Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi Phụ lục bảng kê cá nhân tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN theo Thông tư 80/2023/TT-BTC

Bạn đang tìm hiểu về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi hữu ích với bạn.

1. Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi Phụ lục bảng kê cá nhân tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

Phụ lục tờ khai Quyết toán thuế TNCN được lập ra dùng để kê chi tiết cho các cá nhân thuộc diện tính thuế theo Biểu lũy tiến từng phần mẫu 05-1/BK-TNCN được thay thế bằng mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN.

Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN mới nhất hiện nay được thực hiện theo Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu Phụ lục bảng kê cá nhân tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN
THUỘC DIỆN TÍNH THUẾ THEO BIỂU LŨY TIẾN TỪNG PHẦN

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm……

[02] Lần đầu:…… [03] Bổ sung lần thứ: …

[04] Tên người nộp thuế:……………….…………………………………………………..………

[05] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

holder

(TNCT: Thu nhập chịu thuế; TNCN: thu nhập cá nhân; NPT: người phụ thuộc; SĐDCN: Số định danh cá nhân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…, ngày … tháng … năm …

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………………..

Chứng chỉ hành nghề số:………..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử)

Ghi chú:

Kỳ tính thuế tại chỉ tiêu [01] trong mọi trường hợp quyết toán thuế TNCN của tổ chức, cá nhân trả thu nhập là theo năm dương lịch.

Tổ chức trả thu nhập khi quyết toán thuế TNCN không phải khai thông tin chi tiết vào Bảng kê này đối với các cá nhân sau đây: Cán bộ, công chức có hệ số lương quy định tại bảng lương ban hành kèm theo Quyết định số 128/QĐ/TW ngày 14/12/2004 của Ban bí thư Trung ương Đảng; bảng lương ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; bậc 3 Bảng 1 chuyên gia cao cấp, mức 1 – 2 Bảng lương cấp bậc quân hàm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999
Lượt xem: 39993999

2. Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi từ VNExpress

VNExpress
Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi rồi nhỉ? Bài viết Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

3. Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

4. Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

5. Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi rồi nhỉ? Bài viết Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

6. Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

7. Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

8. Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi từ soha.vn

soha.vn
Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi rồi nhỉ? Bài viết Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

9. Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

10. Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

11. Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi rồi nhỉ? Bài viết Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

12. Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

13. Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi từ vov.vn

vov.vn
Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

14. Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi từ afamily.vn

afamily.vn
Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi rồi nhỉ? Bài viết Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

15. Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

16. Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

17. Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi từ coccoc.com

coccoc.com
Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi rồi nhỉ? Bài viết Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

18. Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi từ facebook.com

facebook.com
Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

Câu hỏi về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi

Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi
cách Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi
hướng dẫn Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi
Tải Bảng Kê Mẫu Số 05-1/Bk-Tncn Bị Lỗi miễn phí

Scores: 4 (199 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn