Top 18+ Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng?

Bạn đang tìm hiểu về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng?

Tập thể không phải là cộng đồng là tổ học tập.

Hợp tác phải dựa trên yếu tố nào dưới đây:

A. Tự giác, tự lực, tự chủ.

B. Tự nguyện, bình đẳng.

C. Cần cù, sáng tạo.

D. Nhiệt tình, chân thành.

Phong tục nào sau đây thể hiện lối sống nhân nghĩa của dân tộc ta:

A. Xông đất đầu năm

B. Đi lễ chùa đầu năm.

C. Ăn trầu.

D. Cúng giỗ ông bà.

Mỗi người là một thành viên, một tế bào

A. C. Của thời đại.

B. . Của cộng đồng

C. B. Của Nhà nước.

D. D. Của nền kinh tế đất nước.

Hành vi, việc làm nào dưới đây không phải là biểu hiện của nhân nghĩa?

A. Tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

B. Nhân ái, thương yêu con người.

C. Giúp đỡ người khác để tạo tiếng tốt cho bản thân.

D. Sẵn sang giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn, khó khăn.

Mỗi công dân cần có việc làm, hành vi nào dưới đây khi sống trong cộng đồng?

A. Sống không cần quan tâm đến cộng đồng.

B. Sống có trách nhiệm với cộng đồng.

C. Sống vô tư trong cộng đồng.

D. Sống giữ mình trong cộng đồng.

Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện của hợp tác trong học sinh:

A. Bàn bạc với nhau về việc gây chia rẽ trong lớp học.

B. Cùng nhau thảo luận bài tập nhóm.

C. Hai người hát chung một bài.

D. Hai người mắng một người.

Biểu hiện của không liêm khiết là?

A. Giả làm người khuyết tật đi ăn xin.

B. Đút tiền cho cán bộ xã để làm hồ sơ hộ nghèo.

C. Bác sĩ nhận phong bì của bệnh nhân.

D. Cả A, B, C.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777
Lượt xem: 87778777

2. Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng từ VNExpress

VNExpress
Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng rồi nhỉ? Nội dung Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

3. Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

4. Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

5. Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng rồi nhỉ? Nội dung Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

6. Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

7. Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

8. Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng từ soha.vn

soha.vn
Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng rồi nhỉ? Nội dung Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

9. Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

10. Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

11. Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng rồi nhỉ? Nội dung Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

12. Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

13. Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng từ vov.vn

vov.vn
Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

14. Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng từ afamily.vn

afamily.vn
Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng rồi nhỉ? Nội dung Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

15. Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

16. Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

17. Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng từ coccoc.com

coccoc.com
Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng rồi nhỉ? Nội dung Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

18. Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng từ facebook.com

facebook.com
Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

Câu hỏi về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng

Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng
cách Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng
hướng dẫn Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng
Tập Thế Nào Dưới Đây Không Phải Là Cộng Đồng miễn phí

Scores: 4.5 (154 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn