Top 18+ So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ

Bạn đang tìm kiếm về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ hữu ích với bạn.

1. Top 18+ So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ

Trả lời

So sánh chiến lược Chiến tranh cục bộ và Chiến tranh đặc biệt

Giống nhau

– Đều là chiến lược chiến tranh thực dân mới của Mĩ.

– Đều nhằm mục đích tiêu diệt lực lượng cách mạng, biến miền nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ.

– Đều bị phá sản

Khác nhau

Ta có bảng so sánh sau:

So sánh Chiến tranh đặc biệt Chiến tranh cục bộ
Thời gian 1961-1965 1965-1968
Quy mô Chủ yếu ở miền Nam. Chiến tranh mở rộng cả nước.
Biện pháp tiến hành Bằng quân đội tay sai, do “cố vấn” Mỹ chỉ huy, dựa vào vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh của Mỹ, tiến hành càn quét, bình định lập “ấp chiến lược”, tung gián điệp ra miền bắc, phong tỏa biên giới và vùng biển. Sử dụng quân Mỹ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn, tiến hành hàng loạt cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình định”, tiến hành chiến tranh phá hoại ác liệt miền bắc.
Kết quả Bị phá sản vào giữa năm 1965 Bị phá sản và cuối năm 1968

Nhận xét chung: Chiến tranh cục bộ ác liệt hơn chiến tranh đặc biệt thể hiện ở việc vừa tiêu diệt quân chủ lực vừa bình định miền Nam vừa phá hoại miền Bắc.

» Tham khảo thêm: Việt Nam hóa chiến tranh và thắng lợi của nhân dân ta

So sánh chiến lược Chiến tranh cục bộ và Chiến tranh đặc biệt

– Hướng dẫn soạn lịch sử 9  – Đọc Tài Liệu –

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111
Lượt xem: 61116111

2. So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ từ VNExpress

VNExpress
So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ rồi nhỉ? Nội dung So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

3. So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

4. So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

5. So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ rồi nhỉ? Nội dung So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

6. So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ từ tienphong.vn

tienphong.vn
So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

7. So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

8. So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ từ soha.vn

soha.vn
So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ rồi nhỉ? Nội dung So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

9. So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ từ 24h.com.vn

24h.com.vn
So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

10. So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ từ kenh14.vn

kenh14.vn
So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

11. So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ từ zingnews.vn

zingnews.vn
So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ rồi nhỉ? Nội dung So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

12. So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

13. So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ từ vov.vn

vov.vn
So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

14. So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ từ afamily.vn

afamily.vn
So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ rồi nhỉ? Nội dung So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

15. So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

16. So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

17. So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ từ coccoc.com

coccoc.com
So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ rồi nhỉ? Nội dung So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

18. So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ từ facebook.com

facebook.com
So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

Câu hỏi về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ

So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ
cách So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ
hướng dẫn So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ
So Sánh Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt Và Chiến Lược Chiến Tranh Cục Bộ miễn phí

Scores: 4.6 (191 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn