Top 18+ Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

Bạn đang tìm hiểu về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

Câu 1. Đặc điểm của động cơ đốt trong dùng cho xe máy là:

A. Công suất nhỏ

B. Thường làm mát bằng không khí

C. Số lượng xilanh ít

D. Cả 3 phương án trên

Câu 2. Động cơ đốt trong dùng cho xe máy không có đặc điểm nào sau đây?

A. Là động cơ xăng 2 kì cao tốc

B. Là động cơ xăng 4 kì cao tốc

C. Li hợp, hộp số bố trí riêng vỏ

D. Thường có 1 hoặc 2 xilanh

Câu 3. Động cơ đốt trong trên xe máy bố trí ở:

A. Đặt ở giữa xe

B. Đặt lệch về đuôi xe

C. Đặt ở giữa hoặc lệch về đuôi xe

D. Đặt ở đầu xe

Câu 4. Động cơ đốt trong đặt ở giữa xe máy:

A. Khối lượng phân bố không đều

B. Dễ dàng cho việc làm mát

C. Hệ thống truyền lực đơn giản

D. Lái xe ít chịu ảnh hưởng từ nhiệt thải động cơ

Câu 5. Động cơ đốt trong đặt lệch về đuôi xe máy:

A. Hệ thống truyền lực phức tạp

B. Lái xe chịu ảnh hưởng từ nhiệt thải động cơ

C. Làm mát động cơ không tốt

D. Khối lượng xe phân bố đều

Câu 6. Đâu là sơ đồ khối hệ thống truyền lực trên xe máy?

A. Động cơ → li hợp →hộp số → xích hoặc cacđăng → bánh xe

B. Động cơ → hộp số → li hợp → xích hoặc cacđăng → bánh xe

C. Li hợp → động cơ →hộp số → xích hoặc cacđăng → bánh xe

D. Hộp số → động cơ → li hợp → xích hoặc cacđăng → bánh xe

Câu 7. Những bộ phận nào thường bố trí trong một vỏ chung?

A. Động cơ, li hợp

B. Động cơ, hộp số

C. Li hợp, hộp số

D. Động cơ, li hợp, hộp số

Câu 8. Hộp số trên xe máy thường có:

A. Ba cấp tốc độ

B. Bốn cấp tốc độ

C. Không có số lùi

D. Ba, bốn cấp tốc độ và không có số lùi

Câu 9. Chọn phát biểu đúng:

A. Động cơ đặt ở giữa xe máy thì truyền lực đến bánh sau bằng xích

B. Động cơ đặt lệch về đuôi thì truyền lực đến bánh sau bằng trục cacđăng

C. Hộp số không có số lùi

D. Hộp số có số lùi

Câu 10. Bộ phận nào thuộc hệ thống truyền lực trên xe máy?

A. Li hợp

B. Hộp số

C. Xích hoặc cacđăng

D. Cả 3 đáp án trên

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 A
Câu 2 C Câu 7 D
Câu 3 C Câu 8 D
Câu 4 B Câu 9 C
Câu 5 C Câu 10 D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999
Lượt xem: 89998999

2. Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy từ VNExpress

VNExpress
Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy rồi nhỉ? Bài viết Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

3. Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

4. Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

5. Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy rồi nhỉ? Bài viết Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

6. Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy từ tienphong.vn

tienphong.vn
Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

7. Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

8. Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy từ soha.vn

soha.vn
Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy rồi nhỉ? Bài viết Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

9. Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

10. Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy từ kenh14.vn

kenh14.vn
Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

11. Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy từ zingnews.vn

zingnews.vn
Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy rồi nhỉ? Bài viết Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

12. Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

13. Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy từ vov.vn

vov.vn
Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

14. Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy từ afamily.vn

afamily.vn
Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy rồi nhỉ? Bài viết Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

15. Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

16. Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

17. Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy từ coccoc.com

coccoc.com
Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy rồi nhỉ? Bài viết Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

18. Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy từ facebook.com

facebook.com
Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

Câu hỏi về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy

Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy
cách Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy
hướng dẫn Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy
Sơ Đồ Ứng Dụng Nào Dùng Trên Xe Gắn Máy miễn phí

Scores: 4.2 (59 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn