Top 20+ Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:

Bạn đang tìm hiểu về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: hữu ích với bạn.

https://doctailieu.com/trac-nghiem/thao-tac-tren-du-lieu-co-the-la-b-them-ban-ghi-trac-nghiem-mon-tin-hoc-lop-12-17160#Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:

Thao tác trên dữ liệu có thể là

05/10/2020 5,125

Câu hỏi Đáp án và lời giải
Câu Hỏi:
Thao tác trên dữ liệu có thể là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Thao tác trên dữ liệu có thể là thêm bản ghi.

Thao tác trên cơ sở dữ liệu có thể là thêm bản ghi

Thêm bản ghi trên CSDL

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Phần mềm nào sau đây không phải là hệ QT CSDL quan hệ?

A. Visual Dbase, Microsoft SQL Server

B. Oracle, Paradox

C. OpenOffice, Linux

D. Microsoft Access, Foxpro

Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?

A. Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệ

B. Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ

C. Phần mềm Microsoft Access

D. Phần mềm để giải các bài toán quản lí có chứa các quan hệ giữa các dữ liệt

Thuật ngữ “quan hệ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:

A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thuật ngữ “miền” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:

A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thuật ngữ “thuộc tính” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:

A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thuật ngữ “bộ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:

A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ?

A. Sắp xếp các bản ghi

B. Thêm bản ghi mới

C. Kết xuất báo cáo

D. Xem dữ liệu

Câu Hỏi:
Thao tác trên dữ liệu có thể là:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5159
Lượt xem: 25312194

Tin học 12 – Bài 11 – Các thao tác trên Cơ sở dữ liệu quan hệ (Tiết 1) từ Youtube

Tin học 12 – Bài 11 – Các thao tác trên Cơ sở dữ liệu quan hệ (Tiết 1)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8622

3. Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1441

4. Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1293

5. Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: rồi nhỉ? Nội dung Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1414

6. Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: từ tienphong.vn

tienphong.vn
Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3902

7. Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7626

8. Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: từ soha.vn

soha.vn
Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: rồi nhỉ? Nội dung Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2640

9. Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7334

10. Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: từ kenh14.vn

kenh14.vn
Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5127

11. Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: từ zingnews.vn

zingnews.vn
Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: rồi nhỉ? Nội dung Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9132

12. Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2596

13. Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: từ vov.vn

vov.vn
Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7804

14. Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: từ afamily.vn

afamily.vn
Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: rồi nhỉ? Nội dung Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7641

15. Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9667

16. Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6306

17. Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: từ coccoc.com

coccoc.com
Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: rồi nhỉ? Nội dung Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4716

18. Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: từ facebook.com

facebook.com
Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6817

Câu hỏi về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:

Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:
cách Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:
hướng dẫn Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là:
Thao Tác Trên Dữ Liệu Có Thể Là: miễn phí

Scores: 4 (149 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn