Top 18+ Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật Bài 2: Diện tích hình chữ nhật

Bạn đang tìm kiếm về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật Bài 2: Diện tích hình chữ nhật

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333
Lượt xem: 63336333

2. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ VNExpress

VNExpress
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật rồi nhỉ? Bài viết Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

3. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

4. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

5. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật rồi nhỉ? Bài viết Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

6. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ tienphong.vn

tienphong.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

7. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

8. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ soha.vn

soha.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật rồi nhỉ? Bài viết Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

9. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

10. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ kenh14.vn

kenh14.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

11. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ zingnews.vn

zingnews.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật rồi nhỉ? Bài viết Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

12. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

13. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ vov.vn

vov.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

14. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ afamily.vn

afamily.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật rồi nhỉ? Bài viết Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

15. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

16. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

17. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ coccoc.com

coccoc.com
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật rồi nhỉ? Bài viết Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

18. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ facebook.com

facebook.com
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

Câu hỏi về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
cách Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
hướng dẫn Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật miễn phí

Scores: 4.5 (127 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Giới Thiệu Món Ăn Truyền Thống Việt Nam Bằng Tiếng Anh Đoạn văn tiếng Anh viết về món ăn yêu thích (Gợi ý + 23 mẫu) Viết đoạn văn tiếng Anh về món ăn yêu thích

Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật Giải Toán 8 Bài 2: Diện tích hình chữ nhật Giải SGK Toán 8 Hình học Tập 1 (trang 118, 119, 120)

Bạn đang tìm hiểu về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật hữu ích với bạn.

1. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật Giải Toán 8 Bài 2: Diện tích hình chữ nhật Giải SGK Toán 8 Hình học Tập 1 (trang 118, 119, 120)

Giải bài tập SGK Toán 8 trang 118, 119, 120 giúp các em học sinh lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 2: Diện tích hình chữ nhật Hình học 8 Chương 2. Qua đó các em sẽ nhanh chóng hoàn thiện toàn bộ bài tập của bài 2 Chương II Hình học 8 tập 1.

Lý thuyết bài 2: Diện tích hình chữ nhật

1. Khái niệm diện tích đa giác

Số đo của một phần mặt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích đa giác đó.

Mỗi đa giác có một diện tích xác định. Diện tích đa giác là một số dương.

Diện tích đa giác có các tính chất sau:

  • Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.
  • Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm trong chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó.

2. Công thức diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật là tích hai kích thức của nó

Diện tích hình chữ nhật

Ta có Shcn = a.b.

Giải bài tập Toán 8 trang 118 tập 1

Bài 6 (trang 118 SGK Toán 8 Tập 1)

Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu:

a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi?

b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần?

c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần?

Gợi ý đáp án:

Giả sử hình chữ nhật ban đầu có chiều dài là a, chiều rộng là b

⇒ Diện tích: S = a.b

a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi

⇒ a’ = 2a, b’ = b

⇒ S’ = a’.b’ = 2a.b = 2ab = 2.S

⇒ Diện tích tăng 2 lần.

b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần

⇒ a’ = 3a; b’ = 3b

⇒ S’ = a’.b’ = 3a.3b = 9ab = 9S

⇒ Diện tích tăng 9 lần

c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần

⇒ a’ = 4a; b’ = fracb4.

⇒ S’ = a’.b’ = 4a.fracb4 = ab = S

⇒ Diện tích không đổi.

Bài 7 (trang 118 SGK Toán 8 Tập 1)

Một gian phòng có nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m và 5,4m, có một cửa sổ hình chữ nhật kích thước là 1m và 1,6m và một cửa ra vào hình chữ nhật kích thước 1,2m và 2m.

Ta coi một gian phòng đạt mức chuẩn về ánh sáng nếu diện tích các cửa bằng 20% diện tích nền nhà. Hỏi gian phòng trên có đạt mức chuẩn về ánh sang hay không?

Gợi ý đáp án:

Diện tích nền nhà là: S = 4,2.5,4 = 22,68 (m^2)

Diện tích cửa sổ là: S_1= 1. 1,6 = 1,6 (m^2)

Diện tích cửa ra vào là: S_2=1,2.2 = 2,4 (m^2)

Diện tích các cửa là: S' = S_1 + S_2= 1,6 + 2,4 = 4 (m^2)

Ta có dfracS^{'}S = dfrac422,68.100%≈ 17,64% < 20%.

Vậy gian phòng không đạt mức chuẩn về ánh sáng.

Bài 8 (trang 118 SGK Toán 8 Tập 1)

Đo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích tam giác vuông dưới đây (h.122)

Bài 8

Gợi ý đáp án:

Đo hai cạnh góc vuông, ta được AB= 30,mm, AC= 25,mm.

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác vuông, ta có diện tích tam giác ABC là:

S = dfrac12AB.AC = dfrac12.30.25 = 375,mm^2

Vậy S = 375mm^2

Giải bài tập Toán 8 trang 119, 120 tập 1: Luyện tập

Bài 9 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1)

ABCD là một hình vuông cạnh 12cm, AE = xcm (h123). Tính x sao cho diện tích tam giác ABE bằng frac13 diện tích hình vuông ABCD.

Bài 9

Gợi ý đáp án:

Diện tích tam giác vuông ABE là:S' = dfrac12AB.Arm{E} = dfrac12.12.x = 6xleft( cm^2 right)

Diện tích hình vuông là: S = 12.12 = 144left( cm^2 right)

Theo đề bài ta có: S' = dfracS3

Rightarrow 6x = dfrac{144}3

Rightarrow 6x= 48

Rightarrow x = 48:6 = 8left( cm right).

Vậy x = 8cm.

Bài 10 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1)

Cho một tam giác vuông. Hãy so sánh tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông với diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền.

 Gợi ý: Sử dụng định lí Pitago.

Gợi ý đáp án:

Bài 10

Giả sử tam giác vuông ABC có cạnh huyền là a và hai cạnh góc vuông là b, c.

Diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền a là a2

Diện tích các hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông b, c lần lượt là b2, c2.

Tổng diện tích hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông b, c là b2 + c2.

Theo định lí Pitago, tam giác ABC có: a2 = b2 + c2

Vậy: Trong một tam giác vuông, tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông bằng diện tích vuông dựng trên cạnh huyền.

Bài 11 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1)

Cắt hai tam giác vuông bằng nhau từ một tấm bìa. Hãy ghép hai tam giác đó để tạo thành:

a) Một tam giác cân

b) Một hình chữ nhật

c) Một hình bình hành

Diện tích của các hình này có bằng nhau không? Vì sao?

Gợi ý đáp án:

Ta ghép như sau:

Bài 11

Diện tích 3 hình này đều bằng nhau vì cùng bằng tổng diện tích của hai tam giác vuông ban đầu.

Bài 12 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1)

Tính diện tích các hình dưới đây (h.124) (Mỗi ô vuông là một đơn vị diện tích).

Bài 12

Gợi ý đáp án:

Bài 12

Theo đề bài: mỗi ô vuông là 1 đơn vị diện tích nên mỗi cạnh của hình vuông sẽ có độ dài là 1 đơn vị.

– Hình thứ nhất là một hình chữ nhật có diện tích là: 2.3 = 6 (đơn vị diện tích)

– Hình thứ hai ta vẽ thêm 2 nét đứt như trên hình vẽ, khi đó:

Diện tích hình thứ hai = diện tích hình vuông + 2 times diện tích tam giác.

S_2 = 2.2 + 2.dfrac12.1.2 = 6 (đơn vị diện tích)

– Hình thứ ba: ta vẽ thêm 1 nét đứt như trên hình, khi đó:

Diện tích hình thứ ba = 2 timesdiện tích tam giác

S_3=2.dfrac12.3.2 = 6 (đơn vị diện tích)

Bài 13 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1)

Cho hình 125 trong đó ABCD là hình chữ nhật, E là một điểm bất kì nằm trên đường chéo AC, FG // AD và HK // AB. Chứng minh rằng hai hình chữ nhật EFBK và EGDH có cùng diện tích.

Bài 13

Gợi ý đáp án:

Ta có: SEHDG = SADC – SAHE – SEGC.

SEFBK = SABC – SAFE – SEKC.

Để chứng minh SEHDG = SEFBK,

ta đi chứng minh SADC = SABC; SAHE = SAFE ; SEGC = SEKC.

+ Chứng minh SADC = SABC.

SADC = fracAD.DC2;

SABC = fracAB.BC2.

ABCD là hình chữ nhật ⇒ AB = CD, AD = BC

⇒ SADC = SABC.

+ Chứng minh SAHE = SAFE (1)

Ta có: EH // AF và EF // AH

⇒ AHEF là hình bình hành

Mà Â = 90º

⇒ AHEF là hình chữ nhật

⇒ SAHE = SAFE (2)

+ Chứng minh SEGC = SEKC

EK // GC, EG // KC

⇒ EGCK là hình bình hành

Mà D̂ = 90º

⇒ EGCK là hình chữ nhật

⇒ SEGC = SEKC (3).

Từ (1); (2); (3) suy ra đpcm.

Bài 14 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1)

Một đám đất hình chữ nhật dài 700m, rộng 400m. Hãy tính diện tích đám đất đó theo đơn vị m2, km2, a, ha.

Gợi ý đáp án:

Diện tích đám đất theo đơn vị m2 là:

S = 700.400 = 280000 (m2)

Ta có: 1km2 = 1000000 m2

1a = 100 m2

1ha = 10000 m2

Nên diện tích đám đất tính theo các đơn vị trên là:

S = 0,28 km2 = 2800 a = 28 ha.

Bài 15 (trang 119, 120 SGK Toán 8 Tập 1)

Đố. Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 5cm, BC = 3cm.

a) Hãy vẽ một hình chữ nhật có diện tích nhỏ hơn nhưng có chu vi lớn hơn hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình như vậy?

b) Hãy vẽ hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình vuông như vậy? So sánh diện tích hình chữ nhật với diện tích hình vuông có cùng chu vi vừa vẽ. Tại sao trong các hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông có diện tích lớn nhất?

Gợi ý đáp án:

Bài 15

a) Hình chữ nhật ABCD đã cho có diện tích là SACBD = 3.5 = 15 (cm2)

Hình chữ nhật có kích thước là 1cm x 12cm có diện tích là 12cm2 và chu vi là (1 + 12).2 = 26 (cm) (có 26 > 15)

Hình chữ nhật kích thước 2cm x 7cm có diện tích là 14cm2 và chu vi là (2 + 7).2 = 18 (cm)

(có 18 > 15).

Như vậy, vẽ được nhiều hình chữ nhật có diện tích bé hơn nhưng có chu vi lớn hơn hình chữ nhật ABCD cho trước.

Bài 15

b) Chu vi hình chữ nhật ABCD đã cho là:

(5+3).2 = 16 ,(cm)

Cạnh hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật ABCD là:

16 : 4 = 4,(cm).

Bài 15

Diện tích hình vuông này là 4.4 = 16 (cm^2)

Vậy S_{hcn} < S_{hv}

Vẽ được một hình vuông như vậy.

+) Tổng quát: Giả sử hình chữ nhật có các kích thước là a, b. Khi đó:

– Diện tích của hình chữ nhật đó là: ab

– Chu vi hình chữ nhật đó là: 2.(a+b)

– Cạnh của hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật là: dfrac{2.(a + b)}4=dfrac{a + b}2

Vậy diện tích hình vuông đó là: {left( {dfrac{a + b}2} right)^2}

Ta có:

{left( {dfrac{a + b}2} right)^2} = dfrac{{{left( {a + b right)}^2}}}4 ,= dfrac{{a^2 + 2rm{a}b + b^2}}4 = dfrac{{{left( {a - b right)}^2} + 4rm{a}b}}4 ,= dfrac{{{left( {a - b right)}^2}}}4 + ab ge ab

( vì dfrac{{{left( {a - b right)}^2}}}4 ge 0 với mọi ,a,,b)

Vậy trong các hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông có diện tích lớn nhất.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777
Lượt xem: 47774777

2. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ VNExpress

VNExpress
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật rồi nhỉ? Nội dung Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

3. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

4. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

5. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật rồi nhỉ? Nội dung Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

6. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ tienphong.vn

tienphong.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

7. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

8. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ soha.vn

soha.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật rồi nhỉ? Nội dung Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

9. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

10. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ kenh14.vn

kenh14.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

11. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ zingnews.vn

zingnews.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật rồi nhỉ? Nội dung Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

12. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

13. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ vov.vn

vov.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

14. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ afamily.vn

afamily.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật rồi nhỉ? Nội dung Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

15. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

16. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

17. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ coccoc.com

coccoc.com
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật rồi nhỉ? Nội dung Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

18. Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật từ facebook.com

facebook.com
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777

Câu hỏi về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật

Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
cách Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
hướng dẫn Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật
Soạn Toán 8 Bài 2 Diện Tích Hình Chữ Nhật miễn phí

Scores: 4.2 (57 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ He Is The Man _______ Whom We Couldn’T Have Finished The Report. Bài tập về các thì trong Tiếng Anh có đáp án Bài tập tổng hợp các thì

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn