Top 18+ Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 Soạn bài Nghị luận trong văn bản tự sự

Bạn đang tìm hiểu về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 Soạn bài Nghị luận trong văn bản tự sự

Tài liệu hướng dẫn soạn bài nghị luận trong văn bản tự sự của Đọc Tài Liệu sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi yêu cầu tại trang 137 đến trang 139 sách giáo khoa ngữ văn 9 tập 1.

Qua bài soạn này, các bạn sẽ nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học.

Soạn bài Nghị luận trong văn bản tự sự

Cùng tham khảo…

Soạn bài nghị luận trong văn bản tự sự

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi tại trang 138 đến 139 sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 1.

Tìm hiểu yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự

1 – Trang 137 SGK

Đọc đoạn trích

a. Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi… toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thương… Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất. Tôi biết vậy, nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận.

(Nam Cao, Lão Hạc)

b.

Thoắt trông nàng đã chào thưa:

“Tiểu thư cũng có bây giờ đến đây!

Đàn bà dễ có mấy tay,

Đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan!

Dễ dàng là thói hồng nhan,

Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều”

Hoạn Thư hồn lạc phách xiêu,

Khấu đầu dưới trướng, liệu điều kêu ca.

Rằng: “Tôi chút phận đàn bà,

Ghen tuông thì cũng người ta thường tình.

Nghĩ cho khi gác viết kinh,

Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo.

Lòng riêng riêng những kính yêu,

Chồng chung chưa dễ ai nhường cho ai.

Trót lòng gây việc chông gai,

Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng”.

Khen cho: “Thật đã nên rằng,

Khôn ngoan đến mực, nói năng phải lời.

Tha ra, thì cũng may đời,

Làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen.”

(Nguyễn Du, Truyện Kiều)

2 – Trang 138 SGK

a. Nghị luận là nêu lí lẽ, dẫn chứng để bảo vệ một quan điểm, tư tưởng (luận điểm) nào đó.
Căn cứ vào định nghĩa này, hãy tìm và chỉ ra những câu, chữ thể hiện rõ tính chất nghị luận trong hai đoạn trích trên.

b. Từ việc tìm hiểu hai đoạn trích, hãy trao đổi trong nhóm để hiểu nội dung và vai trò của yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự nói chung. Yếu tố nghị luận có thể làm cho văn bản tự sự thêm sâu sắc như thế nào?

(Gợi ý: Để thực hiện các yêu cầu trên, cần chú ý mấy điểm sau:

Trong mỗi đoạn trích, nhân vật nêu ra những luận điểm gì?

Để làm rõ luận điểm đó, người nói đã đưa ra luận cứ gì và lập luận như thế nào?

Các câu văn trong văn bản tự sự thường là loại câu gì? (miêu tả, trần thuật, khẳng định, phủ định, câu ghcp có cặp từ hô ứng: nếu … thì; không những… mà còn; cùng… càng; vì thế… cho nên…)

Các từ ngữ thường được dùng để lập luận trong văn bản tự sự là những từ ngữ nào? (tại sao, thật vậy, trước hết, sau cùng, nói chung, tóm lại, tuy nhiên,…)

Trả lời

a) Những câu chữ mang tính chất nghị luận:

Đoạn văn của Nam Cao

+ Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiếu họ thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi… toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn, không bao giờ ta thường…

+ Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa.

Đoạn thơ của Nguyễn Du

+ Rằng: tôi chút phận đàn bà
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình.

+ Dễ dàng là thói hồng nhan
Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều.

+ Lòng riêng riêng những kính yêu
Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai!

+ Trót lòng gây việc chông gai
Còn nhờ lượng bá thương bài nào chăng…

b) Vai trò của yếu tố nghị luận trong từng ví dụ:

* Trong đoạn trích của Nam Cao, ông giáo đã đưa ra các luận điểm và lập luận theo lô-gíc sau:

– Nêu vấn đề: Nếu ta không cố tìm mà hiểu những người xung quanh thì ta luôn có cớ để tàn nhẫn và độc ác với họ.

– Phát triển vấn đề: Vợ tôi không ác, nhưng sở dĩ họ trở nên ích kỉ, tàn nhẫn là vì thị đã quá khổ. Vì sao vậy?

+ Khi người ta đau chân thì chỉ nghĩ đến cái chân đau (từ một quy luật tự nhiên).

+ Khi người ta khổ quá thì người ta không còn nghĩ đến ai được nữa (như một quy luật tự nhiên trên mà thôi).

+ Vì cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất.

– Kết thúc vấn đề: “Tôi biết vậy nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận”.

Về hình thức đoạn văn trên chứa rất nhiều từ, câu mang tính nghị luận. Đó là các cầu hô ứng thể hiện các phán đoán dưới dạng nếu… thì; vì thế… cho nên, sở dĩ… là vì, khi A… thì B… Các câu văn khẳng định, ngắn gọn khúc chiết.

* Đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán dùng hình thức nghị luận:

Lập luận của Kiều thể hiện ở mấy câu đầu. Sau câu chào mỉa mai là lời đay nghiến: xưa nay đàn bà có mấy người ghê gớm cay nghiệt như mụ và xưa nay, càng cay nghiệt thì càng chuốc lấy oan trái.

Lập luận của Hoạn Thư nêu lên đến 4 luận điểm:

– Thứ nhất: Tôi là đàn bà nên ghen tuông là chuyện thường tình (nêu một lí lẽ thường tình).

– Thứ hai: Ngoài ra tôi cũng đã đối xử rất tốt với cô khi ở gác viết kinh; khi cô trốn khỏi nhà, tôi cũng chẳng đuổi theo (kể Công).

– Thứ ba: Tôi với cô cùng trong cảnh chồng chung – chắc gì ai nhường cho ai.

– Thứ tư: Nhưng dù sao tôi cũng đã trót gây đau khổ cho cô nên bây giờ chỉ biết trông nhờ vào lượng khoan dung rộng lớn của cô (nhận tội, đề cao tâng bốc Kiều).

Với lập luận như trên, Kiều phải công nhận tài của Hoạn Thư là “Khôn ngoan đến mực, nói năng phải lời”. Và cũng chính nhờ lập luận ấy mà Hoạn Thư đã được Thúy Kiều tha bổng.

Qua đó ta thấy nghị luận trong văn bản tự sự giúp cho văn bản thêm phần triết lí.

Luyện tập

1 – Trang 139 SGK

Lời văn trong đoạn trước (a), mục I.1 là lời của ai? Người ấy đang thuyết phục au? Thuyết phục điều gì?

Trả lời

– Nghị luận là nêu lí lẽ, dẫn chứng để bảo vệ một quan điểm, tư tưởng (luận điểm) nào đó.

– Lời văn trong đoạn trích (a), mục là lời của nhân vật ông Giáo đang cố thuyết phục chính những độc giả của câu chuyện

– Ông Giáo đang thuyết phục người đọc để cảm thông cho người vợ của mình, bởi thị không ác mà do hoàn cảnh sống quá đói nghèo, cơ cực nên thị phải khép mình với những người xung quanh, bản chất tốt đẹp thì bị những lo lắng của đời sống che lấp. Qua đó, ông Giáo đang thuyết phục với những người xung quanh, hãy biết quan tâm và để ý đến mọi người xung quanh, hãy cố tìm hiểu để thấy được bản chất tốt đẹp của họ.

2 – Trang 139 SGK

Ở đoạn trích (b) mục 1.1, Hoạn Thư đã lập luận như thế nào mà nàng Kiều phải khen rằng: “Khôn ngoan đến mực, nói năng phải lời”? Hãy tóm tắt các nội dung lí lẽ trong lời lập luận của Hoạn Thư để làm sáng tỏ lời khen của nàng Kiều

Trả lời

Trong khung cảnh đối diện với Thúy Kiều, Hoạn Thư đã rất bình tĩnh đưa ra những lập luận, lí lẽ để biện minh cho bản thân mình.  Lập luận của Hoạn Thư rất chặt chẽ, vừa có lí, vừa có tình, vừa nhận tội Vừa bào chữa, vừa đề cao người, lại vừa minh oan cho mình.

Trước hết, Hoạn Thư đưa ra giải thích sự ghen tuông là tâm lý chung của đàn bà, để mong Kiều thấy đó là lẽ thường tình mà người phụ nữ nào cũng đều thấu hiểu. Sau đó, Hoạn Thư kín đáo kể công đã chạnh lòng thương xót mà cho Kiều ra chép kinh ở Quan Âm Các: Nghĩ cho khi gác viết kinh và dẫu biết mà không bắt giữ khi nàng bỏ trốn khỏi nhà họ Hoạn: Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo. Tiếp theo, Hoạn Thư bày tỏ nỗi lòng, chồng chung nên những hờn ghen là tất yếu, đều là cảnh chồng chung nên chẳng thể nhường nhau được. Sắc sảo và khôn ngoan hơn, cuối cùng Hoạn Thư nhận hết tội lỗi về mình và xin Kiều khoan dung. Trước những lời lẽ của Hoạn Thư, Kiều phải thừa nhận rằng ả “Khôn ngoan đến mực nói năng phải lời” và đã chấp nhận tha cho Hoạn Thư.

Thông qua những lời lẽ biện minh, lập luận chặt chẽ của Hoạn Thư, Nguyễn Du đã tô đậm tính cách của nhân vật, làm cho nội dung tự sự trở nên mạch lạc, khúc chiết.

Nếu không có thời gian để soạn bài chi tiết, các em có thể tham khảo bài soạn ngắn gọn mà Đọc tài liệu đã tối ưu dưới đây để tiện cho việc chuẩn bị bài

Soạn bài nghị luận trong văn bản tự sự ngắn gọn

Bài 2 trang 138 SGK Ngữ văn 9 tập 1

a, Đoạn trích “Lão Hạc”

– Nêu vấn đề: Nêu không chịu đào sâu tìm hiểu bản chất con người mà chỉ xét các hiện tượng bên ngoai thì rất dễ có ác cảm với người khác

– Phát triển vấn đề: Xuất phát từ những quy luật của tự nhiên “Một người đau chân …. che lấp mất”

– Kết thúc vấn đề: Ông giáo không lỡ giận vợ mình

Đoạn trích “Thúy Kiều báo ân báo oán”. Hoạn Thư đưa ra những lí lẽ

– Nói tới quan hệ xã hội: “Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai”

– Nói về chuyện đàn bà với nhau “Ghen tuông ấy cũng người ta thường tình”

– Nhắc nhở đạo lí làm người “Nghĩ cho khi gác viết kinh – Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo”

b,

– Luận điểm

 • Đoạn a: “Nếu ta không cố …. bao giờ ta thương”
 • Đoạn b: Nói tới quan hệ xã hội: “Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai”. Nói về chuyện đàn bà với nhau “Ghen tuông ấy cũng người ta thường tình”. Nhắc nhở đạo lí làm người “Nghĩ cho khi gác viết kinh – Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo”

– Tác giả đưa ra những dẫn chứng để làm nổi bật luận điểm

– Câu văn trong văn bản tự sự thường là câu trần thuật

– Các từ ngữ dùng để lập lập là các từ ngữ mang tính chất khẳng định.

Bài 1 trang 139 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Lời văn trong đoạn trích (a), mục I.1 là lời của ông giáo. Ông giáo đang thuyết phục chính mình rằng vợ ông không ác để “chỉ buồn chứ không nỡ giận”.

Bài 2 trang 139 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Nàng Kiều đã khen Hoạn Thư là “Khôn ngoan đến mực nói năng phải lời” sau khi nghe Hoạn Thư kêu ca chạy tội. Những lời lập luận của Hoạn Thư đã thể hiện rõ điều đó:

– Tôi là đàn bà, chuyện ghen tuông là chuyện bình thường.

– Ngoài ra tôi đã đối xử tốt với cô khi ở gác viết kinh; khi cô trốn khỏi nhà, tôi cũng chẳng đuổi theo.

– Tôi với cô có chồng chung, chưa dễ ai nhường cho ai.

– Nhưng dù sao tôi cũng gây nên tội với cô, bây giờ chỉ trông mong vào sự độ lượng của cô.

Kiến thức cơ bản

– Trong văn tự sự để người nghe, người đọc suy nghĩ về một vấn đề nào đó, người viết, người kể và nhân vật có khi nghị luận bằng cách nêu lên các nhận xét, phán đoán, các lí lẽ, dẫn chứng. Nội dung đó thường diễn đạt bằng các hình thức lập luận, làm cho câu chuyện thêm phần triết lí.

– Trong đoạn nghị luận, người viết ít dùng câu miêu tả trần thuật mà dùng nhiều câu khẳng định, có các quan hệ từ: nếu – thì, không những – mà còn…

—————

// Mong rằng nội dung của bài hướng dẫn soạn văn 9 bài nghị luận trong văn bản tự sự này sẽ giúp các bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học. Chúc bạn luôn đạt được những kết quả cao trong học tập.

Tham khảo

 • Soạn bài luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự
 • Soạn bài miêu tả trong văn bản tự sự
 • Soạn bài miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

[ĐỪNG SAO CHÉP] – Bài viết này chúng tôi chia sẻ với mong muốn giúp các bạn tham khảo, góp phần giúp cho bạn có thể để tự soạn bài nghị luận trong văn bản tự sự một cách tốt nhất. “Trong cách học, phải lấy tự học làm cố” – Chỉ khi bạn TỰ LÀM mới giúp bạn HIỂU HƠN VỀ BÀI HỌC và LUÔN ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ CAO.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333
Lượt xem: 33333333

2. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ VNExpress

VNExpress
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

3. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

4. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

5. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

6. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

7. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

8. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ soha.vn

soha.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

9. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

10. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

11. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

12. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

13. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ vov.vn

vov.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

14. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ afamily.vn

afamily.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

15. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

16. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

17. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ coccoc.com

coccoc.com
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

18. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ facebook.com

facebook.com
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

Câu hỏi về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
cách Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
hướng dẫn Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 miễn phí

Scores: 4.6 (154 votes)

Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 Soạn bài Nghị luận trong văn bản tự sự Soạn văn 9 tập 1 bài 10 (trang 137)

Bạn đang tìm hiểu về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 hữu ích với bạn.

1. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 Soạn bài Nghị luận trong văn bản tự sự Soạn văn 9 tập 1 bài 10 (trang 137)

Nghị luận trong văn tự sự là bài học sẽ được giới thiệu đến các em học sinh ở chương trình Ngữ Văn lớp 9.

Soạn bài Nghị luận trong văn bản tự sự
Soạn bài Nghị luận trong văn bản tự sự

Download.vn mời bạn đọc tham khảo tài liệu Soạn văn 9: Nghị luận trong văn bản tự sự, được chúng tôi đăng tải chi tiết dưới đây.

Soạn bài Nghị luận trong văn bản tự sự – Mẫu 1

I. Tìm hiểu yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự

1. Đọc các đoạn trích trong SGK

2. Suy nghĩ và thực hiện các yêu cầu

a. Nghị luận là nêu lí lẽ, dẫn chứng để bảo vệ một quan điểm, tư tưởng (luận điểm) nào đó. Căn cứ vào định nghĩa này, hãy tìm và chỉ ra những câu, chữ thể hiện rõ tính chất nghị luận trong hai đoạn trích trên.

* Đoạn a:

– Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi…

– Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi.

– Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa.

– Tôi biết vậy nên chỉ buồn chứ không nỡ giận.

* Đoạn b:

– Dễ dàng là thói hồng nhan/Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều

– Tôi chút phận đàn bà/Ghen tuông thì cũng người ta thường tình

– Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai.

b. Từ việc tìm hiểu hai đoạn trích, hãy trao đổi trong nhóm để hiểu nội dung và vai trò của yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự nói chung. Yếu tố nghị luận có thể làm cho văn bản tự sự thêm sâu sắc như thế nào?

* Đoạn a:

– Người viết đã đưa ra những luận điểm:

 • “Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi…” – Luận điểm có tính chất đặt vấn đề.
 • “Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi” – Luận điểm có tính chất phát triển, mở rộng vấn đề.
 • “Tôi biết vậy nên chỉ buồn chứ không nỡ giận” – Luận điểm có tính chất kết thúc lại vấn đề.

– Để làm rõ cho các luận điểm, người ta đã đưa ra các luận cứ: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến ai được nữa” – Chứng cứ phù hợp, xác đáng.

– Các câu trong văn bản tự sự thường là các loại câu trần thuật mang tính chất khẳng định ngắn gọn, các cặp từ hô ứng được sử dụng như: nếu… thì.

* Đoạn b:

– Lập luận của Thúy Kiều: Xưa nay là đàn bà không có mấy người cay nghiệt, càng cay nghiệt lắm càng gặp phải nhiều oan trái.

– Lập luận của Hoạn Thư:

 • Lí lẽ: Đàn bà ghen tuông là chuyện bình thường. Không người vợ nào chấp nhận chịu cảnh chồng chung.
 • Chỉ ra công lao: Khi ở Quan Âm Các còn cứu giúp cho Thúy Kiều.
 • Đánh vào lòng khoan dung, nhân hậu của Thúy Kiều.

– Các câu trong văn bản được sử dụng đa phần là câu trần thuật, có tính chất khẳng định, các cặp từ hô ứng như càng… càng.

=> Các yếu tố nghị luận giúp cho bài văn trở nên thuyết phục, mang tính triết lí cao.

Tổng kết:

– Trong văn tự sự, để người đọc (người nghe) phải suy nghĩ về một vấn đề nào nó, người viết (người kể) và nhân vật có khi nghị luận bằng cách nêu lên các ý kiến, nhận xét cùng những lí lẽ và dẫn chứng.

– Nội dung đó thường được diễn tả bằng các hình thức lập luận, làm cho câu chuyện thêm phần triết lý, thuyết phục.

II. Luyện tập

Câu 1. Lời văn trong đoạn trích (a) mục I.1 là lời của ai? Người ấy đang thuyết phục ai? Thuyết phục điều gì?

Gợi ý:

– Lời văn trong đoạn trích (a) mục I.1 là lời của ông giáo trong truyện ngắn Lão Hạc (Nam Cao).

– Ông giáo đang thuyết phục mọi người (hay chính người đọc, người nghe).

– Ông giáo muốn khẳng định rằng vợ mình không ác, trước thái độ của người vợ đối với hoàn cảnh của lão Hạc. Bởi lý do: những người khổ quá thì không nghĩ đến nỗi khổ của người khác. Chính vì vậy, ông giáo chỉ buồn chứ không nỡ giận vợ.

Câu 2. Ở đoạn trích (b), mục I.1 Hoạn Thư đã lập luận như thế nào mà Kiều phải khen rằng: Khôn ngoan đến mực nói năng phải lời? Hãy tóm tắt nội dung lý lẽ trong lời lập luận của Hoạn Thư để làm sáng tỏ lời khen của nàng Kiều.

Gợi ý:

Cách lập luận vô cùng khôn ngoan, khéo léo khiến Kiều phải khen và rời vào thế khó xử:

– Trước lời lẽ của Kiều, Hoạn Thư cũng “hồn lạc phách xiêu” và “khấn đầu dưới trướng liệu điều kêu ca”: đầy sự sợ hãi.

– Nhưng với bản chất khôn ngoan của mình, Hoạn Thư đã nhanh chóng lấy lại tinh thần để biện minh cho mình:

Rằng: “Tôi chút phận đàn bà,
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình.

=> Lí lẽ tưởng chừng như vô cùng hợp lý khi đưa bản thân về phía Kiều – cùng chung hoàn cảnh là “phận đàn bà”, việc “ghen tuông” cũng là thường tình. Hoạn Thư đưa ra lập luận để Kiều thấy mình chỉ là nạn nhân của chế độ đa thê.

– Hoạn Thư còn kể lại công lao của mình:

Nghĩ cho khi gác viết kinh,
Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo.

Hai câu thơ nhắc lại việc Hoạn Thư cho Thúy Kiều ra gác ở Kinh Quan Âm, cũng như không bắt nàng khi bỏ trốn. Dường như Hoạn Thư từ tội nhân đã trở thành ân nhân của Kiều – sự khôn ngoan.

– Cuối cùng, Hoạn nhận hết tội lỗi về mình:

Trót lòng gây việc chông gai,
Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng.

Hoạn Thư đã biết đánh vào tấm lòng nhân hậu, thương người của Kiều. ĐIều đó cho thấy sự “sâu sắc từng trải” cũng như “khôn ngoan đến mức tinh quái”.

– Lời lẽ ấy khiến Kiều buộc phải khen:

Khen cho: Thật đã nên rằng,
Khôn ngoan đến mực nói năng phải lời.

=> Sự khó xử của Kiều, không biết nên tha thứ hay xử tội.

Soạn bài Nghị luận trong văn bản tự sự – Mẫu 2

Câu 1. Lời văn trong đoạn trích (a) mục I.1 là lời của ai? Người ấy đang thuyết phục ai? Thuyết phục điều gì?

– Lời văn trong đoạn trích (a) mục I.1 là lời của ông giáo trong truyện ngắn Lão Hạc (Nam Cao). Ông giáo đang thuyết phục mọi người (hay chính người đọc, người nghe).

– Ông giáo muốn khẳng định rằng vợ mình không ác, trước thái độ của người vợ đối với hoàn cảnh của lão Hạc. Bởi lý do: những người khổ quá thì không nghĩ đến nỗi khổ của người khác. Chính vì vậy, ông giáo chỉ buồn chứ không nỡ giận vợ.

Câu 2. Ở đoạn trích (b), mục I.1 Hoạn Thư đã lập luận như thế nào mà Kiều phải khen rằng: “Khôn ngoan đến mực nói năng phải lời”? Hãy tóm tắt nội dung lý lẽ trong lời lập luận của Hoạn Thư để làm sáng tỏ lời khen của nàng Kiều.

Cách lập luận vô cùng khôn ngoan, khéo léo khiến Kiều phải khen và rời vào thế khó xử. Trước lời lẽ của Kiều, Hoạn Thư cũng “hồn lạc phách xiêu” và “khấn đầu dưới trướng liệu điều kêu ca”. Nhưng với bản chất khôn ngoan của mình, Hoạn Thư đã nhanh chóng lấy lại tinh thần để biện minh cho mình:

“Rằng: “Tôi chút phận đàn bà,
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình.”

Lí lẽ tưởng chừng như vô cùng hợp lý khi đưa bản thân về phía Kiều – cùng chung hoàn cảnh là “phận đàn bà”, việc “ghen tuông” cũng là thường tình. Hoạn Thư đưa ra lập luận để Kiều thấy mình chỉ là nạn nhân của chế độ đa thê. Không chỉ vậy, Hoạn Thư còn kể lại công lao của mình:

“Nghĩ cho khi gác viết kinh,
Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo.”

Hai câu thơ nhắc lại việc Hoạn Thư cho Thúy Kiều ra gác ở Kinh Quan Âm, cũng như không bắt nàng khi bỏ trốn. Dường như Hoạn Thư từ tội nhân đã trở thành ân nhân của Kiều – sự khôn ngoan. Cuối cùng, Hoạn nhận hết tội lỗi về mình:

“Trót lòng gây việc chông gai,
Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng.”

Hoạn Thư đã biết đánh vào tấm lòng nhân hậu, thương người của Kiều. ĐIều đó cho thấy sự “sâu sắc từng trải” cũng như “khôn ngoan đến mức tinh quái”. Lời lẽ ấy khiến Kiều buộc phải khen:

“Khen cho: Thật đã nên rằng,
Khôn ngoan đến mực nói năng phải lời.”

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222
Lượt xem: 52225222

2. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ VNExpress

VNExpress
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

3. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

4. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

5. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

6. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

7. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

8. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ soha.vn

soha.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

9. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

10. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

11. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

12. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

13. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ vov.vn

vov.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

14. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ afamily.vn

afamily.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

15. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

16. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

17. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ coccoc.com

coccoc.com
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

18. Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 từ facebook.com

facebook.com
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5222

Câu hỏi về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9

Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
cách Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
hướng dẫn Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9
Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 9 miễn phí

Scores: 4.5 (64 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn