Top 18+ Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back Unit 9 Looking back Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Bạn đang tìm hiểu về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back Unit 9 Looking back Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Giải bài tập Unit 9 Looking back tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 9 Looking back

Thực hiện các yêu cầu của sách giáo khoa khi giải bài tập Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức tập 2 trang 34 về từ vựng và ngữ pháp.

Vocabulary

I. Choose the best two options to complete the sentences.

1. The city is ……………..

A. exciting         B. amazing         C. long

2. The weather is ………………

A. cold                B. quiet              C. sunny

3. The people are ……………..

A. friendly          B. wide               C. helpful

4. The buildings are …………..

A. tall                   B. beautiful         C. fast

5. The food is ………………….

A. cute                 B. delicious        C. good

Answer

1.A, B

2. C, A

3. A, C

4. A, B

5. B, C

II. Write the words in the box under their picture

towers      beach     river bank     postcard      palace     night market

Unit 9 Looking back Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức phần 2

Answer

1. tower

2. river bank

3. beach

4. night market

5. palace

6. postcard

Grammar

III. Complete the sentences with the correct possessive pronouns in the box theirs hers yours mine ours

theirs     hers    yours    mine   ours

1. Hey Phong. You’re wearing my hat.

It’s not ……………………

2. We’re looking for Mr and Mrs Smith’s house. Is that…..?

3. This is my drawing. It’s ………………

4. This is your room …………… is next door. So call us if you need anything.

5. Sue doesn’t need to borrow my pen. She’s got ……………

Answer

1. yours

=> Hey Phong. You’re wearing my hat.

It’s not yours.

2. theirs

=> We’re looking for Mr and Mrs Smith’s house. Is that theirs?

3. mine

=> This is your room mine is next door. So call us if you need anything.

4. Mine

=> This is your room. Mine is next door. So call us if you need anything.

5. hers

=> Sue doesn’t need to borrow my pen. She’s got hers.

IV. Read the sentences and correct the underlined words.

1. Bangkok is an exating city. I love it’s people.

2. We are watching the sunrise at Angkor Wat with ours local friends.

3. Discover Beijing and Shanghai through theirs food tours.

4. Visit Hue and try your food.

5. Venice is your city and Jakarta is our.

Answer

1. it’s   => its

2. ours => our

3. theirs => their

4. your => its

5. our => ours

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 9: Cities of the world – Looking back sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444
Lượt xem: 74447444

2. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back từ VNExpress

VNExpress
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

3. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

4. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

5. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

6. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back từ tienphong.vn

tienphong.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

7. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

8. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back từ soha.vn

soha.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

9. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

10. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back từ kenh14.vn

kenh14.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

11. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back từ zingnews.vn

zingnews.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

12. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

13. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back từ vov.vn

vov.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

14. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back từ afamily.vn

afamily.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

15. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

16. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

17. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back từ coccoc.com

coccoc.com
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back rồi nhỉ? Nội dung Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

18. Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back từ facebook.com

facebook.com
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

Câu hỏi về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back

Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back
cách Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back
hướng dẫn Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back
Soạn Bài Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Looking Back miễn phí

Scores: 4.6 (99 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Tieng Anh Lop 6 Unit 1 A Closer Look 2 Unit 1 A Closer look 2 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn