Thảo luận:Tổng sản lượng quốc gia là gì? Chi tiết về Thảo luận:Tổng sản lượng quốc gia mới nhất 2023

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bước tới điều hướng
Bước tới tìm kiếm

Dự án Kinh tế
Economic-surpluses.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Kinh tế, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Kinh tế. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khai Bài viết sơ khai.
? Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

GNP = Gross National Product là tổng sản phẩm quốc gia hay tổng sản phẩm quốc dân, chứ không phải tổng sản lượng quốc gia. Có 5 chỉ tiêu chủ yếu để tính sản lượng quốc gia (national output) là: GNP = tổng sản phẩm quốc gia/tổng sản phẩm quốc dân, GDP = tổng sản phẩm quốc nội/tổng sản phẩm trong nước, NNP = sản phẩm quốc dân ròng/tổng sản phẩm ròng quốc gia, NI = thu nhập quốc dân (GNI = tổng thu nhập quốc dân/NNI = tổng thu nhập ròng quốc gia/quốc dân), Disposable Income (Yd) = thu nhập khả dụng/thu nhập có thể sử dụng.

Do vậy, đề nghị đổi lại tên đúng cho bài GNP này. 123.24.246.67 (thảo luận) 20:10, ngày 24 tháng 9 năm 2015 (UTC)


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thảo_luận:Tổng_sản_lượng_quốc_gia&oldid=22103148”

Từ khóa: Thảo luận:Tổng sản lượng quốc gia, Thảo luận:Tổng sản lượng quốc gia, Thảo luận:Tổng sản lượng quốc gia

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO từ khóa giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Nguồn: Wikipedia

Scores: 4.8 (191 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn