Top 18+ Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 Soạn thực hành tiếng Việt trang 74 [ Soạn văn 6 Kết nối ]

Bạn đang tìm kiếm về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 Soạn thực hành tiếng Việt trang 74 [ Soạn văn 6 Kết nối ]

Soạn văn 6 Kết nối / Soạn thực hành tiếng Việt trang 74 ( Ngữ văn 6 tập 1 – Kết nối chi thức với cuộc sống)

Soạn thực hành tiếng Việt trang 74 Kết nối tri thức

Đọc tài liệu tổng hợp kiến thức và gợi ý trả lời các câu hỏi soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 74 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống cho các em học sinh tham khảo.

Soạn Thực hành tiếng Việt trang 74 Kết nối tri thức Ngữ văn 6 tập 1

Trước khi bắt tay vào thực hành với các cụm động từ và cụm tính từ, các em sẽ xem nội dung về cách nhận biết chúng dưới đây.

Nhận biết cụm động từ

Ở dạng đầy đủ, cụm động từ gồm ba phần: phần trung tâm ở giữa, phần phụ trước và phần phụ sau. Trung tâm của cụm đồng từ là động từ. Các từ trước động từ trung tâm thường bổ sung cho động từ những ý nghĩa như: thời gian, khẳng định, phủ định, tiếp diễn… Các từ đứng sau động từ trung tâm thường bổ sung cho động từ những ý nghĩa như: đối tượng, địa điểm, thời gian,…

Tìm hiểu câu “Nó không mặc áo rét”. Trong câu này, “không mặc áo rét” là một cụm động từ có “mặc” là động từ trung tâm. Từ “không” trước động từ “mặc” có ý nghĩa phủ định. Từ “áo rét” ở sau động từ “mặc” chỉ đối tượng của hành động.

Nhận biết cụm tính từ

Ở dạng đầy đủ, cụm tish từ gồm ba phần: phần trung tâm ở giữa, phần phụ trước và phần phụ sau. Trung tâm của cụm tính từ là tính từ. Các từ trước tính từ trung tâm thường bổ sung cho tính từ những ý nghĩa như: mức độ, thời gian, sự tiếp diễn,… Các từ đứng sau tính từ trung tâm thường bổ sung cho tính từ những ý nghĩa như: phạm vi, mức độ,…

Tìm hiểu câu “Trời vẫn rét quá.”. Trong câu này, “vẫn rét quá” là một cụm tính từ có từ “rét” là tính từ trung tâm. Từ “vẫn” trước tính từ “rét” đang tiếp diễn. Từ “quá” sau tính từ “rét” chỉ mức độ của “rét”.

Thực hành tiếng Việt – cụm động từ và cụm tính từ

Câu 1 trang 74 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức

Tìm một cụm động từ trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa. Từ động từ trung tâm của cụm từ đó, hãy tạo ra ba cụm động từ khác.

Trả lời 

Tìm một cụm động từ trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa: Bữa cơm về tới nhà, Sơn không thấy mẹ đâu cả, hỏi vú già.

Trong câu này, “không thấy mẹ đâu cả” là một cụm động từ, có “thấy” là động từ trung tâm. Từ “không” trước động từ “thấy” có ý nghĩa phủ định. Từ “mẹ đâu cả” ở đằng sau chỉ đối tượng của hành động.

Từ động từ trung tâm “thấy” của cụm từ đó, tạo ra ba cụm động từ khác:

Thoáng thấy có bóng người đi qua, tôi vội vàng chạy ra cổng ngóng xem mẹ đi chợ đã về hay chưa.

Về nhà, tôi không thấy ai cả, trong lòng lo lắng. Tôi gọi ngay cho mẹ hỏi xem tình hình bố tôi thế nào rồi.

Bạn sẽ không thể thấy những con khủng long như thế ngoài đời.

Câu 2 trang 74 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức

Tìm cụm động từ trong những câu sau. Xác định động từ trung tâm và những ý nghĩa mà động từ đó được bổ sung.

a. Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng.

b. Mẹ Sơn lật cái vỉ buồm, lục đống quần áo rét.

c. Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo.

Trả lời 

a. Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng.

Cụm động từ: thấy đất khô trắng. Động từ trung tâm là từ “Thấy”.

=> Ý nghĩa của động từ được bổ sung: nhấn mạnh sự nhận biết, nhận thấy, quan sát được của Sơn.

b. Mẹ Sơn lật cái vỉ buồm, lục đống quần áo rét.

Cụm động từ: Mẹ Sơn lật cái vỉ buồm. Động từ trung tâm là từ “Lật”.

=> Ý nghĩa của động từ được bổ sung: nhấn mạnh sự thay đổi, xoay chuyển cái vỉ buồm ntheo hướng khác.

c. Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo.

Cụm động từ: hăm hở chạy về nhà lấy áo. Động từ trung tâm là từ “chạy”.

Ý nghĩa của động từ được bổ sung: nhấn mạnh sự phấn khích, lòng nhiệt tình của chị Lan.

Câu 3 trang 74 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức

Trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa, Thạch Lam thường sử dụng kiểu câu có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ, chẳng hạn: Mẹ Sơn nghe thấy, đặt chén nước chè xuống, bảo chị Lan. Hãy tìm thêm trong văn bản này hai câu có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ và cho biết tác dụng của cách diễn đạt đó.

Trả lời

Hai câu trong văn bản Gió lạnh đầu mùa có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ:

– Nhưng cái vui của Sơn không được bao lâu. Bữa cơm về tới nhà, Sơn không thấy mẹ đâu cả, hỏi vú già.

=> Tác dụng của cách diễn dạt này: Nhấn mạnh sự sốt sắng của Sơn.

– Chúng nó thấy chị em Sơn, đều lộ vẻ vui mừng, nhưng chúng vẫn đứng xa, không dám vồ vập.

=> Tác dụng của cách diễn dạt này: Nhấn mạnh hành động dè dặt, sợ sệt, dè chừng của đám trẻ con với hai chị em Sơn.

Câu 4 trang 74 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức

Tìm một cụm tính từ trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa. Với tính từ trung tâm của cụm từ đó, hãy tạo ra cụm tính từ khác.

Trả lời

Một cụm tính từ trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa: Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta không sợ mẹ mắng ư?

Cụm tính từ khác:  Tuy tôi và nó đã nhiều năm không gặp, nhưng tôi vẫn quý nó rất nhiều

Câu 5 trang 74 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức

Tìm cụm tính từ trong những câu sau. Xác định tính từ trung tâm và những ý nghĩa mà tính từ đó được bổ sung.

a. Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm, Sơn thấy rõ như gần.

b. Sơn bây giờ mới nhớ ra mẹ cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa.

Trả lời 

Xác định cụm tính từ và tính từ trung tâm và những ý nghĩa mà tính từ đó được bổ sung:

a. Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm, Sơn thấy rõ như gần.

+ Cụm tính từ: chân trời trong hơn mọi hôm

+ Tính từ trung tâm: trong

=> Ý nghĩa mà tính từ được bổ sung: Nhấn mạnh sự trong veo, trong suốt, có thể nhìn thấy rõ được của bầu trời.

b. Sơn bây giờ mới nhớ ra mẹ cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa.

+ Cụm tính từ: mẹ cái Hiên rất nghèo.

+ Tính từ trung tâm: Nghèo.

=> Ý nghĩa mà tính từ được bổ sung: Nhấn mạnh sự khó khăn, thiếu thốn của mẹ em Hiên.

Câu 6 trang 75 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức

Các câu sau có vị ngữ là một tính từ. Hãy mở rộng vị ngữ thành cụm tính từ:

a. Gió rét

b. Tòa nhà cao

c. Cô ấy đẹp.

Trả lời

Mở rộng vị ngữ thành cụm tính từ trong các câu:

a. Ngoài cửa sổ, gió vẫn rét quá, chúng ta không thể ra ngoài được vào lúc này.

b. Trải qua bao nhiêu năm, tòa nhà vẫn cao lênh khênh như thế, vút tầm mắt người qua đường.

c. Càng ngày cô ấy càng đẹp lên nhiều hơn.

-/-

Với toàn bộ tài liệu hướng dẫn soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 74 Kết nối tri thức Ngữ văn 6 tập 1, hi vọng các em sẽ chuẩn bị bài học tốt nhất trước khi tới lớp. Chúc các em học tốt môn Ngữ văn 6.

Soạn văn 6 Kết Nối Bài 3

 • Soạn bài Cô bé bán diêm Kết nối tri thức
 • Soạn bài thực hành tiếng Việt trang 66, 67
 • Soạn bài Gió lạnh đầu mùa
 • Soạn bài thực hành tiếng Việt trang 74, 75
 • Soạn bài Con chào mào
 • Soạn bài văn kể lại một trải nghiệm của em trang 77
 • Soạn bài Kể về một trải nghiệm của em
 • Soạn bài củng cố, mở rộng trang 83
 • Soạn bài Lắc-ki thực sự may mắn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888
Lượt xem: 18881888

2. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ VNExpress

VNExpress
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

3. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

4. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

5. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

6. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

7. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

8. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ soha.vn

soha.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

9. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

10. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

11. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

12. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

13. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ vov.vn

vov.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

14. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ afamily.vn

afamily.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

15. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

16. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

17. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ coccoc.com

coccoc.com
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

18. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ facebook.com

facebook.com
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

Câu hỏi về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
cách Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
hướng dẫn Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 miễn phí

Scores: 4.1 (64 votes)

Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 74 – Kết nối tri thức 6 Ngữ văn lớp 6 trang 74 sách Kết nối tri thức tập 1

Bạn đang tìm hiểu về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 hữu ích với bạn.

1. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 74 – Kết nối tri thức 6 Ngữ văn lớp 6 trang 74 sách Kết nối tri thức tập 1

Mời bạn đọc tham khảo tài liệu Soạn văn 6: Thực hành tiếng Việt (trang 74), thuộc bộ sách Kết nối tri thức.

holder

Tài liệu dưới đây do chúng tôi biên soạn nhằm giúp cho các em học sinh lớp 6 trong việc chuẩn bị bài khi phải tiếp cận với một bộ sách mới.

Soạn bài Thực hành tiếng Việt (trang 74)

I. Nhận biết cụm động từ

– Ở dạng đầy đủ, cụm động từ gồm ba phần: phần trung tâm ở giữa, phần phụ trước và phần phụ sau.

– Trung tâm của cụm động từ là động từ.

– Các từ đứng trước động từ trung tâm thường bổ sung cho động từ những ý nghĩa như: thời gian, khẳng định, phủ định, tiếp diễn… Các từ đứng sau động từ trung tâm thường bổ sung cho động từ ý nghĩa như: đối tượng, địa điểm, thời gian…

– Tìm hiểu câu: Nó không mặc áo rét.

 • Trong câu này, không mặc áo rét là một cụm động từ.
 • Từ mặc là động từ trung tâm. Từ không trước động từ mặc có ý nghĩa phủ định, từ mặc chỉ đối tượng của hành động.

II. Nhận biết cụm tính từ

– Ở dạng đầy đủ, cụm tính từ gồm ba phần: phần trung tâm ở giữa, phần phụ trước và phần phụ sau.

– Trung tâm của cụm động từ là tính từ.

– Các từ đứng trước tính từ trung tâm thường bổ sung cho tính từ những ý nghĩa như: mức độ, thời gian, sự tiếp diễn… Các từ đứng sau tính từ trung tâm thường bổ sung cho tính từ ý nghĩa như: phạm vi, mức độ…

– Tìm hiểu câu: Trời vẫn rét quá.

 • Trong câu này, vẫn rét quá là một cụm tính từ.
 • Tính từ trung tâm là rét. Từ vẫn trước tính từ chỉ rét đang tiếp diễn. Từ quá sau tính từ rét chỉ mức độ của rét.

III. Hướng dẫn bài tập trong SGK

1. Tìm một cụm động từ trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa. Từ động từ trung tâm của cụm từ đó, hãy tạo ra ba cụm động từ khác.

– Cụm động từ: đã mặc áo rét cả rồi (Sơn nhận thấy mọi người đã mặc áo rét cả rồi).

– Động từ trung tâm: mặc

– Ba cụm động từ khác:

 • đang mặc chiếc áo len màu đỏ.
 • vẫn mặc cái áo sơ mi trắng hôm qua
 • đã mặc quần áo chỉnh tề

2. Tìm cụm động từ trong những câu sau. Xác định động từ trung tâm và những ý nghĩa mà động từ đó được bổ sung.

a. Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng.

 • Cụm động từ: nhìn ra ngoài sân
 • Động từ trung tâm: nhìn; ý nghĩa được bổ sung: địa điểm

b. Mẹ Sơn lật cái vỉ buồm, lục đống quần áo rét.

 • Cụm động từ: lật cái vỉ buồm, lục đống quần áo rét
 • Động từ trung tâm: lật, lục; ú nghĩa được bổ sung: đối tượng.

c. Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo.

 • Cụm động từ: hăm hở chạy về nhà lấy áo
 • Động từ trung tâm: chạy; ý nghĩa được bổ sung: địa điểm

3. Trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa, Thạch Lam thường sử dụng kiểu câu có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ, chẳng hạn: Mẹ Sơn nghe thấy, đặt chén nước chè xuống, bảo chị Lan. Hãy tìm thêm trong văn bản này hai câu có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ và cho biết tác dụng của cách diễn đạt đó.

– Câu văn:

 • Sơn thấy chị gọi nó không lại, bước gần đến trông thấy con bé co ro đứng bên cột quán, chỉ mặc có manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay.
 • Sơn sợ hãi, cúi đầu lặng im, nép vào sau lưng chị.

– Tác dụng: Việc sử dụng một chuỗi cụm động từ nhằm nhấn mạnh vào các hành động, thái độ của nhân vật được nói đến.

4. Tìm một cụm tính từ trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa. Với tính từ trung tâm của cụm từ đó, hãy tạo ra cụm tính từ khác.

 • Cụm tính từ: không u ám (Trời không u ám, toàn một màu trắng đục)
 • Tạo ra cụm tính từ khác: Sau cơn mưa, bầu trời vẫn rất u ám.

5. Tìm cụm tính từ trong những câu sau. Xác định tính từ trung tâm và những ý nghĩa mà tính từ đó được bổ sung.

a. Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm, Sơn thấy rõ như gần.

 • Cụm tính từ: trong hơn mọi hôm
 • Tính từ trung tâm: trong; ý nghĩa được bổ sung: thời gian.

b. Sơn bây giờ mới nhớ ra mẹ cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa.

 • Cụm tính từ: rất nghèo.
 • Tính từ trung tâm: nghèo; ý nghĩa được bổ sung: mức độ

6. Các câu sau có vị ngữ là một tính từ. Hãy mở rộng vị ngữ thành cụm tính từ:

a. Gió rét

– Ngoài đường, gió vẫn rét quá.

b. Tòa nhà cao

– Câu mở rộng: Tòa nhà kia rất cao.

c. Cô ấy đẹp.

– Đối với tôi, cô ấy vẫn đẹp như trước đây.

IV. Bài tập ôn luyện

1. Xác định cụm động từ trong các câu sau:

a. Càng ngẫm nghĩ, chàng càng thấy lời thần nói đúng.

(Bánh chưng bánh giầy)

b. Giặc đã đến chân núi Trâu.

(Thánh Gióng)

2. Xác định cụm tính từ có trong các câu sau:

a. Âu Cơ vốn thuộc dòng họ Thần Nông, xinh đẹp tuyệt trần.

(Con Rồng cháu Tiên)

b. Cô ấy vô cùng ngạc nhiên về thành tích của tôi.

Gợi ý:

1.

a. Cụm động từ: càng ngẫm nghĩ, càng thấy lời thầy nói đúng

b. Cụm động từ: đã đến chân núi Trâu

2.

a. Cụm tính từ: xinh đẹp tuyệt trần

b. Cụm tính từ: vô cùng ngạc nhiên

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666
Lượt xem: 66666666

2. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ VNExpress

VNExpress
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

3. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

4. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

5. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

6. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

7. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

8. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ soha.vn

soha.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

9. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

10. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

11. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

12. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

13. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ vov.vn

vov.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

14. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ afamily.vn

afamily.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

15. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

16. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

17. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ coccoc.com

coccoc.com
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

18. Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 từ facebook.com

facebook.com
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

Câu hỏi về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74

Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
cách Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
hướng dẫn Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74
Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 74 miễn phí

Scores: 4.2 (192 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn