Top 18+ Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 Unit 2 A Closer look 1 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Bạn đang tìm hiểu về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 Unit 2 A Closer look 1 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Giải bài tập Unit 2 A Closer look 1 tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 A Closer look 1

Thực hiện các yêu cầu của sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống Tiếng Anh 6 trang 17-18 về từ vựng và phát âm.

Vocabulary

I. Look at the house. Name the rooms in it

Unit 2 A Closer look 1 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức phần 1

Answer

a. hall

b. living room

c. bedroom

d. bathroom

e. kitchen

II. Name the things in each room in 1. Use the word list below. (You may use a word more than once.)

lamp

cupboard

dishwasher

chest of drawers

toilet

sink

fridge

picture

sofa

shower

Answer 

a. Hall: picture

b. living room : sofa, picture, lamp

c. bedroom : picture, lamp, chest of drawers

d. bathroom: toilet, sink, shower,

e. kitchen: fridge, dishwasher, cupboard

III. Think of a room in your house. In pairs, ask and answer questions to guess it.

Example:

A: What’s in your room?

B: A sofa and a television.

A: Is the living room?

B: Yes.

Answer: Học sinh tự thực hành trên lớp

Example 1:

A: What’s in your room?

B: two lamps and a bed.

A: Is the bedroom?

B: Yes.

Example 2:

A: What’s in your room?

B: a dishwasher and a fridge.

A: Is the kitchen?

B: Yes.

Pronunciation

IV. Listen and repeat these words

lamps

sinks

flat

toilets

cupboards

sofas

kitchens

rooms

Answer

lamps

sinks

flat

toilets

cupboards

sofas

kitchens

rooms

/lӕmp/

/sɪŋk/

/flæt/

/ˈtɔɪ.lət/

/ˈkʌb.əd/

/ˈsəʊ.fə/

/ˈkɪtʃ.ən/

/ruːm/ /rʊm/

V.  Listen to the conversation. Underline the final s in the words and put them into the correct column.

Mi: Mum, are you home?

Mum: Yes, honey. I’m in the kitchen. I’ve bought these new bowls and chopsticks.

Mi: They’re beautiful, Mum. Where did you buy them?

Mum: In the department store near our house. They have a lot of things for homes.

Mi: Don’t forget we need two lamps for my bedroom, Mum.

Mum

: Let’s go there this weekend.

/s/

/z/

chopsticks

lamps

bowls

things

homes

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2: My house – A Closer look 1 sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000
Lượt xem: 50005000

2. Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 từ VNExpress

VNExpress
Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 rồi nhỉ? Nội dung Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

3. Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

4. Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

5. Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 rồi nhỉ? Nội dung Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

6. Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

7. Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

8. Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 từ soha.vn

soha.vn
Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 rồi nhỉ? Nội dung Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

9. Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

10. Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

11. Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 rồi nhỉ? Nội dung Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

12. Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

13. Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 từ vov.vn

vov.vn
Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

14. Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 từ afamily.vn

afamily.vn
Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 rồi nhỉ? Nội dung Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

15. Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

16. Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

17. Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 từ coccoc.com

coccoc.com
Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 rồi nhỉ? Nội dung Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

18. Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 từ facebook.com

facebook.com
Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5000

Câu hỏi về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1

Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1
cách Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1
hướng dẫn Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1
Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 miễn phí

Scores: 4.7 (58 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn