Thành phố trực thuộc trung ương (Trung Quốc) là gì? 4 Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương Của Trung Quốc

Thành phố trực thuộc trung ương (TPTT) là một loại đơn vị hành chính trong hệ thống chính quyền Trung Quốc. TPTT gồm các thành phố lớn và đặc biệt được quản lý trực tiếp bởi trung ương, không thuộc bất kỳ tỉnh hay vùng lãnh thổ nào. Hiện nay Trung Quốc có 4 thành phố trực thuộc trung ương gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân và Chóngqìng. Các thành phố này đều là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa quan trọng của Trung Quốc với những di sản văn hóa lâu đời và đẳng cấp thế giới. Với quyền lực đặc biệt và sự quan tâm đặc biệt của nhà nước, các TPTT đã và đang phát triển mạnh mẽ với những cơ hội và thách thức đặc biệt của thế kỷ 21.

4 Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương Của Trung Quốc

1. Bắc Kinh (北京) – là thủ đô của Trung Quốc và là một trong những thành phố lớn nhất của nước này.
2. Thượng Hải (上海) – là thành phố đông dân nhất của Trung Quốc và là trung tâm tài chính, thương mại và công nghiệp của đất nước.
3. Tiền Giang (天津) – là thành phố cảng lớn thứ hai Trung Quốc và là thành phố trực thuộc Trung ương quan trọng của nước.
4. Thành Đô (成都) – là thủ phủ của tỉnh Sì Chuang và là thành phố lớn thứ năm của Trung Quốc. Nơi đây nổi tiếng với ẩm thực và còn có các điểm tham quan du lịch như Đại Bảo Tự, Nguyên Thủy Viện, Thành Đô World Financial Center,..vv.

4 THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CỦA TRUNG QUỐC GIÀU MẠNH RA SAO?

Thành phố trực thuộc trung ương (Trung Quốc)

Đối với các định nghĩa khác, xem Thành phố trực thuộc trung ương (định hướng).

Thành phố trực thuộc trung ương (tiếng Trung: 直轄市/直辖市; bính âm: zhíxiáshì, phiên âm Hán-Việt: trực hạt thị) là thành phố cấp cao nhất ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đài Loan. Đây là đơn vị hành chính tương đương cấp tỉnh. Cả Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Trung Hoa Dân Quốc đều áp dụng quy chế thành phố trực thuộc trung ương, tuy nhiên mức độ có khác nhau. Thành phố trực thuộc trung ương là các thành phố lớn, có tầm quan trọng về mặt chính trị, văn hóa, kinh tế, giao thông. Trong các thành phố trực thuộc trung ương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Trùng Khánh là thành phố có diện tích lớn nhất, rộng hơn tỉnh nhỏ nhất là tỉnh Hải Nam.

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) hiện có 4 thành phố trực thuộc trung ương là:

  • Bắc Kinh (北京) (thủ đô),
  • Thượng Hải (上海) (thủ đô kinh tế),
  • Trùng Khánh (重庆) (thành phố có diện tích lớn nhất và đông dân nhất)
  • Thiên Tân (天津).
500px B%E1%BA%A3n %C4%91%E1%BB%93 h%C3%A0nh ch%C3%ADnh Trung Qu%E1%BB%91c
Các thành phố trung ương được tô màu hồng sậm.

Tham khảo

Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến Trung Quốc này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
  • x
  • t
  • s


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thành_phố_trực_thuộc_trung_ương_(Trung_Quốc)&oldid=65026746”

Scores: 4.8 (85 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn