Top 18+ Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet Vật lí 9 Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn Soạn Lý 9 trang 23, 24

Bạn đang tìm kiếm về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet Vật lí 9 Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn Soạn Lý 9 trang 23, 24

Vật lí 9 Bài 8 giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến thức về sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Vật lí 9 chương I trang 23, 24.

Việc giải bài tập Vật lí 9 bài 8 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Lý thuyết Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

1. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây

Để xác định điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài dây thì thay đổi tiết diện của dây dẫn, chiều dài dây và vật liệu làm dây dẫn phải như nhau (giữ nguyên).

=> Kết quả: Điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu tỉ lệ nghịch với tiết diện của mỗi dây:

dfracR_1R_2 = dfracS_2S_1

+ Tiết diện hình tròn:S = pi r^2 = pi frac{{d^2}}4 với r, d lần lượt là bán kính và đường kính của hình tròn.

+ Khối lượng của dây dẫn có tiết diện đều: m = D.S với D là khối lượng riêng của vật liệu làm dây dẫn.

2. Liên hệ thực tế

Mỗi đường dây tải trong hệ thống đường dây tải điện 500kV của nước ta gồm bốn dây mắc song song với nhau. Mỗi dây này có tiết diện 373 mm2, do đó có thể coi rằng mỗi đường dây tải có tiết diện tổng cộng là 373 mm2.4 = 1492 mm2. Cách mắc dây như vậy làm cho điện trở của đường dây tải nhỏ hơn so với khi dùng một dây.

Giải bài tập Vật lí 9 trang 23, 24

Bài C1 (trang 23 SGK Vật lí 9)

Hãy tính điện trở tương đương R 2 của hai dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1b (SGK) và điện trở tương đương R 3 của ba dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1c (SGK).

holder

Gợi ý đáp án

Trong hình 8.1b các điện trở được mắc song song với nhau nên điện trở R2 được xác định bởi biểu thức:

displaystyle1 over R_2 = 1 over R + 1 over R \to R_2 = displaystyle{R.R over R + R} = R over 2

Trong hình 8.1c các điện trở được mắc song song với nhau nên điện trở R3 được xác định bởi biểu thức:

displaystyle1 over R_3 = 1 over R + 1 over R + 1 over R = 3 over R \to R_3 = displaystyleR over 3

Bài C2 (trang 23 SGK Vật lí 9)

Cho rằng các dây dẫn với tiết diện 2S và 3S có điện trở tương đương là R2 và R3 như đã tính trong bài học, hãy nêu dự đoán về mối quan hệ giữa điện trở của các dây dẫn với tiết diện của mỗi dây.

Từ đó suy ra trường hợp hai dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu, thì giữa tiết diện S1 và S2 và điện trở tương ứng R1, R2 của chúng có mối quan hệ như thế nào.

Gợi ý đáp án

+ Dự đoán: Nếu tiết diện tăng gấp hai hoặc ba lần thì điện trở của dây giảm hai hoặc ba lần: R2 = R/2 và R3 = R/3

+ Các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một vật liệu, nếu tiết diện của dây tăng bao nhiêu lẩn thì điện trở của nó giảm bấy nhiêu lần.

Từ đó suy ra điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một vật liệu thì tỉ lệ nghịch vớí tiết diện của nó.

Hệ thức liên hệ: dfracR_1R_2 = dfracS_2S_1

Bài C3 (trang 24 SGK Vật lí 9)

Hai dây đồng có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 2mm2, dây thứ hai có tiết diện 6mm2. Hãy so sánh điện trở của hai dây này.

Gợi ý đáp án

Vì tiết diện dây thứ nhất là S1 = 2mm2 bằng 1/3 lần tiết diện dây thứ hai S2 = 6mm2

→ Điện trở của dây thứ hai nhỏ hơn ba lần điện trở của dây thứ nhất.

Bài C4 (trang 24 SGK Vật lí 9)

Hai dây nhôm có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 0,5mm2 và có điện trở R1 = 5,5Ω. Hỏi dây thứ hai có tiết diện 2,5mm2 thì có điện trở R2 là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án

Vì điện trở tỉ lệ nghịch với tiết diện dây nên ta có

beginaligned
&fracmathrmR_1mathrmR_2=fracmathrmS_2mathrm{~S_1} Rightarrow mathrmR_1 mathrm~S_1=mathrmR_2 mathrm~S_2 \
&Rightarrow mathrmR_2=fracmathrm{R_1 mathrm~S_1}mathrm{~S_2}=frac5,5 cdot 0,52,5=1,1 Omega
endaligned

Bài C5 (trang 24 SGK Vật lí 9)

Một dây dẫn bằng constantan (một loại hợp kim) dài l1 = l00m, có tiết diện S1 = 0,lmm2 thì có điện trở R1 = 500Ω. Hỏi một dây khác cũng bằng constantan dài 12 = 50m, có tiết diện S2 = 0,5mm2 thì có điện trở R2 là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án

Dây thứ nhất có: l1 = 100m, S1 = 0,1 mm2, R1 = 500Ω

Dây thứ hai có: l2 = 50m, S2 = 0,5 mm2, R2 = ? Ω

Ta chọn thêm dây thứ 3 cùng vật liệu với 2 dây trên sao cho có:

l3 = l1 =100m nhưng lại có tiết diện S3 = S2 = 0,5 mm2.

Như vậy dây 1 và dây 3 có cùng vật liệu và chiều dài, khác tiết diện →

fracR_3R_1= fracS_1S_3= frac15

→ R3 = R1/5 = 100Ω

Lại có dây 2 và dây 3 có cùng vật liệu, cùng tiết diện, khác chiều dài → fracR_2R_3= fracI_2I_3=frac12

→ R2 = R3/2 = 100/2 = 50Ω

Bài C6 (trang 24 SGK Vật lí 9)

Một dây dẫn sắt dài l 1 = 200m, có tiết diện S 1 = 0,2mm 2 và có điện trở R 1 = 120Ω . Hỏi một dây sắt khác dài l 2 = 50m, có điện trở R 2 = 45Ω thì có tiết diện S 2 là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án 

Dây thứ nhất có: l1 = 200m, S1 = 0,2mm2, R1 = 120Ω

Dây thứ hai có: l2 = 50m, S2 = ? mm2, R2 = 45Ω

Ta chọn thêm dây thứ 3 cùng vật liệu với 2 dây trên sao cho có:

l3 = l2 =50m nhưng lại có tiết diện S3 = S1 = 0,2 mm2.

Như vậy dây 1 và dây 3 có cùng vật liệu và tiết diện, khác chiều dài

+ Dây 1 và dây 3 được làm cùng vật liệu, có cùng tiết diện khác nhau chiều dài, ta có:

beginarrayldfracR_1R_3 = dfrac{{l_1}}{{l_3}} = dfrac{200}{50} = 4\ Rightarrow R_3 = dfracR_14 = dfrac{120}4 = 30Omega endarray

+ Dây 2 và dây 3 được làm cùng vật liệu, có cùng chiều dài khác nhau tiết diện, ta có:

beginarrayldfracR_2R_3 = dfrac{S_3}S_2 Leftrightarrow dfrac{45}{30} = dfrac{0,2}S_2\ Rightarrow S_2 = dfrac2{15}mm^2 approx 0,133mm^2endarray

Lưu ý: Qua hai bài trên ta nhận thấy, với hai dây dẫn cùng vật liệu nhưng có chiều dài và tiết diện khác nhau thì ta có thể dùng hệ thức liên hệ sau để làm nhanh hơn:

dfracR_2R_1 = dfrac{{l_2}}{{l_1}}.dfracS_1S_2

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111
Lượt xem: 71117111

2. Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet từ VNExpress

VNExpress
Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet rồi nhỉ? Bài viết Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

3. Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

4. Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

5. Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet rồi nhỉ? Bài viết Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

6. Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet từ tienphong.vn

tienphong.vn
Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

7. Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

8. Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet từ soha.vn

soha.vn
Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet rồi nhỉ? Bài viết Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

9. Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

10. Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet từ kenh14.vn

kenh14.vn
Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

11. Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet từ zingnews.vn

zingnews.vn
Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet rồi nhỉ? Bài viết Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

12. Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

13. Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet từ vov.vn

vov.vn
Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

14. Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet từ afamily.vn

afamily.vn
Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet rồi nhỉ? Bài viết Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

15. Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

16. Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

17. Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet từ coccoc.com

coccoc.com
Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet rồi nhỉ? Bài viết Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

18. Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet từ facebook.com

facebook.com
Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

Câu hỏi về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet

Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet
cách Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet
hướng dẫn Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet
Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn Violet miễn phí

Scores: 4.3 (130 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn