Thạch Đầu Hi Thiên là gì? Chi tiết về Thạch Đầu Hi Thiên mới nhất 2021

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bước tới điều hướng
Bước tới tìm kiếm

220px Shitou Xiqian

Thiền sư Thạch Đầu Hi Thiên

Thạch Đầu Hi Thiên (zh. shítóu xīqiān 石頭希遷, ja. sekitō kisen), 700-790, là Thiền sư Trung Quốc, sống vào thời nhà Đường. Pháp tư duy nhát của Thiền sư Thanh Nguyên Hành Tư. Môn đệ của sư có ba vị danh tiếng là Dược Sơn Duy Nghiễm, Đan Hà Thiên Nhiên và Thiên Hoàng Đạo Ngộ. Sư được tôn xưng là pháp chủ của một vùng Hồ Nam thời bấy giờ. Người xưa thường nói rằng dưới chân Mã Tổ dẫm đạp người trong thiên hạ, Thạch Đầu đường trơn dễ té nhào để chỉ cho cơ phong sắc bén và phong cách tiếp dẫn người học của hai vị đại thiền sư là Mã Tổ Đạo Nhất và Thạch Đầu Hi Thiên

Cơ duyên[sửa | sửa mã nguồn]

Thiền sư Trung Quốc
Tam.jpg

Bồ-đề-đạt-ma đến Huệ Năng

 • Bồ-đề-đạt-ma
 • Huệ Khả
 • Tăng Xán
 • Đạo Tín
 • Hoằng Nhẫn, Pháp Dung
 • Huệ Năng,Thần Tú, Huệ An
 • Hành Tư, Hoài Nhượng
  Huyền Giác, Huệ Trung, Thần Hội

Ngưu Đầu Thiền

 • Pháp Dung, Trí Nham, Tuệ Phương
 • Pháp Trì , Trí Oai, Tuệ Trung
 • Huyền Tố, Đạo Khâm, Ô Khòa

Nhánh Thanh Nguyên Hành Tư

 • Hi Thiên
 • Đạo Ngộ, Duy Nghiễm
  Bảo Thông, Thiên Nhiên
 • Sùng Tín , Đàm Thạnh, Đạo Ngô
  Đức Thành, Vô Học
 • Đức Sơn, Thiện Hội
  Thạch Sương, Lương Giới
 • Nghĩa Tồn, Nham Đầu, Thuý Nham
 • Vân Môn, Huệ Lăng, Huyền Sa

Nhánh Nam Nhạc Hoài Nhượng

 • Mã Tổ
 • Hoài Hải, Nam Tuyền, Huệ Hải
  Pháp Thường , Trí Tạng, Bảo Triệt
 • Triệu Châu, Quy Sơn
  Hoàng Bá, Vô Ngôn Thông
 • Huệ Tịch, Nghĩa Huyền
  Trí Nhàn, Chí Cần

Lâm Tế tông

 • Lâm Tế, Huệ Nhiên, Hưng Hoá
 • Đại Giác, Huệ Ngung ,Diên Chiểu
 • Tỉnh Niệm, Thiện Chiêu, Quy Tỉnh
 • Thạch Sương, Huệ Giác, Pháp Viễn

Hoàng Long phái

 • Huệ Nam, Tổ Tâm, Chân Tịnh
 • Ngộ Tân, Duy Thanh

Dương Kì phái

 • Dương Kì, Thủ Đoan, Pháp Diễn
 • Viên Ngộ, Phật Nhãn, Phật Giám
 • Đạo Ninh, Đại Huệ, Thiệu Long
 • Đức Quang, Đàm Hoa , Hàm Kiệt , Tổ Tiên
 • Huệ Khai, Sư Phạm , Tổ Khâm
 • Nguyên Diệu, Trung Phong, Thiên Nham
 • Thời Uỷ, Chính Truyền
 • Mật Vân, Viên Tu, Viên Tín
 • Đạo Mân, Thông Tú, Thông Dung

Tào Động tông

 • Động Sơn, Tào Sơn, Đạo Ưng
 • Long Nha, Đạo Phi, Quán Chí
 • Duyên Quán, Cảnh Huyền, Nghĩa Thanh
 • Đạo Khải, Tử Thuần, Tự Giác
 • Pháp Thành, Chính Giác, Thanh Liễu
 • Nhất Biện, Huệ Huy, Tông Giác
 • Trí Giám, Minh Quang, Như Tịnh
 • Hành Tú, Đức Cử, Vân Tụ
 • Phúc Dụ, Tuệ Kinh, Viên Trừng
 • Nguyên Lai, Nguyên Kính, Nguyên Hiền
 • Minh Tuyết, Minh Phương, Đạo Bái
 • Đạo Thịnh, Đạo Ngân, Tịnh Chu
 • Tịnh Nột, Tịch Oánh, Đại Tâm
 • Tịnh Phù, Trí Giáo, Hưng Thù, Hưng Long

Quy Ngưỡng tông

 • Linh Hựu
 • Huệ Tịch, Trí Nhàn, Linh Vân
 • Quang Dũng, Tây Tháp, Văn Hỉ
 • Huệ Thanh, Tư Phúc, Toàn Phó
 • Thanh Nhượng

Vân Môn tông

 • Văn Yến, Ba Lăng, Trừng Viễn
 • Trí Môn, Tuyết Đậu, Thảo Đường
 • Nghĩa Hoài, Phật Ấn, Tông Bản
 • Hoài Thâm

Pháp Nhãn tông

 • Sư Bị, Quế Sâm, Văn Ích
 • Đức Thiều, Diên Thọ, Đạo Tế
 • Vĩnh An , Văn Thắng

Không tông phái

 • Trí Nghĩ, Hàn Sơn, Thập Đắc, Phong Can
 • Bố Đại, Đạo Tế , Hám Sơn

Thiền sư ni

 • Tổng Trì, Liễu Nhiên, Trí Thông, Diệu Tống

Cư sĩ

 • Phó Đại Sĩ, Bạch Cư Dị, Vương Duy, Bàng Cư Sĩ
 • Bùi Hưu, Trương Chuyết Tú Tài, Tô Đông Pha
Có thể bạn quan tâm  Kim So-hye là gì? Chi tiết về Kim So-hye mới nhất 2021

Sư là người ở Cao Yếu, Đoan Châu nay là Khánh Triệu, tỉnh Quảng Đông,họ Trần. Mẹ sư lúc có thai, không thích ăn mặn. Sư lúc còn đỏ hỏn, tính tình an nhiên, lại cũng chẳng làm khổ phiền bà vú nuôi.

Khi lớn lên, tính tình sư thường trầm mặc, cương nghị quả quyết, tự giữ mình thanh cao. Thổ dân tại Hương Động nhân khiếp sợ quỷ thần nên lập miếu thờ dâm thần, thường giết trâu bò cúng tế. Sư đến nơi cúng, đạp đổ bàn thờ, đoạt bò về cho dân. Phá bỏ những hành động mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến cuộc sống của dân lành.

Về sau, sư đến Tào Khê tham Thiền, được Lục Tổ Huệ Năng thu làm đệ tử, nhưng chưa thọ giới cụ túc thì Lục Tổ đã viên tịch. Tuân theo di mệnh của Lục Tổ, sư đến núi Thanh Nguyên ở Lư Lăng nương tựa Thiền sư Hành Tư.

Một hôm, Thiền sư Hành Tư hỏi sư: Có người nói Lĩnh Nam là đất lành, nơi phát dương của Thiền, có đúng không? Sư nói: Có người không nói như thế. Hành Tư nói: Như quả không nói như thế, thì người tu Thiền các nơi từ đâu mà lại? Sư nói: Như quả đã ngộ tự tâm, thì kẻ nghiên cứu rốt ráo cũng không thiếu chi. Thiền sư Hành Tư nghe xong rất là đồng ý với kiến giải của sư.

Sau khi đắc pháp, sư rời núi Thanh Nguyên đến Nam Nhạc. Vào năm đầu niên hiệu Thiên Bảo Đường Huyền Tông (741), nhân nhận lời người tiến cử đến trụ trì tại Nam Tự ở Hành Sơn. Tại phía Đông của Nam Tự có một phiến đá to, bằng phẳng như cái đài, sư bèn kết am nơi phiến đá đó mà ở. Người đời nhân đó phần đông gọi sư là Thạch Đầu Hòa thượng.

Có thể bạn quan tâm  Linga là gì? Chi tiết về Linga mới nhất 2021

Sư có trước tác bài tụng Tham Đồng Khế, chứa đựng lời lẽ chỉ ý sâu thẳm vi diệu, khá được nhiều người chú giải, truyền rộng trong đời. Về sau tác phâm này trở thành giáo lý quan trọng của Tông Tào Động và là nền tảng của Động Sơn Ngũ Vị.

Trong cuộc đời hoằng pháp của sư, có nhiều sự tích kỳ lạ. Như từng có quỷ thần đến nghe pháp, xin quy y thọ Ngũ Giới, sư đều khuyên họ làm thiện tránh ác nghiệp.

Năm thứ hai niên hiệu Quảng Đức (764), có môn nhân thỉnh sư xuống núi đến Lương Đoan (nay là Trường Sa,Hồ Nam) khai Thiền truyền pháp, ảnh hưởng khá rộng. Lúc đó vùng Giang Tây lấy Đại Tịch (Mã Tổ) làm chủ, Hồ Nam lấy Thạch Đầu làm chủ. Kẻ tham Thiền học đạo các nơi tới lui đông dầy, đều qui phụ dưới cửa hai vị đại sĩ này.

Năm thứ sáu niên hiệu Trinh Nguyên (790), ngày 25 tháng 12 Canh Ngọ, sư viên tịch, hưởng thọ 91 tuổi, hạ lạp 63 năm. Môn nhân xây tháp ở Đông Lĩnh. Vào khoảng niêu hiệu Trường Khánh (821 -824), vua ban hiệu là Vô Tế Đại Sư, tháp tên là Kiến Tướng.

Pháp ngữ[sửa | sửa mã nguồn]

Sư thượng đường nói: Pháp môn của ta là do tiên, Phật tuần tự truyền thụ, chẳng bàn đến Thiền định tinh tấn, chỉ cầu thông đạt tri kiến của Phật mà nói tâm ấy là Phật. Tâm, Phật cùng chúng sanh, phiền não và Bồ- đề, danh tướng tuy khác, mà bản thể đồng nhất. Các vị nên giác ngộ tâm linh của mình, biết rõ bản thể, rời xa phân biệt ‘Đoạn’ và ‘Thường’, tâm tánh chẳng phân biệt dơ sạch. Lấy bản thể mà nói, thì trong suốt đầy đủ siêu phàm vượt thánh, còn lấy sự tướng mà nói thì ứng dụng tùy cơ chớ không câu nệ hạn chế, mà nhiệm vận tự tại. Nhất thiết tồn tại (tam giới, lục đạo) đều là thể hiện Phật tánh của tự tâm. Rời xa Phật tánh tự tâm, tất cả như trăng đáy nước, hoa trong gương, hư ảo không thật, trong đó còn có sanh diệt để mà nói ru? Các vị nếu hiểu được đạo lý trong đó, thì chẳng cần ở tại đây mà tham Thiền làm gì !

Có thể bạn quan tâm  Jay-Jay Okocha là gì? Chi tiết về Jay-Jay Okocha mới nhất 2021

Lúc đó, có môn nhân Đạo Ngộ hỏi: Chỉ ý của Lục Tổ ở Tào Khê ai là người được? Sư nói: Kẻ hiểu Phật pháp được. Đạo Ngộ hỏi: Sư phụ có được không? Sư nói: Ta không hiểu Phật pháp.

Có ông tăng hỏi: Tu hành như thế nào thì được giải thoát?Sư hỏi: Ai trói buộc ông vậy? Tăng hỏi: Tu hành thế nào thì được Tịnh độ? Sư hỏi: Ai bôi bẩn ông vậy? Tăng hỏi: Tu hành thế nào thì được Niết-bàn? Sư nói: Ai đem sanh tử trao cho ông vậy?

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Fo Guang Ta-tz’u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz’u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-Guang ch’u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
 • Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986.
 • Thích Thanh Từ: Thiền sư Trung Hoa I-III. Thành phố Hồ Chí Minh 1990, 1995.
 • Dumoulin, Heinrich:
Geschichte des Zen-Buddhismus I. Indien und China, Bern & München 1985.
Geschichte des Zen-Buddhismus II. Japan, Bern & München 1986.
Bảng các chữ viết tắt
bo.: Bod skad བོད་སྐད་, tiếng Tây Tạng | ja.: 日本語 tiếng Nhật | ko.: 한국어, tiếng Triều Tiên |
pi.: Pāli, tiếng Pali | sa.: Sanskrit संस्कृतम्, tiếng Phạn | zh.: 中文 chữ Hán


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thạch_Đầu_Hi_Thiên&oldid=62872160”

Từ khóa: Thạch Đầu Hi Thiên, Thạch Đầu Hi Thiên, Thạch Đầu Hi Thiên

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO Web giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Nguồn: Wikipedia

Scores: 4.2 (105 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn
  Mã giảm giá
  SHOPEE 100K