Top 18+ Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã Với hiệp ước Giáp Tuất (ký năm 1874), triều đình nhà Nguyễn đã chính thức thừa

Bạn đang tìm hiểu về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã Với hiệp ước Giáp Tuất (ký năm 1874), triều đình nhà Nguyễn đã chính thức thừa

Với hiệp ước Giáp Tuất (ký năm 1874), triều đình nhà Nguyễn đã chính thức thừa nhận sáu tỉnh Nam kỳ là đất thuộc Pháp.

Lấy cớ gì Pháp đưa quân ra đánh Hà Nội lần thứ hai

A. Giải quyết vụ Đuy puy

B. Vu cáo cho triều Huế vi phạm Hiệp ước Nhâm Tuất 1862

C. Vu cáo cho triều Huế vi phạm Hiệp ước Giáp Tuất 1874

D. Mượn quân ra Bắc Kì để đánh sang Trung Quốc

Người lãnh đạo quan quân triều đình chống lại cuộc tấn công thành Hà Nội lần thứ hai (1882) của quân Pháp là

A. Nguyễn Tri Phương

B. Lưu Vĩnh Phúc

C. Hoàng Diệu

D. Hoàng Tá Viêm

Sự kiện nào đánh dấu thực dân Pháp hoàn thành cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam

A. Triều đình Huế cắt 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ cho Pháp

B. Hiệp ước Giáp Tuất 1874 được ký kết

C. Quân Pháp tấn công vào kinh thành Huế

D. Hiệp ước Hác – măng và hiệp ước Pa – tơ – nốt được ký kết

Vì sao thực dân Pháp tìm cách thương lượng với triều đình Huế thiết lập bản Hiệp ước 1874?

A. Do Pháp bị thất bại ở trận Cầu Giấy lần thứ hai

B. Do Pháp bị thất bại ở trận Cầu Giấy lần thứ nhất

C. Do Pháp bị thất bại trong việc đánh chiếm thành Hà Nội

D. Do Pháp bị đánh chặn ở Thanh Hóa

Người lãnh đạo cuộc chiến đấu chống Pháp tấn công thành Hà Nội lần thứ nhất là

A. Nguyễn Tri Phương

B. Hoàng Diệu

C. Nguyễn Lâm

D. Nguyễn Thanh Giản

Sau Hiệp ước Hác-măng (1883), thái độ của triều đình đối với phong trào kháng chiến của nhân dân

A.  Ra lệnh giải tán các phong trào kháng chiến của nhân dân.

B. Ra lệnh chấm dứt các hoạt động chống Pháp ở Trung Kỳ.

C. Ra lệnh chấm dứt các hoạt động chống Pháp ở Nam Kỳ.

D.  Ra lệnh chấm dứt các hoạt động chống Pháp ở Bắc Kỳ.

Người đứng đầu phái chủ chiến trong triều đình Huế cuối thế kỉ XIX là

A. vua Hàm Nghi

B. Phan Thanh Giản

C. Nguyễn Văn Tường

D. Tôn Thất Thuyết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999
Lượt xem: 99999999

2. Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã từ VNExpress

VNExpress
Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã rồi nhỉ? Bài viết Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

3. Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

4. Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

5. Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã rồi nhỉ? Bài viết Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

6. Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã từ tienphong.vn

tienphong.vn
Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

7. Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

8. Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã từ soha.vn

soha.vn
Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã rồi nhỉ? Bài viết Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

9. Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

10. Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã từ kenh14.vn

kenh14.vn
Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

11. Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã từ zingnews.vn

zingnews.vn
Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã rồi nhỉ? Bài viết Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

12. Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

13. Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã từ vov.vn

vov.vn
Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

14. Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã từ afamily.vn

afamily.vn
Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã rồi nhỉ? Bài viết Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

15. Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

16. Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

17. Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã từ coccoc.com

coccoc.com
Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã rồi nhỉ? Bài viết Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

18. Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã từ facebook.com

facebook.com
Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9999

Câu hỏi về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã

Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã
cách Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã
hướng dẫn Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã
Theo Hiệp Ước Giáp Tuất Triều Đình Huế Đã miễn phí

Scores: 4 (154 votes)

Có thể bạn quan tâm  Một Trong Những Phương Hướng Cơ Bản Để Thực Hiện Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 (Có đáp án) Chính sách dân số và giải quyết việc làm

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn