Top 18+ Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt Trắc nghiệm Tin học 11 bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

Bạn đang tìm hiểu về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt Trắc nghiệm Tin học 11 bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây là đúng

A. Ngữ nghĩa trong ngôn ngữ lập trình phụ thuộc nhiều vào ý muốn của người lập trình tạo ra

B. Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có 3 thành phần là bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa, nên việc khai báo kiểu dữ liệu, hằng, biến,… được áp dụng chung như nhau cho mọi ngôn ngữ lập trình

C. Cú pháp của một ngôn ngữ lập trình là bộ quy tắc cho phép người lập trình viết chương trình trên ngôn ngữ đó

D. Các ngôn ngữ lập trình đều có chung một bộ chữ cái

Câu 2. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây:

A. Ngoài bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa, một ngôn ngữ lập trình còn có các quy tắc để khai báo biến, hằng,…

B. Ngoài bảng chữ cái, có thể dùng các kí tự thông dụng trong toán học để viết chương trình

C. Chương trình có lỗi cú pháp có thể được dịch ra ngôn ngữ máy nhưng không thực hiện được

D. Cú pháp là bộ quy tắc dùng để chương trình

Câu 3. Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất khi nói về Biến?

A. Biến là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện

B. Biến là đại lượng được đặt tên và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

C. Biến có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau

D. Biến có thể đặt hoặc không đặt tên gọi

Câu 4. Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất khi nói về Hằng?

A. Hằng là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện

B. Hằng là đại lượng được đặt tên và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

C. Hằng có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau

D. Hằng được chương trình dịch bỏ qua

Câu 5. Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất khi nói về Tên?

A. Tên gọi là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện

B. Tên gọi là đại lượng được đặt tên và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

C. Tên gọi có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau

D. Tên gọi do người lập trình tự đặt theo quy tắc do từng ngôn ngữ lập trình xác định

Câu 6. Trong tin học, hằng là đại lượng

A. Có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

B. Có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

C. Được đặt tên

D. Có thể thay đổi giá trị hoặc không thay đổi giá trị tùy thuộc vào bài toán

Câu 7. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình là

A. Chương trình thông dịch và chương trình biên dịch

B. Chương trình dịch, bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa

C. Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa

D. Tên dành riêng, tên chuẩn và tên do người lập trình định nghĩa

Câu 8. Khái niệm nào sau đây là đúng về tên dành riêng

A. Tên dành riêng là tên do người lập trình đặt

B. Tên dành riêng là tên đã được ngôn ngữ lập trình qui định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác

C. Tên dành riêng là tên đã được ngôn ngữ lập trình qui định đúng với ý nghĩa riêng xác định, có thể được định nghĩa lại

D. Tên dành riêng là các hằng hay biến

Câu 9. Khai báo nào sau đây là đúng về tên chuẩn?

A. Tên chuẩn là tên do người lập trình đặt

B. Tên chuẩn là tên đã được ngôn ngữ lập trình qui định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác

C. Tên chuẩn là tên đã được ngôn ngữ lập trình qui định dùng với ý nghĩa riêng xác định, có thể được định nghĩa lại

D. Tên chuẩn là các hằng hay biến

Câu 10. Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất

A. Biến dùng trong chương trình phải khai báo

B. Biến được chương trình dịch bỏ qua

C. Biến có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau

D. Biến là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện

đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 6 B
Câu 2 D Câu 7 C
Câu 3 B Câu 8 B
Câu 4 A Câu 9 C
Câu 5 D Câu 10 A

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222
Lượt xem: 82228222

2. Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt từ VNExpress

VNExpress
Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt rồi nhỉ? Nội dung Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

3. Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

4. Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

5. Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt rồi nhỉ? Nội dung Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

6. Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

7. Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

8. Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt từ soha.vn

soha.vn
Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt rồi nhỉ? Nội dung Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

9. Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

10. Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

11. Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt rồi nhỉ? Nội dung Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

12. Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

13. Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt từ vov.vn

vov.vn
Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

14. Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt từ afamily.vn

afamily.vn
Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt rồi nhỉ? Nội dung Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

15. Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

16. Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

17. Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt từ coccoc.com

coccoc.com
Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt rồi nhỉ? Nội dung Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

18. Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt từ facebook.com

facebook.com
Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

Câu hỏi về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt

Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt
cách Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt
hướng dẫn Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt
Tên Nào Sau Đây Là Do Người Lập Trình Đặt miễn phí

Scores: 4.6 (150 votes)

Có thể bạn quan tâm  Tiếng Anh 9 Unit 6 Vietnam Then And Now Tiếng Anh 9 Unit 6: Từ vựng Từ vựng Viet Nam then and now

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn