Top 18+ Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác Cách sử dụng Data Validation trong Excel tạo list nhập nhanh dữ liệu

Bạn đang tìm hiểu về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác Cách sử dụng Data Validation trong Excel tạo list nhập nhanh dữ liệu

Excel là 1 công cụ để với nhiều tính năng vượt trội, 1 trong những tính năng đó chính là Data Validation thứ có thể giúp bạn cố định những dữ liệu được nhập vào ở 1 ô trong trang tính. Bài viết này sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho bạn cách để có thể sử dụng Data Validation trong Excel, hãy cùng theo dõi nhé!!!

I. Data Validation là gì? Ứng dụng của Data Validation trong Excel

Data Validation là 1 công cụ trong Excel có thể giúp bạn cố định những dữ liệu ở 1 ô và người sử dụng chỉ có thể nhập được các giá trị đã cố định sẵn ở ô đó mà không thể nhập các dữ liệu hay giá trị khác vào. Data Validation thường hay được sử dụng trong các tờ phiếu, đơn giá, kiểm kê để tránh bị nhầm lẫn.

Ứng dụng của Data Validation trong Excel:

 • Giúp bạn tạo được những ô dữ liệu xổ xuống.
 • Giúp bạn đặt cố định các dữ liệu trong ô Excel.
 • Giúp bạn thực hiện chỉnh sửa, nhập dữ liệu nhanh mà không bị sai xót.

II. Cách sử dụng Data Validation trong Excel

1. Hướng dẫn nhanh

Mở file Excel > Nhấn vào thẻ Data > Chọn Data Validation > Mục Settings chọn điều kiện, nhập dữ liệu > Thẻ Input Message nhập dòng tin > Thẻ Error Alert cảnh báo khi nhập không đúng dữ liệu > Nhấn OK để tạo Data Validation.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở file Excel > Nhấn vào thẻ Data.

Nhấn vào thẻ Data

Nhấn vào thẻ Data

Bước 3: Ở mục Data Tools > Chọn Data Validation.

Chọn Data Validation

Chọn Data Validation

Bước 4: Ở mục Settings chọn điều kiệnnhập dữ liệu nhanh cho ô được chọn.

Ở mục Settings chọn điều kiện và nhập dữ liệu nhanh cho ô được chọn

Ở mục Settings chọn điều kiện và nhập dữ liệu nhanh cho ô được chọn

Trong đó:

Any Value: Không có điều kiện.

Không có điều kiện

Không có điều kiện

Whole number: Số nguyên.

Số nguyên

Số nguyên

Ở mục này bạn cũng có thể thiết lập các dạng như sau:

 • between: giá trị nằm ở giữa khoảng nhỏ nhất (Minimum) và lớn nhất (Maximum).
 • not between: giá trị nằm ở ngoài khoảng nhỏ nhất (Minumum) và lớn nhất (Maximum).
 • equal to: bằng 1 số nào đó bạn nhập vào.
 • not equal to: không bằng số mà bạn nhập vào.
 • greater than: lớn hơn số mà bạn nhập vào.
 • less than: nhỏ hơn số mà bạn nhập vào.
 • greater than or equal to: lớn hơn hoặc bằng số mà bạn nhập vào.
 • less than or equal to: nhỏ hơn hoặc bằng số mà bạn nhập vào.

Các tùy chọn

Các tùy chọn

Decimal: Số thực (có dấu phẩy).

Số thực (có dấu phẩy)

Số thực (có dấu phẩy)

Ở mục này bạn cũng có thể thiết lập các dạng như sau:

 • between: giá trị nằm ở giữa khoảng nhỏ nhất (Minimum) và lớn nhất (Maximum).
 • not between: giá trị nằm ở ngoài khoảng nhỏ nhất (Minumum) và lớn nhất (Maximum).
 • equal to: bằng 1 số nào đó bạn nhập vào.
 • not equal to: không bằng số mà bạn nhập vào.
 • greater than: lớn hơn số mà bạn nhập vào.
 • less than: nhỏ hơn số mà bạn nhập vào.
 • greater than or equal to: lớn hơn hoặc bằng số mà bạn nhập vào.
 • less than or equal to: nhỏ hơn hoặc bằng số mà bạn nhập vào.

Các tùy chọn

Các tùy chọn

List: Danh sách.

Danh sách

Danh sách

Date: Ngày tháng.

Ngày tháng

Ngày tháng

Ở mục này bạn cũng có thể thiết lập các dạng như sau:

 • between: giá trị nằm ở giữa khoảng nhỏ nhất (Minimum) và lớn nhất (Maximum).
 • not between: giá trị nằm ở ngoài khoảng nhỏ nhất (Minumum) và lớn nhất (Maximum).
 • equal to: bằng 1 số nào đó bạn nhập vào.
 • not equal to: không bằng số mà bạn nhập vào.
 • greater than: lớn hơn số mà bạn nhập vào.
 • less than: nhỏ hơn số mà bạn nhập vào.
 • greater than or equal to: lớn hơn hoặc bằng số mà bạn nhập vào.
 • less than or equal to: nhỏ hơn hoặc bằng số mà bạn nhập vào.

Các tùy chọn

Các tùy chọn

Time: Thời gian.

Thời gian

Thời gian

Ở mục này bạn cũng có thể thiết lập các dạng như sau:

 • between: giá trị nằm ở giữa khoảng nhỏ nhất (Minimum) và lớn nhất (Maximum).
 • not between: giá trị nằm ở ngoài khoảng nhỏ nhất (Minumum) và lớn nhất (Maximum).
 • equal to: bằng 1 số nào đó bạn nhập vào.
 • not equal to: không bằng số mà bạn nhập vào.
 • greater than: lớn hơn số mà bạn nhập vào.
 • less than: nhỏ hơn số mà bạn nhập vào.
 • greater than or equal to: lớn hơn hoặc bằng số mà bạn nhập vào.
 • less than or equal to: nhỏ hơn hoặc bằng số mà bạn nhập vào.

Các tùy chọn

Các tùy chọn

Text Length: Độ dài chuỗi.

Độ dài chuỗi

Độ dài chuỗi

Ở mục này bạn cũng có thể thiết lập các dạng như sau:

 • between: giá trị nằm ở giữa khoảng nhỏ nhất (Minimum) và lớn nhất (Maximum).
 • not between: giá trị nằm ở ngoài khoảng nhỏ nhất (Minumum) và lớn nhất (Maximum).
 • equal to: bằng 1 số nào đó bạn nhập vào.
 • not equal to: không bằng số mà bạn nhập vào.
 • greater than: lớn hơn số mà bạn nhập vào.
 • less than: nhỏ hơn số mà bạn nhập vào.
 • greater than or equal to: lớn hơn hoặc bằng số mà bạn nhập vào.
 • less than or equal to: nhỏ hơn hoặc bằng số mà bạn nhập vào.

Các tùy chọn

Các tùy chọn

Custom: Tùy chọn.

Tùy chọn

Tùy chọn

Ở mục này bạn cũng có thể thiết lập các dạng như sau:

 • between: giá trị nằm ở giữa khoảng nhỏ nhất (Minimum) và lớn nhất (Maximum).
 • not between: giá trị nằm ở ngoài khoảng nhỏ nhất (Minumum) và lớn nhất (Maximum).
 • equal to: bằng 1 số nào đó bạn nhập vào.
 • not equal to: không bằng số mà bạn nhập vào.
 • greater than: lớn hơn số mà bạn nhập vào.
 • less than: nhỏ hơn số mà bạn nhập vào.
 • greater than or equal to: lớn hơn hoặc bằng số mà bạn nhập vào.
 • less than or equal to: nhỏ hơn hoặc bằng số mà bạn nhập vào.

Các tùy chọn

Các tùy chọn

Bước 5: Thẻ Input Message thiết lập các dòng tin khi người xem chọn vào ôđịnh dạng Data Validation.

 • Title: Nhập tiêu đề sẽ hiện lên khi nhấn vào ô được định dạng Data Validation.
 • Input Messeges: Nhập nội dung sẽ hiện lên cho ô được định dạng Data Validation (Thường sẽ là gợi ý cho người xem nhập dữ liệu vào ô đó).

Thẻ Input Message thiết lập các dòng tin khi người xem chọn vào ô có định dạng Data Validation

Thẻ Input Message thiết lập các dòng tin khi người xem chọn vào ô có định dạng Data Validation

Bước 6: Thẻ Error Alert thêm cảnh báo khi nhập không đúng dữ liệu có sẵn trong ô.

 • Style: Ở phần này bạn chọn icon sẽ hiện lên khi báo lỗi
 • Title: Bạn đặt tên cho lỗi, cảnh báo này.
 • Error message: Nội dung của lỗi.

Thẻ Error Alert thêm cảnh báo khi nhập không đúng dữ liệu có sẵn trong ô

Thẻ Error Alert thêm cảnh báo khi nhập không đúng dữ liệu có sẵn trong ô

Bước 7: Sau khi thiết lập xong nhấn OK.

Mình có 1 ví dụ như sau:

Ví dụ

Ví dụ

Video hướng dẫn thực hiện ví dụ Data Validation

Video hướng dẫn thực hiện ví dụ Data Validation

Video hướng dẫn thực hiện ví dụ Data Validation

III. Cách bỏ định dạng Data Validation trong Excel

1. Hướng dẫn nhanh

Chọn ô đã được định dạng Data Validation > Nhấn chọn thẻ Data > Ở mục Data Tools > Chọn Data Validation > Nhấn vào Clear All > Nhấn OK.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Chọn ô đã được định dạng Data Validation > Nhấn chọn thẻ Data.

Nhấn chọn thẻ Data

Nhấn chọn thẻ Data

Bước 2: Ở mục Data Tools > Chọn Data Validation.

Chọn Data Validation

Chọn Data Validation

Bước 3: Nhấn vào Clear All > Nhấn OK.

Nhấn OK

Nhấn OK

Xem thêm

Và đó là cách để sử dụng Data Validation trong Excel chi tiết nhất. Nếu có thắc mắc hay khó hiểu điều gì bạn hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Hy vọng bài viết có thể giúp ích cho bạn. Chúc bạn thành công!!!

26.335 lượt xem
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789
Lượt xem: 67896789

2. Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác từ VNExpress

VNExpress
Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác rồi nhỉ? Bài viết Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

3. Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

4. Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác

Mô tả: Trong đây là TOP các Bài viết về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

5. Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác rồi nhỉ? Bài viết Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

6. Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác từ tienphong.vn

tienphong.vn
Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

7. Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác

Mô tả: Trong đây là TOP các Bài viết về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

8. Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác từ soha.vn

soha.vn
Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác rồi nhỉ? Bài viết Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

9. Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

10. Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác từ kenh14.vn

kenh14.vn
Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác

Mô tả: Trong đây là TOP các Bài viết về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

11. Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác từ zingnews.vn

zingnews.vn
Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác rồi nhỉ? Bài viết Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

12. Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

13. Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác từ vov.vn

vov.vn
Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác

Mô tả: Trong đây là TOP các Bài viết về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

14. Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác từ afamily.vn

afamily.vn
Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác rồi nhỉ? Bài viết Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

15. Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

16. Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác

Mô tả: Trong đây là TOP các Bài viết về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

17. Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác từ coccoc.com

coccoc.com
Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác rồi nhỉ? Bài viết Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

18. Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác từ facebook.com

facebook.com
Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6789

Câu hỏi về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác

Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác
cách Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác
hướng dẫn Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác
Sử Dụng Data-Validation Khi Danh Sách Nguồn Nằm Trong Một Sheet Khác miễn phí

Scores: 4.4 (107 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn