Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication Tiếng Anh 6 Unit 7: Communication Soạn Anh 6 trang 11 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2

Bạn đang tìm kiếm về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication hữu ích với bạn.

1. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication Tiếng Anh 6 Unit 7: Communication Soạn Anh 6 trang 11 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2

Tiếng Anh 6 Unit 7: Communication giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 11 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 7: Television. Nhờ đó, các em sẽ ôn luyện thật tốt kiến thức trước khi đến lớp.

Soạn Communication Unit 7 lớp 6 bám sát theo chương trình SGK Global Success 6 – Tập 2. Thông qua đó, giúp các em học sinh lớp 6 nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 6. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Bài 1

Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted words. (Nghe và đọc bài hội thoại. Chú ý đến các từ được làm nổi bật.)

A: What ‘s your favourite TV programme?

(Chương trình TV yêu thích của bạn là gì?)

B: The animal programme.

(Chương trình động vật.)

A: Why do you like it?

(Tại sao bạn thích nó?)

B: Because I can see the animals in their real life.

(Bởi vì mình có thể nhìn thấy những con vật trong thực tiễn cuộc sống của chúng.)

Bài 2

Work in pairs. Male a similar conversation about your favourite TV programme. (Làm việc theo cặp. Tạo một bài hội thoại tương tự về chương trình TV yêu thích của em.)

Trả lời:

A: What’s your favourite TV programme?

(Chương trình TV yêu thích của bạn là gì?)

B: The Cartoon Network.

(The Cartoon Network.)

A: Why do you like it?

(Tại sao bạn thích nó?)

B: Because the cartoons are very funny and they make me happy.

(Bởi vì phim hoạt hình rất vui và chúng làm mình thấy vui.)

Bài 3

Work in groups. Discuss and complete the facts with the countries in the box. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận và hoàn thành các sự thật với các quốc gia trong khung.)

the USA     Viet Nam    Japan    Iceland

Facts

1. Pokemon cartoons are from ____________ .

2. Bibi in ____________shows international and Vietnamese cartoons.

3. In ____________, there was no TV on Thursdays before 1986.

4. Discovery Channel makes education fun for children in____________.

Trả lời:

1. Japan

2. Viet Nam

3. Iceland

4. the USA

Facts (Sự thật)

1. Pokemon cartoons are from Japan.

(Phim hoạt hình Pokemon có xuất xứ từ Nhật Bản.)

2. Bibi in Viet Nam shows international and Vietnamese cartoons.

(Bibi ở Việt Nam chiếu phim hoạt hình Việt Nam và quốc tế.)

3. In Iceland, there was no TV on Thursdays before 1986.

(Ở Iceland, trước năm 1986 không có TV vào các ngày thứ Năm.)

4. Discovery Channel makes education fun for children in the USA.

(Kênh Discovery làm cho giáo dục trở thành niềm vui cho trẻ em ở Hoa Kỳ.)

Bài 4

Read about the two TV programmes and tick () the correct programme in the table. You may tick both. (Đọc qua hai chương trình TV và đánh dấu chương trình đúng trong bảng. Em có thể đánh dấu cả hai.)

Let’s Learn is an educational TV programme. It makes learning fun. Children love it. It has cute characters and fun songs. People in 80 countries watch it today. Both children and their parents like it.

Hello Fatty is a popular TV cartoon. It’s about a clever fox called Fatty and his friend. Together they go to different places. Children around the world enjoy this programme. It’s funny and educational.

Let’s Learn

Hello Fatty

1. It’s educational.

2. It has viewers from 80 countries.

3. Its main character is a clever fox.

4. Both parents and children enjoy it.

5. It’s a cartoon.

Dịch văn bản:

Let’s Learn là một chương trình truyền hình giáo dục. Nó làm cho việc học trở nên thú vị. Trẻ em thích nó. Nó có các nhân vật dễ thương và các bài hát vui nhộn. Ngày nay, mọi người ở 80 quốc gia xem nó. Cả trẻ em và phụ huynh đều thích nó.

Hello Fatty là một bộ phim hoạt hình truyền hình nổi tiếng. Phim kể về một con cáo thông minh tên là Fatty và bạn của nó. Họ cùng nhau đi đến những nơi khác nhau. Trẻ em trên khắp thế giới thích thú với chương trình này. Nó hài hước và mang tính giáo dục.

Trả lời:

1. Let’s Learn & Hello Fatty

2. Let’s Learn

3. Hello Fatty

4. Let’s Learn

5. Hello Fatty

1. It’s educational. => Let’s Learn & Hello Fatty

(Nó mang tính giáo dục.)

2. It has viewers from 80 countries. =>Let’s Learn

(Nó có người xem từ 80 quốc gia. =>Let’s Learn)

3. Its main character is a clever fox. => Hello Fatty

(Nhân vật chính của nó là một con cáo thông minh. => Hello Fatty)

4. Both parents and children enjoy it. =>Let’s Learn

(Cả cha mẹ và con cái đều thích thú. =>Let’s Learn)

5. It’s a cartoon. => Hello Fatty

(Đó là một phim hoạt hình. => Hello Fatty)

Bài 5

Work in groups. Tell your group which programme in 4 you prefer and why. (Làm việc theo nhóm. Nói với nhóm của em chương trình nào ở bài 4 mà em thích hơn và vì sao.)

Example: I like Let’s Learn because it has cute characters and fun songs.

(Ví dụ: Tôi thích Let’s Learn vì nó có các nhân vật dễ thương và bài hát vui nhộn.)

Trả lời:

I prefer Hello Fatty because it is funny and educational.

(Tôi thích Hello Fatty hơn vì nó hài hước và mang tính giáo dục.)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000
Lượt xem: 20002000

2. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ VNExpress

VNExpress
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication rồi nhỉ? Nội dung Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

3. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

4. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

5. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication rồi nhỉ? Nội dung Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

6. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ tienphong.vn

tienphong.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

7. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

8. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ soha.vn

soha.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication rồi nhỉ? Nội dung Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

9. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

10. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ kenh14.vn

kenh14.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

11. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ zingnews.vn

zingnews.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication rồi nhỉ? Nội dung Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

12. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

13. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ vov.vn

vov.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

14. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ afamily.vn

afamily.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication rồi nhỉ? Nội dung Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

15. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

16. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

17. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ coccoc.com

coccoc.com
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication rồi nhỉ? Nội dung Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

18. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ facebook.com

facebook.com
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

Câu hỏi về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
cách Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
hướng dẫn Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication miễn phí

Scores: 4.3 (127 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 20+ Đề Thi Thpt Quốc Gia 2018 Môn Văn

Top 18+ Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Bạn đang tìm hiểu về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Unit 7 lớp 6 Communication trang 11

Tham khảo phương pháp làm bài và đáp án Unit 7 lớp 6 Communication trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 6 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, giúp các bạn chuẩn bị Unit 7 lớp 6 đầy đủ và chi tiết.

Unit 7 lớp 6 Communication

Bài 1

Task 1 Complete the facts below with the name of the correct country in the box.

(Hoàn thành những sự kiện sau với tên của quốc gia đúng trong khung.)

Finland                              the USA                         Viet Nam                            Japan                      Iceland                         Britain

Facts

1. Pokemon cartoons are made in ____.

2. Weekend Meeting comedies are famous shows in ____.

3. In____, there is no TV on Thursdays.

4. The Discovery channel makes education fun for kids in____.

5. They don’t show Donald Duck in____ because he doesn’t wear trousers.

6. Sherlock is a mini-series about detective Sherlock Holmes in____.

Hướng dẫn giải:

1. Japan

Tạm dịch: Phim hoạt hình Pokemon được sản xuất ở Nhật Bản.

2. Vietnam

Tạm dịch: Hài Gặp nhau cuối tuần là chương trình nổi tiếng ở Việt Nam.

3. Iceland

Tạm dịch: Ở Iceland, truyền hình không phát sóng vào những ngày thứ Năm.

4. the USA

Tạm dịch: 

Kênh Discovery thực hiện việc giáo dục một cách vui nhộn cho trẻ em ở Mỹ.

5. Họ không chiếu Vịt Donald ở Phần Lan bởi vì nó không mặc quần.

5. Finland

Tạm dịch: Họ không chiếu Vịt Donald ở Phần Lan bởi vì nó không mặc quần.

6. Britain

Tạm dịch: Sherlock là một phim ngắn nhiều tập về thám tử Sherlock Holmes ở Anh.

» Bài trước: Unit 7 lớp 6 A Closer Look 2

Bài 2

Task 2 Do you agree with the following statements?

(Em có đồng ý với những câu sau đây không?)

1. TV is just for fun, not for study.

2. The first TV programme for children appeared late, in 1980.

3. There are not enough programmes for children on TV.

4. It is good to watch TV programmes from other countries.

5. Staying at home to watch TV is better than going out.

Hướng dẫn giải:

1. I don’t agree.

Tạm dịch: 

Truyền hình chỉ để giải trí, không phải để học.

Tôỉ không đồng ý.

2. I don’t agree.

Tạm dịch:

Chương trình truyền hình đầu tiên dành cho trẻ em xuất hiện vào cuối 1980.

Tôi không đồng ý.

3. I agree.

Tạm dịch: 

Không có đủ chương trình truyền hình dành cho trẻ em.

Tôi đồng ý.

4. I agree.

Tạm dịch: 

Thật hay khi xem chương trình truyền hình từ những quốc gia khác.

Tôi đồng ý.

5. I don’t agree.

Tạm dịch:

Ở nhà xem truyền hình thích hơn là đi ra ngoài.

Tôi không đồng ý.

Bài 3

Task 3a. Read about two famous TV programmes for children.

(Đọc vể hai chương trình truyền hình cho trẻ em.)

Let’s Learn. It is a TV programme for small children which makes education fun. How? It has cute characters, fun songs, and special guests. It began many years ago, in 1969. People in over 80 countries can now watch it. It’s not just for kids, parents and teenagers love the programme too.

Hello Fatty! It is a popular TV cartoon series for kids. It’s about a clever fox from the forest called Fatty, and his clumsy human friend. Together they have many adventures. Millions of children around the world enjoy this cartoon. It can both entertain and educate a young audience.

Tạm dịch:

Hãy học. Nó là một chương trình truyền hình cho trẻ em mà làm cho việc giáo dục trở nên vui nhộn. Làm cách nào? Nó có những nhân vật dễ thương, những bài hát vui nhộn, và những vị khách đặc biệt. Chương trình này đã có từ nhiều năm, vào năm 1969. Mọi người ở hơn 80 quốc gia có thể xem nó. Nó không chỉ dành cho trẻ em, cha mẹ và các thanh thiếu niên cũng yêu thích chương trình.

Xin chào Fatty! Đó là một bộ phim hoạt hình nhiều tập trên truyền hình dành cho trẻ em. Nó nói về một con cáo thông minh từ trong rừng được gọi là Fatty, và người bạn của nó là một con người vụng về. Họ có nhiều cuộc phiêu lưu cùng với nhau. Hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới thích phim hoạt hình này. Nó vừa có thể giải trí, vừa giáo dục cho khán giả trẻ tuổi.

b Read the facts in the table and tick (✓) the correct programme(s).

( Đọc những sự kiện trên bảng và chọn chương trình đúng.)

Unit 7 lớp 6 Communication trang 11 hình 1

Hướng dẫn giải:

Unit 7 lớp 6 Communication trang 11 hình 2

Tạm dịch:

Facts Let’s learn Hello Fatty!
1. Chương trình này giáo dục trẻ em.
2. Chương trình này xuất hiện ở 80 quốc gia.
3. Nó là phim hoạt hình nhiều tập.
4. Cả cha mẹ và thanh thiếu niên đều thích chương trình này.
5. Nó là một câu chuyện về những cuộc phiêu lưu.
6. Chương trình này mời những vị khách mời xuất hiện.

Bài 4

Task 4. Work in groups. (Làm việc theo nhóm.)

Read about the two programmes again. Tell your group which one you prefer and why.

(Đọc về hai chương trình một lần nữa. Nói cho nhóm của em biết em thích chương trình nào hơn, tại sao?)

Hướng dẫn giải:

I prefer Hello Fatty to Let’s Learn because it can educate and entertain the young audience.

Tạm dịch:

Tôi thích Hello Fatty hơn Let’s Learn bởi vì nó có thể giáo dục và giải trí dành cho khán giả trẻ tuổi.

» Bài tiếp theo: Unit 7 lớp 6 Skills 1

Đọc Tài Liệu hy vọng nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài tập Communication Unit 7 lớp 6. Mong rằng những bài hướng dẫn trả lời Tiếng Anh lớp 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555
Lượt xem: 65556555

2. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ VNExpress

VNExpress
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication rồi nhỉ? Bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

3. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

4. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

5. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication rồi nhỉ? Bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

6. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ tienphong.vn

tienphong.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

7. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

8. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ soha.vn

soha.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication rồi nhỉ? Bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

9. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

10. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ kenh14.vn

kenh14.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

11. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ zingnews.vn

zingnews.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication rồi nhỉ? Bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

12. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

13. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ vov.vn

vov.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

14. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ afamily.vn

afamily.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication rồi nhỉ? Bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

15. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

16. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

17. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ coccoc.com

coccoc.com
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication rồi nhỉ? Bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

18. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication từ facebook.com

facebook.com
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

Câu hỏi về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication

Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
cách Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
hướng dẫn Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication miễn phí

Scores: 4.1 (92 votes)

Có thể bạn quan tâm  Tập Làm Văn Luyện Tập Xây Dựng Cốt Truyện Tập làm văn lớp 4: Luyện tập xây dựng cốt truyện Giải bài tập trang 45 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 - Tuần 4

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn