Top 18+ Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ?

Bạn đang tìm hiểu về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ?

Khai thác CSDL quan hệ có thể là sắp xếp, truy vấn, xem dữ liệu, kết xuất báo cáo.

Phần mềm nào sau đây không phải là hệ QT CSDL quan hệ?

A. Visual Dbase, Microsoft SQL Server

B. Oracle, Paradox

C. OpenOffice, Linux

D. Microsoft Access, Foxpro

Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?

A. Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệ

B. Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ

C. Phần mềm Microsoft Access

D. Phần mềm để giải các bài toán quản lí có chứa các quan hệ giữa các dữ liệt

Thuật ngữ “quan hệ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:

A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Trong hệ CSDL quan hệ, miền là:

A. Tập các kiểu dữ liệu trong Access

B. Kiểu dữ liệu của một bảng

C. Tập các thuộc tính trong một bảng

D. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính

Thao tác trên dữ liệu có thể là:

A. Sửa bản ghi

B. Thêm bản ghi

C. Xoá bản ghi

D. Tất cả đáp án trên

Thuật ngữ “thuộc tính” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:

A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thuật ngữ “bộ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:

A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222
Lượt xem: 82228222

2. Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl từ VNExpress

VNExpress
Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl rồi nhỉ? Nội dung Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

3. Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

4. Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

5. Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl rồi nhỉ? Nội dung Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

6. Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl từ tienphong.vn

tienphong.vn
Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

7. Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

8. Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl từ soha.vn

soha.vn
Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl rồi nhỉ? Nội dung Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

9. Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

10. Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl từ kenh14.vn

kenh14.vn
Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

11. Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl từ zingnews.vn

zingnews.vn
Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl rồi nhỉ? Nội dung Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

12. Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

13. Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl từ vov.vn

vov.vn
Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

14. Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl từ afamily.vn

afamily.vn
Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl rồi nhỉ? Nội dung Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

15. Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

16. Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

17. Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl từ coccoc.com

coccoc.com
Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl rồi nhỉ? Nội dung Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

18. Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl từ facebook.com

facebook.com
Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8222

Câu hỏi về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl

Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl
cách Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl
hướng dẫn Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl
Thao Tác Nào Sau Đây Không Là Khai Thác Csdl miễn phí

Scores: 4.1 (197 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn