Top 18+ Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?

Bạn đang tìm hiểu về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?

Câu hỏi

Câu 1: Sự kiện nào đánh dấu Bác Hồ trở thành người cộng sản?

Câu 2: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Nguyễn Ái Quốc từ một chiến sĩ yêu nước trở thành một chiến sĩ cộng sản?

A. Gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai (1919)

B. Bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản (1920)

C. Tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản ở Liên Xô (1924)

D. Đọc Sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin (1920)

Trả lời

Sự kiện nào đánh dấu Bác Hồ trở thành người cộng sản là bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản (1920)

Đáp án: B

Ghi nhớ:

Ngày 25/12/1920, tham dự Đại hội Đại biểu của Đảng Xã hội Pháp ở Tua, gia nhập Quốc tế Cộng sản, trở thành đảng viên Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.
→ Đánh dấu bước ngoặt về tư tưởng, Nguyễn Ái Quốc đã từ chủ nghĩa dân tộc đến với chủ nghĩa cộng sản, từ chiến sĩ chống chủ nghĩa thực dân thành chiến sĩ quốc tế vô sản, là người mở đường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi sự kiện nào đánh dấu Bác Hồ trở thành người cộng sản? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn hoặc có thể tham khảo thêm một số câu hỏi tiếp theo:

Các câu hỏi liên quan

  • Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc?
  • Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000
Lượt xem: 70007000

2. Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? từ VNExpress

VNExpress
Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? rồi nhỉ? Nội dung Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

3. Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

4. Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

5. Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? rồi nhỉ? Nội dung Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

6. Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? từ tienphong.vn

tienphong.vn
Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

7. Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

8. Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? từ soha.vn

soha.vn
Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? rồi nhỉ? Nội dung Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

9. Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

10. Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? từ kenh14.vn

kenh14.vn
Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

11. Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? từ zingnews.vn

zingnews.vn
Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? rồi nhỉ? Nội dung Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

12. Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

13. Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? từ vov.vn

vov.vn
Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

14. Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? từ afamily.vn

afamily.vn
Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? rồi nhỉ? Nội dung Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

15. Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

16. Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

17. Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? từ coccoc.com

coccoc.com
Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? rồi nhỉ? Nội dung Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

18. Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? từ facebook.com

facebook.com
Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7000

Câu hỏi về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?

Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?
cách Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?
hướng dẫn Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản?
Sự Kiện Nào Đánh Dấu Bác Hồ Trở Thành Người Cộng Sản? miễn phí

Scores: 4.7 (88 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn