Tài nguyên thiên nhiên là gì? Thế Nào Là Môi Trường Và Tài Nguyên Thiên Nhiên

Tài nguyên thiên nhiên là những nguồn tài nguyên khổng lồ mà chúng ta có được từ thiên nhiên. Đó là tất cả các hình thức của tài nguyên sinh thái, bao gồm đất đai, nước, không khí, động vật, thực vật, khoáng sản và các nguồn tài nguyên tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và nước ngầm. Tài nguyên thiên nhiên là rất quan trọng cho sự tồn tại của loài người cũng như sự phát triển của kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, việc sử dụng quá mức và không bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cũng đang gây ra nhiều tác hại đến môi trường và sức khỏe của con người. Vì vậy, việc bảo vệ và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững là cần thiết để giữ cho chúng ta có được tài nguyên để sống và phát triển trong tương lai.

Thế Nào Là Môi Trường Và Tài Nguyên Thiên Nhiên

Môi trường là tất cả những yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao gồm không khí, nước, đất đai, thực vật, động vật và con người xung quanh chúng ta và tác động đến sự phát triển của cả những yếu tố này. Trong khi đó, tài nguyên thiên nhiên là tất cả những tài nguyên mà ta thuần hóa và khai thác từ môi trường như nước, đất, rừng, khoáng sản và các nguồn năng lượng như gió, nắng, nhiệt độ.

Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tài nguyên thiên nhiên được sử dụng để đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng hóa và dịch vụ, nhưng đồng thời việc khai thác và sử dụng tài nguyên này cũng có tác động đến môi trường, góp phần làm thay đổi khí hậu, gây ô nhiễm môi trường và làm suy giảm sức sống của nhiều loài động vật và thực vật.

Chính vì vậy, phải có sự cân bằng giữa việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên để phục vụ nhu cầu của con người và bảo tồn môi trường cũng như các nguồn tài nguyên này. Việc bảo vệ và bồi hoàn tài nguyên thiên nhiên còn đảm bảo sự phát triển bền vững cho cộng đồng và tiếp tục tạo ra sự giàu có và phát triển của con người.

MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên là những vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống của con người (rừng cây, các động vật, thực vật quý hiếm, các khoáng sản, các nguồn nước, dầu, khí). Tài nguyên môi trường, hay còn gọi là tài nguyên thiên nhiên là một bộ phận thiết yếu của môi trường, có quan hệ chặt chẽ với môi trường. Tài nguyên thiên nhiên không bao gồm: các sản phẩm tái chế, các sản phẩm thuộc phân khúc rác thải, lương thực đã chế biến, các sản phẩm công-nông nghiệp như cá, tôm, nhựa, giấy, gạo, các sản phẩm từ ngành công nghiệp nói chung và ngành thời trang nói riêng.

Các loại tài nguyên thiên nhiên gồm: Tài nguyên tái tạo là tài nguyên có thể tự duy trì hoặc tự bổ sung một cách liên tục khi được quản lý một cách hợp lý. Tuy nhiên, nếu sử dụng không hợp lý, tài nguyên tái tạo có thể bị suy thoái không thể tái tạo được. Ví dụ: tài nguyên nước có thể bị ô nhiễm, tài nguyên đất có thể bị mặn hoá, bạc màu, xói mòn,… Tài nguyên không tái tạo là loại tài nguyên tồn tại hữu hạn, sẽ mất đi hoặc biến đổi sau quá trình sử dụng. Ví dụ như tài nguyên khoáng sản như dầu mỏ, than đá của một mỏ có thể bị cạn kiệt sau khi khai thác. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu là những nguồn năng lượng sạch, khi sử dụng không gây ô nhiễm môi trường và mất đi như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sóng biển, năng lượng nhiệt hạch, …

Tham khảo

Liên kết ngoài

Bài viết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
  • x
  • t
  • s


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tài_nguyên_thiên_nhiên&oldid=69900557”

Scores: 4.8 (50 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn