Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus Tiếng Anh 7 Unit 1: Language Focus Soạn Anh 7 trang 10, 11 sách Cánh diều

Bạn đang tìm hiểu về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus hữu ích với bạn.

1. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus Tiếng Anh 7 Unit 1: Language Focus Soạn Anh 7 trang 10, 11 sách Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 1 Language Focus giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C, D, E trang 9, 10 sách Cánh diều bài What do you like to do trước khi đến lớp.

Soạn Language Focus Unit 1 lớp 7 trang 9, 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 1: Language Focus, mời các bạn cùng đón đọc.

Câu A

A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue. (Lắng nghe và đọc. Sau đó lặp lại đoạn hội thoại và thay thể các từ màu xanh da trời).

Answer :

Đang cập nhật

Câu B

B. Practise with a partner. Replace any words to make your own conversation. ( Thực hành với bạn cùng bàn. Thay thế các từ để tạo thành đoạn hội thoại riêng của mình).

holder

Answer :

1. A: What do you like to do after school, Stig?

B: I like to play badminton

2. A: How about you, Maya?

B: Well, I like to play the piano . Hey, I can play for you!

3. A: Uh, Maya…. what else do you like to do?

B: Well, I really like to dance

4. A: What song do you like me to dance ? I can show you.

B: I’m good, Maya. Um, let’s go swimming

Câu C

C. Listen. Complete the conversation. ( Lắng nghe. Hoàn thành đoạn hội thoại)

Minh: Nadine, what do you do (1) —————— school?

Nadine: Well, I play volleyball and l go to (2) ———————— class.

Minh: Really? How often do you play volleyball? .

Nadine: I play (3) — — — —times a week, Mondays to Wednesdays. My guitar classes are on the other days.

Minh: What do you do before school on weekdays?

Nadine: I play soccer once a week, on (4) ______.

Minh: What do you like to do on weekends?

Nadine: l do karate on (5) —— —.On Sundays, I do homework!

Answer :

(Updating…)

IDIOM: “One bitten, twice shy” means to be …. about something after a bad experience.

=> C. Careful

Câu D

Complete Nadin’s schedule. Use the information in C. ( Hoàn thành lịch trình của Nadine. Sử dụng thông tin ở phần C)

holder

Answer :

Đang cập nhật

Câu E

Work with a partner. Complete the Questions column of the chart on your own. Then take turns to ask your partner questions. Write his or her answers in the Answer column (Làm việc với bạn cùng bàn. Hoàn thành cột câu hỏi. Sau đó đổi lượt để hỏi bạn cùng bàn những câu hỏi trên. Viết câu trả lời của bạn ấy vào cột trả lời

Questions Answers
1. What do you like to do after school?
2. Do you like to …?
3. How often do you?
4.

Answer :

Student’s answer

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444
Lượt xem: 74447444

2. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus từ VNExpress

VNExpress
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

3. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

4. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

5. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

6. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus từ tienphong.vn

tienphong.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

7. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

8. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus từ soha.vn

soha.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

9. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

10. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus từ kenh14.vn

kenh14.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

11. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus từ zingnews.vn

zingnews.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

12. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

13. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus từ vov.vn

vov.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

14. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus từ afamily.vn

afamily.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

15. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

16. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

17. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus từ coccoc.com

coccoc.com
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus rồi nhỉ? Bài viết Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

18. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus từ facebook.com

facebook.com
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

Câu hỏi về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus

Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus
cách Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus
hướng dẫn Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1 Language Focus miễn phí

Scores: 5 (111 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn