Top 18+ Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là

Bạn đang tìm kiếm về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là

Thầy giáo nổi tiếng nhất dưới thời Trần là: Chu Văn An
Giải thích: Chu văn An sinh năm Nhâm Thìn (1292) đời vua Trần Nhân Tông, được đích thân vua Trần Minh Tông mời đến dạy tại Quốc Tử Giám và làm thầy riêng cho thái tử Trần Vượng, tức vua Trần Hiến Tông sau này. Ông từng thi đỗ Thái học sinh (tiến sĩ) nhưng không ra làm quan mà mở trường dạy học ở quê nhà. Ông nổi tiếng có học vấn sâu rộng, tư cách thanh cao, sửa mình trong sạch, giữ gìn tiết tháo, không cầu danh lợi, danh tiếng lan xa, học trò theo học rất đông. Các thầy giáo còn lại nổi tiếng trong giai đoạn sau.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222
Lượt xem: 72227222

2. Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là từ VNExpress

VNExpress
Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là rồi nhỉ? Bài viết Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

3. Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

4. Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

5. Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là rồi nhỉ? Bài viết Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

6. Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là từ tienphong.vn

tienphong.vn
Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

7. Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

8. Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là từ soha.vn

soha.vn
Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là rồi nhỉ? Bài viết Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

9. Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

10. Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là từ kenh14.vn

kenh14.vn
Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

11. Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là từ zingnews.vn

zingnews.vn
Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là rồi nhỉ? Bài viết Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

12. Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

13. Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là từ vov.vn

vov.vn
Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

14. Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là từ afamily.vn

afamily.vn
Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là rồi nhỉ? Bài viết Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

15. Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

16. Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

17. Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là từ coccoc.com

coccoc.com
Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là rồi nhỉ? Bài viết Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

18. Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là từ facebook.com

facebook.com
Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

Câu hỏi về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là

Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là
cách Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là
hướng dẫn Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là
Thầy Giáo Nổi Tiếng Nhất Dưới Thời Nhà Trần Là miễn phí

Scores: 4.4 (174 votes)

Có thể bạn quan tâm  Văn Chương Bất Hủ Cổ Kim Đều Viết Bằng Huyết Lệ Tổng hợp nhận định văn học hay nhất

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn