Số nguyên tử cacbon tối thiểu trong phân tử este no, mạch hở, đơn chức là

Bạn đang tìm hiểu về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là hữu ích với bạn.

1. Số nguyên tử cacbon tối thiểu trong phân tử este no, mạch hở, đơn chức là

Câu hỏi

Số nguyên tử cacbon tối thiểu trong phân tử este no, mạch hở, đơn chức là

4
2
1
3

 Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Este CnH2nO2 (với n ≥ 2)

Đúng, phân tử este đơn và đa chức CnH2n+2-2kOx nên có H chẵn.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666
Lượt xem: 46664666

2. Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là từ VNExpress

VNExpress
Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là rồi nhỉ? Bài viết Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

3. Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

4. Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

5. Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là rồi nhỉ? Bài viết Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

6. Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là từ tienphong.vn

tienphong.vn
Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

7. Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

8. Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là từ soha.vn

soha.vn
Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là rồi nhỉ? Bài viết Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

9. Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

10. Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là từ kenh14.vn

kenh14.vn
Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

11. Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là từ zingnews.vn

zingnews.vn
Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là rồi nhỉ? Bài viết Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

12. Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

13. Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là từ vov.vn

vov.vn
Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

14. Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là từ afamily.vn

afamily.vn
Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là rồi nhỉ? Bài viết Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

15. Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

16. Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

17. Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là từ coccoc.com

coccoc.com
Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là rồi nhỉ? Bài viết Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

18. Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là từ facebook.com

facebook.com
Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

Câu hỏi về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là

Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là
cách Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là
hướng dẫn Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là
Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Este Là miễn phí

Scores: 5 (50 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn