Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 Tóm tắt kiến thức và phương pháp giải Toán lớp 10 Tổng hợp kiến thức Toán 10

Bạn đang tìm hiểu về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 hữu ích với bạn.

1. Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 Tóm tắt kiến thức và phương pháp giải Toán lớp 10 Tổng hợp kiến thức Toán 10

Tổng hợp kiến thức Toán 10 là tài liệu vô cùng hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 10 tham khảo.

Tổng hợp kiến thức Toán lớp 10 gồm 72 trang được biên soạn bởi tác giả Nguyễn Thanh Nhàn. Tài liệu tổng hợp toàn bộ kiến thức, phương pháp giải một số dạng toán thường gặp trong chương trình Toán 10. Thông qua tài liệu này các bạn có thêm nhiều tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức, làm quen với các dạng bài tập để đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi học kì 1 Toán 10 sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết các dạng bài tập Toán 10, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Tổng hợp kiến thức Toán 10

1. Mệnh đề:

Mệnh đề là một khẳng định đúng hoặc sai. Mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

Ví dụ:

i) 2+3 = 5 là mệnh đề đúng.

ii) ” sqrt2 là số hữu ti”là mệnh đề sai.

iii) “Mệt quá l” không phải là mệnh đề

2. Mệnh đề chứa biến:

Ví dụ: Cho mệnh đề 2+n=5. với mỗi giá trị của n thi ta được một để đúng họ̆c sai. Mệnh đề như trên được gọi là mệnh đề chứa biến.

3. Phủ định của mệnh để:

Phủ định của mệnh đề P kí hiệu là barP. Nếu mệnh đề P đúng thì barP sai, P sai thì barP đúng.

Ví dụ: quad P : “3 là số nguyên tố”

barP : “3 không là số nguyên tố”

4. Mệnh đề kéo theo:

Mệnh đề “nếu mathrmP thì Q ” được gọi là mệnh đề kéo theo. Kí hiệu P Rightarrow Q .

Mệnh đề P Rightarrow Q chỉ sai khi P đúng và Q sai.

Ví dụ: Mệnh đề “holder “sai

Mệnh đề holder “đúng

Trong mệnh đề P Rightarrow Q thì:

P: giả thiết (điều kiện đủ để có Q)

Q: kết luận (điều kiện cần để có P)

Ví dụ: Cho hai mệnh đề:

P: “Tam giác ABC có hai góc bằng 600

Q: “Tam giác ABC là tam giác đều”

Hãy phát biểu mệnh đề P ⇒Q dưới dạng điều kiện cần, điều kiện đủ.

i) Điều kiện cần: “Để tam giác ABC có hai góc bằng 600 thì điều kiện cần là tam giác ABC là tam giác đều”

ii) Điều kiện đủ: “Để tam giác ABC là tam giác đều thì điều kiện đủ là tam giác ABC có
hai góc bằng 600

5. Mệnh đề đảo – Hai mệnh đề tương đương.

Mệnh đề đảo của mệnh đề P Rightarrow Q là mệnh đề Q Rightarrow P.

Chú ý: Mệnh đề P Rightarrow Q đúng nhumg mệnh đề đảo Q Rightarrow P chưa chăc đúng.

Nếu hai mệnh đề P Rightarrow QQ Rightarrow P đều đúng thi ta nói P và Q là hai mệnh đề tương đương nhau. Ki hiệu P Leftrightarrow Q

6. Kí hiệu forall, exists:

forall: Đọc là vói mọi (tất cả)

exists: Đọc là tồn tại (có một hay có it nhất một)

7. Phủ định của forall v dota exists:

* Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ forall x in X, P(x)” là “exists x in X, overlineP(x)

* Mệnh đề phủ định của mệnh đề “ exists x in X, P(x)” là “forall x in X, overlineP(x) “

Ghi nhớ:

– Phủ định của forallexists.

– Phủ định của existsforall.

– Phủ định của = là neq.

– Phủ định của > là leq.

– Phủ định của < là geq.

Ví dụ: P: “holder

barP:

ÁP DỤNG MỆNH ĐỀ VÀO SUY LUẬN TOÁN HỌC

1. Định lí và chứng minh định lí:

– Trong toán học, định lí là một mệnh đề đúng. Nhiều định lí được phát biểu dưới dạng

dưới dạng forall x in X, P(x) Rightarrow Q(x)

Trong đó P(x), Q(x) là những mệnh đề chứa biến, X là một tập hợp nào đó.

– Chứng minh định lí dạng (1) là dùng suy luận và những kiến thức đúng đã biết để khẳng định rằng mệnh đề (1) là đúng, tức là cần chứng tỏ rằng với mọi x thuộc X mà P(x) đúng thì Q(x) đúng.

Có thể chứng minh định lí dạng (1) một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

*Phép chứng minh trực tiếp gồm các bước:

– Lấy x thùy ý thuộc X mà P(x) đúng;

– Dủng suy luận và những kiến thức toán học đúng đã biết đế chi ra rằng Q(x) đúng.

* Phép chứng minh phản chứng gồm các bước:

– Giả sử tồn tại x_0 in X sao cho Pleft(x_0right) đúng và Qleft(x_0right) sai, tức là mệnh đề (1) là một mệnh đề sai.

– Dùng suy luận và những kiến thức toán học đúng đã biết đế chi ra điều mâu thuẫn.

2. Điều kiện cần, điều kiện đủ:

Cho định lí dạng: ” forall x in X, P(x) Rightarrow Q(x)” (1).

mathrmP(mathrmx) gọi là giả thiết và mathrmQ(mathrmx) gọi là kết luận của định lí.

– Định lí (1) còn được phát biểu dưới dạng:

+ mathrmP(mathrmx) là điều kiện đủ để có mathrmQ(mathrmx), hoặc

+Q(x) là điều kiện cần để có P(x).

3. Định lí đảo, điều kiện cần và đủ:

Xét mệnh đề đảo của định lí dạng (1) là forall x in X, Q(x) Rightarrow P(x)(2).

Mệnh đề (2) có thể đúng, có thể sai. Nếu mệnh đề (2) đúng thì nó được gọi là định lí đảo của định lí (1), lúc đó (1) gọi là định lí thuận.

Định lí thuận và đảo có thể viết gộp lại thành một định lí dạng:

Khi đó ta nói: P(x) là điều kiện cần và đủ để có Q(x) (hoặc ngược lại). Ngoài ra ta cũng có thể nói “P(x) khi và chỉ khi (nếu và chỉ nếu) Q(x)”

………………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung tài liệu Toán 10

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111
Lượt xem: 11111111

2. Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 từ VNExpress

VNExpress
Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 rồi nhỉ? Bài viết Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

3. Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

4. Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

5. Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 rồi nhỉ? Bài viết Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

6. Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

7. Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

8. Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 từ soha.vn

soha.vn
Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 rồi nhỉ? Bài viết Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

9. Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

10. Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

11. Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 rồi nhỉ? Bài viết Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

12. Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

13. Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 từ vov.vn

vov.vn
Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

14. Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 từ afamily.vn

afamily.vn
Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 rồi nhỉ? Bài viết Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

15. Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

16. Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

17. Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 từ coccoc.com

coccoc.com
Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 rồi nhỉ? Bài viết Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

18. Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 từ facebook.com

facebook.com
Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

Câu hỏi về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10

Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10
cách Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10
hướng dẫn Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10
Tất Cả Các Công Thức Toán Đại Số Lớp 10 miễn phí

Scores: 4.2 (134 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn