Top 18+ Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started Unit 11 Getting Started Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Bạn đang tìm hiểu về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started Unit 11 Getting Started Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Giải bài tập Unit 11 Getting started tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 11 Getting Started

Hướng dẫn học Unit 11: Our Greener world nằm trong bộ tài liệu giải bài tập Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức sẽ dịch nội dung bài nghe cùng gợi ý cách để hoàn thành các yêu cầu trong bài.

I. Listen and read

Mi: Hi, Nick.
Nick: Hello Mi.
Mi: You’ve bought a lot of things.
Nick: Yes. We’re going on a picnic tomorrow. What are you doing at the supermarket, Mi?
Mi: I’m buying some eggs. Hey, what’s this?
Nick: It’s a reusable shopping bag.
Mi: Do you always use it?
Nick: Yes. It’s better than a plastic one. If we use this kind of bag, we will help the enviroment.
Mi: I see. I’ll buy one for my mum. Where can I buy one?
Nick: At the check-out. By the way, you’re also green. You’re cycling.
Mi: You’re right. If more people cycle, the air will be cleaner. Right?
Nick: Yes. Oh, it’s 5 o’clok already. I have to go now. See you later.
Mi: See you, Nick. Bye.

Dịch

Mi: Chào Nick.
Nick: Chào Mi.
Mi: Cậu đã mua rất nhiều thứ.
Nick: Vâng. Ngày mai chúng ta sẽ đi dã ngoại. Mi đang làm gì ở siêu thị vậy?
Mi: Tớ đang mua một ít trứng. Ê cái gì đây?
Nick: Đó là một chiếc túi mua sắm có thể tái sử dụng.
Mi: Cậu có hay sử dụng nó không?
Nick: Có chứ. Nó tốt hơn túi nhựa. Nếu chúng ta sử dụng loại túi này, chúng ta sẽ giúp ích cho môi trường.
Mi: Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ mua một cái cho mẹ tớ. Tớ có thể mua một cái ở đâu nhỉ?
Nick: Lúc trả tiền. Bằng cách này, cậu cũng sống xanh. Cậu đang đi xe đạp.
Mi: Cậu nói đúng. Nếu nhiều người đạp xe hơn, không khí sẽ sạch hơn. Đúng không?
Nick: Đúng vậy. Ồ, đã 5 giờ rồi. Tớ phải đi ngay bây giờ. Hẹn gặp lại.
Mi: Hẹn gặp lại, Nick. Tạm biệt.

II. Read the conversation again. Complete the following sentences. Use no more than three words In each blank.

1. Nick is going on ………… tomorrow.

2. The green shopping bag is better than the ……….

3. People can buy green bags at…………

4. Mi wants to buy ………… bag for her mum.

5. Nick thinks that Mi is green because ………….

Answer

1. picnic

=> Nick is going on  picnic tomorrow.

2. plastic one

=> The green shopping bag is better than the plastic one.

3. the check-out

=> People can buy green bags at the check-out.

4. reusable bag

=> Mi wants to buy reusable bag bag for her mum.

5. she is cycling

=> Nick thinks that Mi is green because she is cycling.

III. Based on the ideas in the conversation, match the first half of the sentence in column A with its second half in column B

A

B

1. Green bags are better

a. they will help the enviroment.

2. The air will be cleaner

b. than plastic bags.

3. If people use reusable bags for shopping,

c. if more people cycle.

Answer

1-b

2-c

3-a

IV. Match the pictures with the ways to help the enviroment

Unit 11 Getting Started Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức IV

Answer

1- c

2- a

3- b

4- e

5- d

V. Find someone who …

Work in groups. Ask and answer to find someone who does the things in 4.

A: Do you plant trees?

B: No, I don’t.

A: Do you pick up rubbish?

B: Yes, I do.

Answer

Học sinh thực hành trên lớp.

A: Do you cycling?

B: No, I don’t.

A: Do you walk to school?

B: Yes, I do.

A: Do you using reusable bags when shopping?

B: No, I don’t.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 11 sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000
Lượt xem: 20002000

2. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started từ VNExpress

VNExpress
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started rồi nhỉ? Bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

3. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

4. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

5. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started rồi nhỉ? Bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

6. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started từ tienphong.vn

tienphong.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

7. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

8. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started từ soha.vn

soha.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started rồi nhỉ? Bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

9. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

10. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started từ kenh14.vn

kenh14.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

11. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started từ zingnews.vn

zingnews.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started rồi nhỉ? Bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

12. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

13. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started từ vov.vn

vov.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

14. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started từ afamily.vn

afamily.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started rồi nhỉ? Bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

15. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

16. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

17. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started từ coccoc.com

coccoc.com
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started rồi nhỉ? Bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

18. Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started từ facebook.com

facebook.com
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2000

Câu hỏi về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started

Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started
cách Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started
hướng dẫn Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started
Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Getting Started miễn phí

Scores: 4.7 (79 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 A Closer Look One Unit 11 A Closer look 1 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn