Top 18+ Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự Tên cột (tên trường) hạn chế trong bao nhiêu ký tự

Bạn đang tìm hiểu về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự Tên cột (tên trường) hạn chế trong bao nhiêu ký tự

Tên cột (tên trường) hạn chế trong 64 ký tự.
Giải thích
Tên trường, điều khiển và đối tượng trong cơ sở dữ liệu Microsoft Access trên máy tính:

  • Có thể lên tới 64 ký tự dài.
  • Có thể bao gồm bất kỳ tổ hợp chữ cái, số, dấu cách và ký tự đặc biệt ngoại trừ dấu chấm (.), dấu chấm than (!), mộ dấu (‘) và dấu ngoặc ([]).
  • Không thể bắt đầu với các dấu cách hàng đầu.
  • Không thể bao gồm các ký tự điều khiển (các giá trị ASCII từ 0 đến 31).
  • Không thể đưa vào dấu nháy kép (“) trong bảng, dạng xem hoặc thủ tục dịch sẵn tên trong Dự án Microsoft Access.

Mặc dù bạn có thể bao gồm các dấu cách trong trường, điều khiển và tên đối tượng, hầu hết các ví dụ trong trường tài liệu hướng dẫn Microsoft Access Hiển thị và điều khiển tên mà không có khoảng trống vì các tên có thể tạo ra xung đột đặt tên trong Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng trong một số trường hợp.
Khi bạn đặt tên cho một trường, điều khiển hoặc đối tượng, đó là một ý kiến hay để đảm bảo rằng tên đó không trùng lặp tên của thuộc tính hoặc các thành phần khác mà Microsoft Access sử dụng; Nếu không, cơ sở dữ liệu của bạn có thể tạo hành vi không mong muốn trong một số trường hợp. Ví dụ, nếu bạn tham chiếu đến giá trị của một trường có tên trong một danh mục bảng bằng cách sử dụng cú pháp NameInfo.Name, Microsoft Access sẽ hiển thị giá trị của thuộc tính tên của bảng chứ không phải là giá trị của trường name.
Một cách khác để tránh kết quả không mong muốn là luôn sử dụng toán tử ! thay vì . toán tử (dot) để tham chiếu đến giá trị của trường, điều khiển hoặc đối tượng. Ví dụ, các mã định danh sau đây sẽ tham chiếu một cách rõ ràng với giá trị của trường tên chứ không phải thuộc tính name: [NameInfo]! Tên

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333
Lượt xem: 43334333

2. Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự từ VNExpress

VNExpress
Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự rồi nhỉ? Nội dung Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

3. Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

4. Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

5. Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự rồi nhỉ? Nội dung Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

6. Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

7. Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

8. Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự từ soha.vn

soha.vn
Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự rồi nhỉ? Nội dung Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

9. Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

10. Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

11. Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự rồi nhỉ? Nội dung Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

12. Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

13. Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự từ vov.vn

vov.vn
Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

14. Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự từ afamily.vn

afamily.vn
Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự rồi nhỉ? Nội dung Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

15. Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

16. Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

17. Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự từ coccoc.com

coccoc.com
Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự rồi nhỉ? Nội dung Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

18. Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự từ facebook.com

facebook.com
Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

Câu hỏi về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự

Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự
cách Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự
hướng dẫn Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự
Tên Trường Trong Bảng Tối Đa Bao Nhiêu Ký Tự miễn phí

Scores: 4.4 (110 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn