Top 18+ Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã

Bạn đang tìm hiểu về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã

Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949 có ý nghĩa: Cách mạng dân tộc dân chủ của nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành, kỉ nguyên độc lập tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội đã bắt đầu.

Ý nào dưới đây không phải ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?

A. Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến.

B. Đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.

C. Hệ thống XHCN được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

D. Đưa Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế thế giới.

Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là:

A. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc đối với nhân dân Trung Hoa.

B. Báo hiệu sự kết thúc ách thống trị, nô dịch của chế độ phong kiến tư bản trên đất Trung Hoa.

C. Tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội thế giới và tăng cường sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc.

D. Đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội

Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) là kết quả trực tiếp của

A. sự thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nhật

B. cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến

C. cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến

D. cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân phương Tây

Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) có ý nghĩa như thế nào đối với Trung Quốc?

A. Hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ ở Trung Quốc

B. Chấm dứt sự nô dịch và thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ ở Trung Quốc

C. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do, đi lên xã hội chủ nghĩa

D. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hàng ngàn năm ở Trung Quốc.

Sau thất bại trong cuộc nội chiến, chính quyền Tưởng giới Thạch rút chạy ra Đài Loan và tồn tại ở đó nhờ vào sự giúp đỡ của nước

A. Anh

B. Mĩ

C. Liên Xô

D. Pháp

Đối với Trung Quốc, sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10/1949) có ý nghĩa như thế nào? 

A. Lật đổ chế độ phong kiến, đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.

B. Đưa Trung Quốc trở thành nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở châu Á.

C. Đánh dấu cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Trung Quốc đã hoàn thành triệt để.

D. Đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Cuộc nội chiến ở Trung Quốc là cuộc cách mạng dân tộc vì đã đánh đổ kẻ thù là:

A. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch đại diện cho thế lực phong kiến ở Trung Quốc

B. Tập đoàn tư sản mại bản (Tưởng Giới Thạch đứng đầu) và phong kiến có Mỹ giúp sức.

C. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch phong kiến được Mỹ giúp đỡ

D. Đánh bại can thiệp Mỹ vào Trung Quốc.

Tháng 2-1950 gắn liền với sự kiện nổi bật nào ở Trung Quốc?

A. Hiệp ước liên minh và tương trợ Trung – Xô được kí kết.

B. Trung Quốc thực hiện đường lối “ba ngọn cờ hồng”.

C. Trung Quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội theo hướng “đại nhảy vọt”.

D. Trung Quốc lâm vào tình trạng hỗn loạn.

Sau Chiến tranh thế giới thứ II, yếu tố nào là cơ bản nhất giúp cách mạng Trung Quốc phát triển so với trước ?

A. Sự giúp đỡ của Liên Xô.

B. Lực lượng cách mạng lớn mạnh nhanh chóng.

C. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới.

D. Vùng giải phóng được mở rộng.

Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?

A. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.

B. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

C. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.

D. Lấy phát triển văn hoá làm trọng tâm.

Thực hiện đường lối “Ba ngọn cờ hồng” Trung Quốc đạt được những gì?

A. Nền kinh tế Trung Quốc có một bước phát triển nhảy vọt.

B. Đời sống nhân dân Trung Quốc được cải thiện.

C. Kinh tế phát triển nhưng đời sống nhân dân Trung Quốc khó khăn.

D. Nền kinh tế hỗn loạn, sản xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứng

Chủ trương nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau 1959 đã gây ra tình trạng khủng hoảng và trì trệ của xã hội Trung Quốc?

A. Xây dựng “Công xã nhân dân”.

B. Thực hiện đường lối “Đại nhảy vọt”.

C. Thực hiện cuộc “Đại cách mạng hoá vô sản”.

D. Tất cả các vấn đề trên.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444
Lượt xem: 74447444

2. Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã từ VNExpress

VNExpress
Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã rồi nhỉ? Nội dung Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

3. Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

4. Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

5. Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã rồi nhỉ? Nội dung Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

6. Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã từ tienphong.vn

tienphong.vn
Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

7. Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

8. Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã từ soha.vn

soha.vn
Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã rồi nhỉ? Nội dung Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

9. Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

10. Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã từ kenh14.vn

kenh14.vn
Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

11. Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã từ zingnews.vn

zingnews.vn
Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã rồi nhỉ? Nội dung Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

12. Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

13. Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã từ vov.vn

vov.vn
Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

14. Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã từ afamily.vn

afamily.vn
Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã rồi nhỉ? Nội dung Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

15. Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

16. Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

17. Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã từ coccoc.com

coccoc.com
Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã rồi nhỉ? Nội dung Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

18. Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã từ facebook.com

facebook.com
Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7444

Câu hỏi về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã

Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã
cách Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã
hướng dẫn Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã
Thắng Lợi Của Cách Mạng Trung Quốc Năm 1949 Đã miễn phí

Scores: 4.4 (191 votes)

Có thể bạn quan tâm  Giả Sử Địa Phương Em Tổ Chức Đội Tình Nguyện Tập làm văn lớp 5: Viết đơn xin gia nhập đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam Hướng dẫn viết & 6 mẫu đơn lớp 5

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn