Top 18+ Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Bạn đang tìm kiếm về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111
Lượt xem: 11111111

2. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ VNExpress

VNExpress
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy rồi nhỉ? Nội dung Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

3. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

4. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

5. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy rồi nhỉ? Nội dung Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

6. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ tienphong.vn

tienphong.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

7. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

8. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ soha.vn

soha.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy rồi nhỉ? Nội dung Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

9. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

10. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ kenh14.vn

kenh14.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

11. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ zingnews.vn

zingnews.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy rồi nhỉ? Nội dung Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

12. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

13. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ vov.vn

vov.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

14. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ afamily.vn

afamily.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy rồi nhỉ? Nội dung Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

15. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

16. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

17. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ coccoc.com

coccoc.com
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy rồi nhỉ? Nội dung Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

18. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ facebook.com

facebook.com
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

Câu hỏi về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
cách Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
hướng dẫn Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy miễn phí

Scores: 4.8 (59 votes)

Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy Lịch sử 10 Bài 1: Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử Soạn Sử 10 trang 4 sách Cánh diều

Bạn đang tìm kiếm về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy hữu ích với bạn.

1. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy Lịch sử 10 Bài 1: Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử Soạn Sử 10 trang 4 sách Cánh diều

Soạn Sử 10 Bài 1: Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử sách Cánh diều giúp các em học sinh lớp 10 xem gợi ý tham khảo để trả lời các câu hỏi trang 4 →12 thuộc chủ đề 1: Lịch sử và Sử học.

Lịch sử 10 bài 1 các em sẽ biết cách trả lời toàn bộ các câu hỏi của bài Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử chủ đề 1 trong sách giáo khoa Lịch sử 10 Cánh diều. Đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích giúp giáo viên soạn giáo án cho riêng mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Sử 10 bài 1, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Giải câu hỏi giữa bài Lịch sử 10 Cánh diều bài 1

1. Lịch sử, hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử

Đọc thông tin và quan sát các hình 1.1, 1.2 hãy:

 • Trình bày khái niệm lịch sử. Phân biệt hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử.
 • Phân biệt hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử qua sự kiện ngày 2/9/1945 ở Việt Nam.
 • Giải thích khái niệm Sử học.

Trả lời:

– Trình bày khái niệm lịch sử, Sử học. Phân biệt hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử:

 • Lịch sử được hiểu theo 3 nghĩa chính:
 • Là những gì đã diễn ra trong quá khứ của xã hội loài người.
 • Là những câu chuyện về quá khứ hoặc tác phẩm ghi chép về quá khứ.
 • Là một môn khoa học (còn gọi là Sử học) nghiên cứu về quá khứ của con người. Khoa học lịch sử nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng đã diễn ra trong xã hội loài người và phát hiện ra quy luật phát sinh, phát triển của nó.

– Phân biệt hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử:

 • Hiện thực lịch sử: là toàn bộ những gì đã diễn ra trong quá khứ, tồn tại một cách khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người (người nhận thức).
 • Nhận thực lịch sử: là toàn bộ những tri thức, hiểu biết, những ý niệm và hình dung của con người về quá khứ (nhận thức về sự việc đã xảy ra).
 • Hiện thực lịch sử có trước, nhận thức lịch sử có sau. Hiện thực lịch sử là duy nhất, không thể thay đổi, nhưng nhận thức lịch sử rất đa dạng và có thể thay đổi theo thời gian. Hiện thực lịch sử luôn khách quan, còn nhận thức lịch sử vừa khách quan, vừa chủ quan. Nhận thức lịch sử có sự khác nhau là do mục đích nghiên cứu, nguồn sử liệu, quan điểm tiếp cận, phương pháp nghiên cứu.

– Phân biệt hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử qua sự kiện ngày 2/9/1945 ở Việt Nam:

 • Hiện thực lịch sử: Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình, trước hàng vạn quần chúng nhân dân, chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đánh dấu thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945. Đó là một hiện thực lịch sử.
 • Nhận thức lịch sử: về cách mạng tháng Tám năm 1945, đa số quan điểm cho rằng đây là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn những điều kiện chủ quan và khách quan thuận lợi. Bên cạnh đó, cũng có thể có nhiều quan điểm, nhận thức khác nhau về sự kiện này.

2. Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc cơ bản của sử học

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 1.3, 1.4, hãy trình bày đối tượng nghiên cứu của Sử học. Cho ví dụ cụ thể.

Trả lời:

Trình bày đối tượng nghiên cứu của Sử học: Đối tượng nghiên cứu của Sử học rất đa dạng, phong phú, mang tính toàn diện, gồm toàn bộ những hoạt động của con người (cá nhân, tổ chức, cộng đồng, quốc gia hoặc khu vực,….) trong quá khứ, diễn ra trên mọi lĩnh vực như chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quân sự, ngoại giao,….

Ví dụ cụ thể:

 • Nghiên cứu về quá trình hình thành khối cộng đồng người Việt ở Đà Lạt (1893 – 1945).
 • Nghiên cứu về thực trạng và những sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tại di tích đền thờ vua Đinh ở làng Quan Thành (Triệu Sơn – Thanh Hóa).
 • Nghiên cứu về vai trò của Phật giáo đối với cư dân Lâm Đồng hiện nay.

2.2. Chức năng và nhiệm vụ cơ bản của Sử học

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát Sơ đồ 1.1 hãy:

Nêu chức năng và nhiệm vụ của Sử học. Cho ví dụ.

Cho biết ý nghĩa đoạn trích trong bài tựa “Đại Việt sử kí tục biên” của Phạm Công Trứ.

Gợi ý đáp án

– Chức năng và nhiệm vụ của Sử học:

Chức năng: Khôi phục hiện thực lịch sử thật chính xác, khách quan và phục vụ cuộc sống của con người hiện tại thông qua những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ quá khứ.

Nhiệm vụ: Cung cấp những tri thức khoa học về lịch sử và giáo dục nêu gương.

Ví dụ: Sử học cung cấp tri thức về đại thắng mùa xuân năm 1975, cho ta biết đây là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ khắp năm châu bôn biển.

– Ý nghĩa đoạn trích trong bài tựa “Đại Việt sử kí tục biên” của Phạm Công Trứ: Nói về chức năng, nhiệm vụ của Sử học

 • Răn đe kẻ loạn tặc.
 • Người thiện biết thì có thể bắt chước, người ác biết thì có thể tự răn, quan hệ với chính trị không phải là ít.

2.3. Nguyên tắc cơ bản của Sử học

Đọc thông tin tư liệu và quan sát Bảng 1.2, hãy:

Nêu ý nghĩa các nguyên tắc cơ bản của Sử học.

Cho biết câu chuyện “Thôi trữ giết vua” phản ánh nguyên tắc nào của Sử học. Ý nghĩa của câu chuyện là gì?

Gợi ý đáp án

Ý nghĩa các nguyên tắc cơ bản của Sử học:

 • Định hướng việc nghiên cứu cho nhà sử học: bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu.
 • Giúp nhà sử học hiểu rõ sứ mệnh, trách nhiệm, đạo đức của người viết lịch sử.
 • Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ lẽ phải, ủng hộ quan điểm khoa học, tiến bộ, nhân văn.

Câu chuyện Thôi Trữ giết vua được lưu truyền để tôn vinh đức tính phải luôn luôn tuân thủ nguyên tắc trung thực, khách quan trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử của nhà sử học (thà chết để bảo vệ nguyên tắc trung thực, khách quan; kiên quyết tôn trọng sự thật lịch sử, không xuyên tạc sự thật cho dù bị đe dọa như thế nào).

Giải Luyện tập và vận dụng Lịch sử 10 Cánh diều Bài 1

Câu 1

Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích lời phát biểu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại hội toàn quốc lần thứ hai của Hội Sử học (1988): “Lịch sử chỉ xảy ra duy nhất có một lần, nhưng do nhiều người viết và viết lại nhiều lần. Dù ở thời điểm nào, nhà sử học cũng phải trung thực, khách quan”.

Gợi ý đáp án 

Lời phát biểu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại hội toàn quốc lần thứ hai của Hội Sử học (1988): “Lịch sử chỉ xảy ra duy nhất có một lần, nhưng do nhiều người viết và viết lại nhiều lần. Dù ở thời điểm nào, nhà sử học cũng phải trung thực, khách quan” muốn nói đến nguyên tắc cơ bản của Sử học. Nguyên tắc khách quan, trung thực phải được đặt lên hàng đầu.

Khách quan: dựa trên các nguồn sử liệu, nhà sử học khôi phục lại hiện thực lịch sử một cách khách quan, không nhận thức phiến diện, một chiều.

Trung thực: nhà sử học cần trung thực, tôn trọng những gì đã diễn ra, không xuyên tạc, thêm hoặc bớt làm sai lệch hiện thực lịch sử.

Câu 2

Hãy cho biết ý nghĩa câu nói của Giooc-giơ Ô-0en (người Anh): “Cách hữu hiệu nhất để hủy diệt một dân tộc là phủ nhận và xóa bỏ sự hiểu biết của họ về lịch sử của chính họ”.

Gợi ý đáp án 

Ý nghĩa câu nói của Giooc-giơ Ô-0en (người Anh): “Cách hữu hiệu nhất để hủy diệt một dân tộc là phủ nhận và xóa bỏ sự hiểu biết của họ về lịch sử của chính họ”:

 • Lịch sử của một dân tộc là những gì đã diễn ra trong quá khứ của dân tộc đó.
 • Nắm được lịch sử của dân tộc ta sẽ biết:
 • Cội nguồn của tổ tiên, quê hương, đất nước.
 • Hiểu được tổ tiên, ông cha đã sống, lao động, đấu tranh như thế nào để có được đất nước như ngày nay.
 • Giúp chúng ta hiểu được những gì nhân loại tạo ra trong quá khứ để xây dựng được xã hội văn minh ngày nay, từ đó hình thành được ở người học ý thức giữ gìn, phát huy những giá trị tốt đẹp do con người trong quá khứ để lại.

Vì vậy, “Cách hữu hiệu nhất để hủy diệt một dân tộc là phủ nhận và xóa bỏ sự hiểu biết của họ về lịch sử của chính họ”:

Câu 3

Tìm kiếm thông tin và giới thiệu những nguồn sử liệu có thể khôi phục sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 2/9/1945.

Gợi ý đáp án 

Những nguồn sử liệu có thể khôi phục sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 2/9/1945:

Sử liệu lời nói – truyền khẩu: lời kể của các nhân chứng lịch sử có mặt tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 2/9/1945.

Sử liệu hình ảnh: Bản tuyên ngôn độc lập, hình ảnh Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại

Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 2/9/1945, hình ảnh toàn thể nhân dân có mặt tại quảng trường,….

Sử liệu hiện vật: cờ, trang phục của bác, lá cờ,…

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999
Lượt xem: 79997999

2. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ VNExpress

VNExpress
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy rồi nhỉ? Bài viết Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

3. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

4. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

5. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy rồi nhỉ? Bài viết Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

6. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ tienphong.vn

tienphong.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

7. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

8. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ soha.vn

soha.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy rồi nhỉ? Bài viết Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

9. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

10. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ kenh14.vn

kenh14.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

11. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ zingnews.vn

zingnews.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy rồi nhỉ? Bài viết Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

12. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

13. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ vov.vn

vov.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

14. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ afamily.vn

afamily.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy rồi nhỉ? Bài viết Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

15. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

16. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

17. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ coccoc.com

coccoc.com
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy rồi nhỉ? Bài viết Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

18. Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy từ facebook.com

facebook.com
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7999

Câu hỏi về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy

Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
cách Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
hướng dẫn Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy
Sự Xuất Hiện Loài Người Và Bầy Người Nguyên Thủy miễn phí

Scores: 4.5 (94 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn