Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write Tiếng Anh 8 Unit 9: Communication Soạn Anh 8 trang 31 – Tập 2

Bạn đang tìm kiếm về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write hữu ích với bạn.

1. Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write Tiếng Anh 8 Unit 9: Communication Soạn Anh 8 trang 31 – Tập 2

Tiếng Anh 8 Unit 9 Communication giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần 1→4 trang 31 để chuẩn bị bài Natural disasters trước khi đến lớp.

Soạn Unit 9 lớp 8 Communication được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Thông qua bài soạn này giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Communication Unit 9 lớp 8, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Câu 1

1. Listen to a radio programme on 4TeenNews. Then fill the gaps with the words you hear.

(Nghe một chương trình phát thanh trên 4Teen News. Sau đó điền vào chỗ trống với những từ bạn nghe được.)

Welcome to ‘Nature and You’. Today we have asked our listeners around the world to call us to express their views on these two questions:

(Chào mừng đến với “Thiên nhiên và bạn”. Hôm nay chúng tôi đã yêu cầu thính giả của chúng tôi khắp thế giới gọi cho chúng tôi để thể hiện quan điểm của họ về những câu hỏi này)

– Are there more natural disasters now than there were in the past?

(Ngày nay có nhiều thảm họa thiên nhiên hơn trong quá khứ phải không?)

– Are we prepared to deal with natural disasters?

(Chúng ta có sẵn sàng để đương đầu với những thảm họa thiên nhiên không?)

(1) flooded

(2) warming

(3) used

(4) unprepared

(5) reminding

Gợi ý đáp án

Sarah

I think there are more natural disasters now than there used to be. Whenever I watch the news on TV, I see places that are (1) flooded or affected by drought. I’m certain this is the result of climate change and global (2) warming.

Peter

I don’t think that there are more natural disasters now than in the past. But more are being reported on the news in shorter time periods. We’ve seen them so often on the news that we’ve become (3) used to them.

Nubita

I think recent earthquakes and tsunamis just show how (4) unprepared we are to deal with them. Despite all the technology and knowledge available to us nowadays, many people become victims of natural disasters.

Linh

I don’t think we can prepare for natural disasters as nobody knows when or where they are going to strike. It’s Nature’s way of (5) reminding us who is in charge and that we should show more respect to the natural environment.

Câu 2

2. Read the listeners’ views on natural disasters again and decide who you agree with and who you disagree with.

(Nghe quan điểm của các thính giả về những thảm họa thiên nhiên lần nữa và quyết định em đồng ý với quan điểm của ai. Không đồng ý với quan điểm của ai.)

Gợi ý đáp án

I agree with Linh’s view. (Tôi đồng ý với quan điểm của Linh.)

I don’t agree with Peter’s view. (Tôi không đồng ý với quan điểm của Peter.)

Câu 3

Answer the two questions. Express your own views and write them down below.

(Trả lời hai câu hỏi. Thể hiện quan điểm riêng của em và viết chúng.)

– Are there more natural disasters now than there were in the past?

(Hiện nay có nhiều thiên tai hơn trước đây không?)

– Are we prepared to deal with natural disasters?

(Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với thiên tai chưa?)

Gợi ý đáp án

I think that there are more natural disasters now than in the past. The reason is that people have made many harmful things to environment such as reforestation, waste dumping… these affects badly to environment and causes natural disasters.

Tạm dịch:

Tôi nghĩ rằng ngày nay có nhiều hơn thảm họa thiên nhiên hơn so với trong quá khứ. Lý do là con người đã làm những điều gây hại đến môi trường như phá rừng, thải rác… những điều này ảnh hưởng xấu đến môi trường và gây nên những thảm họa thiên nhiên.

Câu 4

4. Work in pairs. Now compare your view with a partner. Do you share the same view?

(Làm việc theo cặp. Bây giờ so sánh các quan điểm riêng của bạn với bạn khác. Các bạn có cùng quan điểm không?)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777
Lượt xem: 37773777

2. Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write từ VNExpress

VNExpress
Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write rồi nhỉ? Nội dung Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

3. Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

4. Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

5. Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write rồi nhỉ? Nội dung Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

6. Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write từ tienphong.vn

tienphong.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

7. Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

8. Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write từ soha.vn

soha.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write rồi nhỉ? Nội dung Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

9. Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

10. Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write từ kenh14.vn

kenh14.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

11. Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write từ zingnews.vn

zingnews.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write rồi nhỉ? Nội dung Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

12. Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

13. Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write từ vov.vn

vov.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

14. Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write từ afamily.vn

afamily.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write rồi nhỉ? Nội dung Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

15. Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

16. Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

17. Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write từ coccoc.com

coccoc.com
Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write rồi nhỉ? Nội dung Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

18. Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write từ facebook.com

facebook.com
Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

Câu hỏi về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write

Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write
cách Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write
hướng dẫn Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write
Soạn Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9 Phần Write miễn phí

Scores: 4.3 (84 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn