Top 18+ Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở

Bạn đang tìm kiếm về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở

Câu 1. Xã X mới nhập nội về một giống lúa mới đang được sản xuất phổ biến nơi đưa giống đi, để mọi người sử dụng giống này trước hết họ phải làm gì?

A. Làm thí nghiệm so sánh giống

B. Làm thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật

C. Làm thí nghiệm quảng cáo

D. Không cần làm thí nghiệm mà cho sản xuất đại trà ngay

Câu 2. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm mục đích gì?

A. Để mọi người biết về giống

B. So sánh giống mới nhập nội với giống đại trà

C. Duy trì những đặc tính tốt của giống

D. Kiểm tra những kĩ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kĩ thuật

Câu 3. Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng?

A. Đánh giá khách quan, chính xác và công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng

B. Cung cấp những thông tin về giống

C. Tạo số lượng lớn hạt giống cung cấp cho đại trà

D. Duy trì độ thuần chủng của giống

Câu 4. Mục đích của thí nghiệm so sánh giống?

A. Để mọi người biết về giống

B. Duy trì những đặc tính tốt của giống

C. Kiểm tra những kĩ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kĩ thuật

D. So sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà

Câu 5. Giống được cấp giấy chứng nhận Quốc gia khi đã tổ chức thí nghiệm?

A. Thí nghiệm so sánh giống

B. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

C. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật

D. Không cần làm thí nghiệm

Câu 6. Khảo nghiệm giống cây trồng được tiến hành ở:

A. Nhiều vùng sinh thái khác nhau

B. 3 vùng sinh thái

C. 2 vùng sinh thái

D. Một vùng sinh thái.

Câu 7. Mục đích của thí nghiệm sản xuất quảng cáo là để:

A. So sánh với các giống phổ biến trong sản xuất đại trà

B. Kiểm tra những đề xuất của cơ quan chọn tạo giống

C. Tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà

D. Đưa giống mới vào sản xuất đại trà

Câu 8. Cần phải tiến hành thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật giống cây trồng mới, vì:

A. Để xác định các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng … và gửi đến trung tam khảo nghiệm giống quốc gia

B. Để đánh giá kết quả và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người đều biết về giống mới

C. Để so sánh gióng mới với giống cũ

D. Để xác định thời vụ, mật độ gieo trồng, chế độ phân bón của giống từ đó xây dựng quy trình kĩ thuật gieo trồng để mở rộng sản xuất đại trà

Câu 9. Tổ chức hội nghị đầu bờ là một hình thức của?

A. Thí nghiệm khảo sát chất lượng

B. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật

C. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

D. Thí nghiệm so sánh giống

Câu 10. Trong quá trình khảo nghiệm giống cây trồng, tính ưu việt của giống được xác định nhờ thí nghiệm?

A. Thí nghiệm khảo nghiệm

B. Thí nghiệm so sánh giống

C. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật

D. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 6 A
Câu 2 D Câu 7 C
Câu 3 A Câu 8 D
Câu 4 D Câu 9 C
Câu 5 C Câu 10 B

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777
Lượt xem: 97779777

2. Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở từ VNExpress

VNExpress
Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở rồi nhỉ? Bài viết Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

3. Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

4. Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

5. Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở rồi nhỉ? Bài viết Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

6. Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở từ tienphong.vn

tienphong.vn
Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

7. Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

8. Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở từ soha.vn

soha.vn
Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở rồi nhỉ? Bài viết Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

9. Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

10. Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở từ kenh14.vn

kenh14.vn
Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

11. Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở từ zingnews.vn

zingnews.vn
Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở rồi nhỉ? Bài viết Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

12. Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

13. Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở từ vov.vn

vov.vn
Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

14. Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở từ afamily.vn

afamily.vn
Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở rồi nhỉ? Bài viết Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

15. Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

16. Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

17. Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở từ coccoc.com

coccoc.com
Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở rồi nhỉ? Bài viết Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

18. Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở từ facebook.com

facebook.com
Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

Câu hỏi về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở

Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở
cách Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở
hướng dẫn Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở
Thí Nghiệm Sản Xuất Quảng Cáo Được Thực Hiện Ở miễn phí

Scores: 4.1 (115 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Soạn Văn Bài Luyện Tập Viết Đoạn Văn Tự Sự Kết Hợp Với Miêu Tả Và Biểu Cảm Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả, biểu cảm Soạn văn 8 tập 1 bài 7 (trang 83)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn