Top 18+ Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều Chất X có nhiều trong nước ép quả nho chín. X là gì?

Bạn đang tìm hiểu về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều Chất X có nhiều trong nước ép quả nho chín. X là gì?

Chất X có nhiều trong nước ép quả nho chín. Ở điều kiện thường X là chất rắn kết tinh không màu. Hidro hóa X nhờ xúc tác Ni thu được chất Y được sử dụng làm thuốc nhuận tràng. Chất X và Y lần lượt là

A. saccarozơ và glucozơ.

B. glucozơ và sobitol.

C. fructozơ và tinh bột.

D. tinh bột và xenlulozơ.

Đáp án: B. glucozơ và sobitol.

Chất X và Y lần lượt là glucozơ và sobitol

Giải thích

Phương trình phản ứng hiđro hóa glucozơ nhờ xúc tác Ni là:

CH₂OH[CHOH]₄CHO + H₂ (xrightarrow[]Ni) CH₂OH[CHOH]₄CH₂OH

Câu hỏi liên quan

1.Chất nào sau đây có nhiều trong quả nho chín?

A. Fructozơ.

B. Saccarozơ.

C. Tinh bột.

D. Glucozơ.

Đáp án D. Glucozơ

Chất có nhiều trong quả nho chín là Glucozơ

2. Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

A. 2,25 gam

B. 1,80 gam

C. 1,82 gam

D. 1,44 gam.

Đáp án: A. 2,25 gam

Xem giải thích đáp án câu 2: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là 

Trên đây đáp án cho câu hỏi Chất X có nhiều trong nước ép quả nho chín. Ở điều kiện thường X là chất rắn kết tinh không màu. Hidro hóa X nhờ xúc tác Ni thu được chất Y được sử dụng làm thuốc nhuận tràng. Chất X và Y lần lượt là gì và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

——–

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
Lượt xem: 90009000

2. Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều từ VNExpress

VNExpress
Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều rồi nhỉ? Nội dung Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

3. Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

4. Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

5. Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều rồi nhỉ? Nội dung Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

6. Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều từ tienphong.vn

tienphong.vn
Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

7. Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

8. Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều từ soha.vn

soha.vn
Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều rồi nhỉ? Nội dung Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

9. Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

10. Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều từ kenh14.vn

kenh14.vn
Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

11. Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều từ zingnews.vn

zingnews.vn
Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều rồi nhỉ? Nội dung Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

12. Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

13. Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều từ vov.vn

vov.vn
Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

14. Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều từ afamily.vn

afamily.vn
Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều rồi nhỉ? Nội dung Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

15. Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

16. Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

17. Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều từ coccoc.com

coccoc.com
Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều rồi nhỉ? Nội dung Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

18. Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều từ facebook.com

facebook.com
Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

Câu hỏi về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều

Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều
cách Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều
hướng dẫn Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều
Thành Phần Trong Quả Nho Chín Có Chứa Nhiều miễn phí

Scores: 4.9 (200 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn