với đa số ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ về hành động của hai viên cảnh sát.

Nhiều người khẳng định vụ đánh đập cho thấy hai viên cảnh sát “có tính chất rất côn đồ”, “coi thường pháp luật”, “thể hiện rõ thú tính điên cuồng”, “say máu khi đánh dân”.

Nhiều người khác mỉa mai bằng cách nhắc lại điều lệ của ngành công an và những lời cố Chủ tịch Việt Nam, ông Hồ Chí Minh, dạy ngành công an để mô tả: “Đó là ‘vì dân phục vụ’ hoặc ‘đối với dân phải kính trọng, lễ phép’”.

Không ít người đưa ra quan sát của họ rằng lâu nay họ thấy công an, cảnh sát Việt Nam thường bắt nạt, đánh đập người dân yếu thế, trong khi chính công an gặp những thành phần bất hảo trong xã hội lại quay mặt đi, thậm chí “chạy tan tác” khi bị kẻ xấu tấn công.

Một số người cho rằng hai thiếu niên vẫn “may mắn” không bị đánh chết và đặt ra câu hỏi rằng ở nơi công khai, cảnh sát còn đánh người dân yếu thế như vậy, liệu ở trong đồn công an, không có sự giám sát của các bên khác, thì còn như thế nào.

Xen vào những lời lên án, chỉ trích, gọi đó là “hành vi không thể chấp nhận được”, có những người đề nghị Bộ Công an có biện pháp xử lý triệt để các nhân viên của ngành này về việc đánh dân, sao cho không còn có những vụ việc như vậy.

Báo chí Việt Nam, trong đó có Tuổi Trẻ, Dân Trí, Zing News, vào chiều 28/9 cho biết vụ việc được xác định đã xảy ra hôm 25/9 ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Tin cho hay lãnh đạo công an thị xã làm việc với Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự và Cơ động để làm rõ đoạn video ghi lại hai viên cảnh sát đánh hai học sinh.

Cũng trong chiều 28/9, đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho báo giới biết ông đã nắm thông tin về đoạn video và nói thêm: “Chúng tôi đã yêu cầu Công an thị xã Vĩnh Châu báo cáo toàn bộ vụ việc để xử lý. Nếu có vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”.

Đến tối cùng ngày, vị giám đốc công an tỉnh cho báo chí biết Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tạm đình chỉ 4 cán bộ, chiến sĩ công an thị xã Vĩnh Châu dính dáng đến vụ việc.

Zing News cung cấp thêm chi tiết cho hay một nam đại úy, người liên quan trực tiếp đến vụ đánh học sinh, nói rằng ông này và một thượng úy đã truy đuổi hai em sau khi họ không chịu dừng lại theo hiệu lệnh để cảnh sát kiểm tra giấy tờ, thậm chí còn chạy lạng lách, ép xe của cảnh sát, làm cho hai viên cảnh sát “nóng giận”.

Vụ việc mới xảy ra bổ sung vào một danh sách dài các vụ cảnh sát Việt Nam đánh người dân, thậm chí đánh cả nhà báo, đã xảy ra trong những năm gần đây, bị ghi lại bằng ảnh hoặc video.

VOA Tiếng Việt – Cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam, quốc tế. Tin tức Biển Đông. Phóng sự đặc biệt về nhiều đề tài: khoa học-công nghệ, giáo dục, đời sống, xã hội, thương mại, sức khoẻ, văn hoá, giải trí… Hỏi đáp trực tiếp 🙋 qua Facebook Livestream https://bit.ly/3f603Y4 với khách mời VOA xoay quanh các chủ đề y học, du học Mỹ, di trú Mỹ và kinh tế.

🛎 Đăng ký và nhấn chuông để cập nhật các tin tức mới nhất: https://bit.ly/VOATiengVietYT

Theo dõi VOATiengViet trên:
➡️ Website https://www.voatiengviet.com/
🔓 Proxy vượt tường lửa vào website: https://bit.ly/VOATiengViet1 hoặc https://bit.ly/VOATiengViet2

Và các trang mạng xã hội:
➡️ Facebook https://bit.ly/3FcMSPy
➡️ Instagram https://bit.ly/3qbjZiq
➡️ Twitter https://bit.ly/3qaDmYV

Tải ứng dụng VOA Tiếng Việt trên:
➡️ iTunes Store https://apple.co/3ndHnKj
➡️ Google Play https://bit.ly/3r8s4nD

#VOATIENGVIET #TinTuc #TinTức #ThoiSu #ThờiSự #VOA #News

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7340

3. Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8588

4. Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1978

5. Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì rồi nhỉ? Nội dung Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4718

6. Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì từ tienphong.vn

tienphong.vn
Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1386

7. Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6392

8. Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì từ soha.vn

soha.vn
Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì rồi nhỉ? Bài viết Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3304

9. Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2827

10. Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì từ kenh14.vn

kenh14.vn
Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9718

11. Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì từ zingnews.vn

zingnews.vn
Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì rồi nhỉ? Bài viết Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4261

12. Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7124

13. Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì từ vov.vn

vov.vn
Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3882

14. Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì từ afamily.vn

afamily.vn
Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì rồi nhỉ? Bài viết Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3184

15. Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2605

16. Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6380

17. Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì từ coccoc.com

coccoc.com
Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì rồi nhỉ? Nội dung Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2054

18. Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì từ facebook.com

facebook.com
Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5859

Câu hỏi về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì

Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì
cách Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì
hướng dẫn Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì
Sở Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì miễn phí

Scores: 4.4 (153 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn