Sơ Đồ Quy Trình Luân Chuyển Chứng Từ Kế Toán Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán khách sạn và công việc cụ thể từng bộ phận

Bạn đang tìm hiểu về Sơ Đồ Quy Trình Luân Chuyển Chứng Từ Kế Toán, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán khách sạn và công việc cụ thể từng bộ phận được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vọng bài viết về chủ đề Sơ Đồ Quy Trình Luân Chuyển Chứng Từ Kế Toán hữu ích với bạn.

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán khách sạn và công việc cụ thể từng bộ phận

Kế toán Nó là một phần không thể thiếu trong các cơ sở thương mại, đặc biệt là các khách sạn. kế toán khách sạn Nó đóng vai trò nòng cốt trong cơ cấu nhân sự của toàn khách sạn. Sau đó, bạn biết những gì? Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán khách sạn và công việc cụ thể của từng bộ phận?Cùng với nhau Hoteljob.vn Hãy học điều này!của

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán khách sạn

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán khách sạn và công việc cụ thể của từng bộ phận

Tìm hiểu thêm: Xin việc kế toán nhà hàng khách sạn có khó không?

Công việc cụ thể của từng bộ phận

►Kế toán trưởng

 • Là trưởng phòng kế toán, có quyền hạn và trách nhiệm quản lý toàn bộ công tác nghiệp vụ của nhân viên kế toán trong khách sạn.
 • Là cố vấn cho Giám đốc Kế toán Tài chính, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về công tác tổ chức và hoạt động của cơ sở kế toán của khách sạn.
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho khách sạn theo luật định.
 • Kiểm soát các khoản thanh toán hàng ngày và chuyển tiền thừa vào tài khoản ngân hàng.
 • Kiểm tra và ký chứng từ kế toán.
 • Kiểm soát các hợp đồng liên quan đến chi phí khách sạn như: Thanh quyết toán hợp đồng; Thuế, tổng giá trị đầu tư trong ngân hàng; Thiết lập và kiểm soát các quy trình liên quan đến vấn đề tài chính kế toán.
 • Liên hệ với cơ quan chức năng: Bộ phận thuế, thanh tra, kiểm toán, quản lý tài chính doanh nghiệp,…

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán khách sạn và công việc cụ thể của từng bộ phận

hình ảnh nguồn web

kế toán căn bản

 • Xử lý, tổng hợp số liệu kế toán từ các nghiệp vụ; chỉ đạo, quản lý chung
 • Thực hiện các bút toán sổ cái tổng hợp cuối tháng
 • Hoàn thành các báo cáo công ty hàng tháng; quyết toán các hợp đồng còn lại
 • Lập và phân tích giá thành sản phẩm
 • Phối hợp trực tiếp với cơ quan thuế, ngân hàng liên quan đến quyết toán công trình

►Giám sát máy tính tiền

 • Lập danh sách kiểm tra lịch làm việc của nhân viên thu ngân hàng tuần
 • Theo dõi giờ và hoạt động của thu ngân
 • Ghi lại các vi phạm của nhân viên thu ngân và tiến hành các biện pháp kỷ luật thích hợp

►Kiểm soát doanh thu

 • Kiểm tra tài khoản và nhập thu nhập hàng ngày của thủ quỹ
 • Điều phối doanh số bán hàng hàng ngày của bộ phận
 • Kiểm soát giá hàng hóa, dịch vụ bán ra
 • Kế toán công nợ trong Hỗ trợ thu nợ

►Thống kê và so sánh sản phẩm bán ra

 • Kiểm tra dữ liệu đơn đặt hàng của thuyền trưởng trong nhà hàng, nhà bếp, v.v. với dữ liệu khách hàng và kiểm tra dữ liệu khách hàng với hóa đơn thuế giá trị gia tăng để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

►Chi phí và Chi phí

 • Theo dõi chi phí so với hạn ngạch cho các kế hoạch chi phí và nêu ra các trường hợp vượt quá hạn ngạch
 • Phân tích biến động chi phí và đề xuất các biện pháp quản lý chi phí, tài sản
 • Kiểm tra và phân bổ chi phí khấu hao và tiền lương cho các trung tâm chi phí
 • Kiểm tra, theo dõi các loại hợp đồng đảm bảo các chi phí được hạch toán đầy đủ theo đúng nguyên tắc
 • Kiểm soát giá cả, sản phẩm dịch vụ, nếu có sai sót hay vấn đề gì vui lòng giải thích với bộ phận mua hàng hoặc các bộ phận liên quan
 • Kiểm tra quy trình, thủ tục xuất nhập hàng của nhân viên cơ sở
 • Theo dõi báo cáo nguyên vật liệu, đối chiếu với báo cáo tồn kho hàng tháng, chịu trách nhiệm kiểm kê nguyên vật liệu định kỳ
 • Hạch toán và phân bổ chi phí hợp lý
 • Xác định giá vốn hàng bán cho nhóm dịch vụ phù hợp

►Kế toán tiền mặt

 • Theo dõi các loại tiền Việt Nam Đồng tiền mặt và ngoại tệ tiền mặt
 • Lập thu nhập và chi tiêu hàng ngày
 • Theo dõi số dư tiền mặt tức thì của quỹ của bạn
 • Đánh giá quỹ hàng quý
 • Theo dõi và báo cáo thu chi tiền mặt
 • báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • In bảng kê chứng từ hàng tháng nộp cho bộ phận quản lý chứng từ

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán khách sạn và công việc cụ thể của từng bộ phận

củahình ảnh nguồn web

►Kế toán thuế

 • Kiểm tra và báo cáo thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra, kê khai tình hình sử dụng hóa đơn theo đúng thời gian quy định
 • Quản lý, theo dõi các khoản phải nộp ngân sách nhà nước
 • Soạn thảo các văn bản chính thức liên quan đến các vấn đề về thuế
 • Hỗ trợ kế toán trưởng giải trình với cơ quan thuế

►Kế toán tài sản cố định, Central Clearing Corporation

 • Tổ chức ghi chép và phản ánh số liệu liên quan đến tài sản cố định, công ty thanh toán bù trừ trung tâm như: Nguyên giá, khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn, mục đích, bộ phận sử dụng, nước sản xuất, ngày đưa vào sử dụng
 • Tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí CCDC hàng tháng vào chi phí hoạt động
 • Tham gia kiểm tra, đánh giá tình hình tăng giảm TSCĐ Công ty thanh toán bù trừ trung tâm
 • Kiểm tra việc bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng TSCĐ
 • Báo cáo tình hình nợ xấu của Tổng công ty bù trừ trung ương hàng tháng

►Ngân hàng và kế toán

 • Theo dõi tiền gửi và khoản vay với nhiều ngân hàng
 • Theo dõi chi tiết tình hình khoản vay, tính lãi, trả gốc, dư nợ theo hợp đồng vay với ngân hàng và các bên cho vay khác
 • Lập bảng kê cho vay, thu và kiểm tra hồ sơ vay gốc, sắp xếp và trả hồ sơ gốc cho bộ phận lưu trữ hồ sơ
 • Phản ánh chính xác tình hình công nợ phải thu kết hợp với kế toán công nợ phải thu
 • Theo dõi các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng của khách hàng và tạo nhật ký để điều chỉnh chênh lệch tỷ giá hối đoái

►Giám sát đấu thầu

 • Giám sát các hoạt động hàng ngày của nhân viên thu mua theo quy trình đã được phê duyệt
 • Phối hợp các hoạt động, lựa chọn các nhà cung cấp tốt nhất
 • Hướng dẫn mua hàng, nhập hàng, cân đối hạn mức tồn kho cho từng nguyên vật liệu
 • Kiểm tra lựa chọn mẫu hàng tháng về giá cả và chất lượng

thử nghiệm ban đêm

 • Kiểm tra chứng từ, sổ sách, kiểm kê và bàn giao tiền mặt tại quầy thu ngân
 • truyền tệp đến bộ điều khiển doanh thu
 • Chịu trách nhiệm về máy tính tiền 23 giờ một ngày
 • Báo cáo thu nhập cho từng trường hợp trong ngày
 • Báo hàng hỏng
 • Đóng hệ thống POS

►Kế toán các khoản phải trả

 • Theo dõi hàng mua theo dự án, nhà cung cấp, hợp đồng
 • Theo dõi các khoản phải trả và thanh toán nhà cung cấp
 • Cập nhật hồ sơ xử lý công nợ
 • Phối hợp với kế toán các bộ phận khác kiểm tra, đối chiếu công nợ phải trả nhà cung cấp
 • Báo cáo tình hình công nợ và thời hạn thanh toán.Tạo kế hoạch thanh toán hàng tháng

người bán hàng

 • Quản lý và theo dõi thu chi tiền mặt
 • Báo cáo tiền mặt tại quỹ vào cuối mỗi ngày
 • Gửi tiền vào ngân hàng khi số dư quỹ vượt hạn mức quy định
 • Kiểm kê quỹ định kỳ và lập báo cáo kiểm kê vào cuối tháng
 • Chịu trách nhiệm giải ngân đúng quy trình, quy định; giải trình các khoản chênh lệch khi được yêu cầu
 • Kiểm soát biến động ngoại hối
 • Sắp xếp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán khách sạn và công việc cụ thể của từng bộ phận

hình ảnh nguồn web

► Thu ngân

 • Thực hiện công việc thu ngân theo quy trình, quy định
 • Báo cáo và nộp tiền mặt cho thủ quỹ theo yêu cầu
 • Kiểm soát quá trình nhân viên nhà hàng ghi order của đội trưởng, thu tiền và trả lại tiền lẻ cho khách
 • Khu vực chịu trách nhiệm kiểm soát vật dụng, công cụ hư hỏng, lập biên bản và báo cáo kế toán CCDC

►Kế toán bếp

 • Kiểm tra, đối soát giá vốn trước khi chuyển xuống bộ phận bếp
 • Kiểm tra hàng tồn kho trước khi kiểm tra yêu cầu của chủ cửa hàng
 • Tạo biểu mẫu yêu cầu mua hàng và gửi cho nhóm mua hàng
 • Kiểm tra, kiểm soát chứng từ xuất nhập, luân chuyển hàng hóa phát sinh tại kho bếp
 • Kiểm kê cuối tháng, lập báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo tồn kho sổ sách và chênh lệch tồn kho thực tế
 • Xem lại lịch sử trả lại để báo cáo hư hỏng hoặc chất lượng kém
 • Kiểm tra và đối chiếu các khoản phải trả cho nhà cung cấp thực phẩm cùng với các khoản phải trả

►Kế toán kiểm soát giá thực phẩm

 • Tìm hiểu hợp đồng cung cấp thực phẩm
 • kiểm soát giá thực phẩm

►Kế toán vật tư hàng hóa

 • Kiểm tra, kiểm soát các chứng từ xuất nhập, luân chuyển hàng hóa diễn ra trong kho tổng.So sánh với các báo cáo sử dụng từ các bộ phận khác
 • Kiểm tra hóa đơn hợp đồng nhà cung cấp
 • Hàng tồn kho được kiểm tra vào cuối tháng.Lập báo cáo nhập xuất tồn tổng kho
 • Báo cáo xuất nhập tồn tại quầy
 • Báo cáo hàng tồn chậm giao, hết hạn sử dụng cần xử lý
 • Kiểm tra và đối chiếu số tiền phải trả nhà cung cấp với Accounts Payable Accountant

►Đội mua sắm

 • Tuân thủ quy trình mua hàng theo quy định
 • Chịu trách nhiệm giao hàng đã đặt, ký xác nhận đã nhận hàng
 • Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và giới thiệu nhà cung cấp phù hợp, đáp ứng tiêu chuẩn của khách sạn
 • Hoàn thành đơn đặt hàng theo nhu cầu phụ tùng, chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng và giá cả
 • Báo cáo tình hình mua hàng, phân tích giá cả và đánh giá nhà cung cấp cho quản lý cấp cao hàng tháng.

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán khách sạn và công việc cụ thể của từng bộ phận

hình ảnh nguồn web


Trên đây là Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán khách sạn và công việc cụ thể của từng bộ phận đầy đủ và chi tiết nhất Hoteljob.vn Có thể được tổng hợp. Tùy theo quy mô, mục đích kinh doanh và yêu cầu công việc mà mỗi cơ sở kinh doanh đặc biệt là các khách sạn sẽ tổ chức bộ phận kế toán riêng.Tuy nhiên, mặc dù Hệ thống kế toán khách sạn Đơn giản hay phức tạp thì mục đích cũng là tạo ra thu nhập cho khách sạn, đảm bảo hoàn thành công việc, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.của

Bỏ lỡ.Nụ cười

Nguồn: www.hoteljob.vn

Bước 5 Xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ kế toán. từ Youtube

Hãy ghé đây để xem chi tiết :https://sites.google.com/view/sqngroup/trang-ch%E1%BB%A7/sqn-channel/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-v%C3%A0-ph%C6%B0%C6%A1ng-th%E1%BB%A9c-ho%E1%BA%A1t-%C4%91%E1%BB%99ng

Câu hỏi về Sơ Đồ Quy Trình Luân Chuyển Chứng Từ Kế Toán

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Sơ Đồ Quy Trình Luân Chuyển Chứng Từ Kế Toán hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Sơ Đồ Quy Trình Luân Chuyển Chứng Từ Kế Toán được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Sơ Đồ Quy Trình Luân Chuyển Chứng Từ Kế Toán giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Sơ Đồ Quy Trình Luân Chuyển Chứng Từ Kế Toán

Sơ Đồ Quy Trình Luân Chuyển Chứng Từ Kế Toán
cách Sơ Đồ Quy Trình Luân Chuyển Chứng Từ Kế Toán
hướng dẫn Sơ Đồ Quy Trình Luân Chuyển Chứng Từ Kế Toán
Sơ Đồ Quy Trình Luân Chuyển Chứng Từ Kế Toán miễn phí

Scores: 4.5 (65 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn