Thơ tự do là gì? Thế nào là thơ tự do và đặc điểm của thơ tự do mới nhất 2023

Thơ tự do là gì?

Thơ tự do (tiếng Pháp: vers libre) là hình thức cơ bản của thơ, phân biệt với thơ cách luật ở chỗ không bị ràng buộc vào các quy tắc nhất định về số câu, số chữ, niêm đối,… Nhưng thơ tự do lại khác thơ văn xuôi ở chỗ văn bản có phân dòng và xếp song song thành hàng, thành khổ như những đơn vị nhịp điệu, có thể có vần.

Thế nào là thơ tự do và đặc điểm của thơ tự do?

Thơ tự do là thơ phân dòng nhưng không có thể thức nhất định và không quy định số lượng từ trong một câu, cũng như không cần có vần liên tục.

Nó có thể là hợp thể, phối xen các đoạn thơ làm theo các thể khác nhau, hoặc hoàn toàn tự do. Ví dụ: Hoan hô chiến sĩ Điện Biên của Tố Hữu, Đất nước của Nguyễn Đình Thi, Cành phong lan bể của Chế Lan Viên. Đặc điểm đáng chú ý của thơ tự do thường là phá khổ – không theo khổ 4 dòng, 6 dòng đều đặn ngay ngắn. Đặc biệt điểm thứ hai là có thể mở rộng câu thơ, kéo dài câu thơ thành hàng chục tiếng, gồm nhiều dòng in, có thể sắp xếp thành “bậc thang” để tô đậm nhịp điệu ở trong câu, có thể xen kẽ câu ngắn dài thoải mái.

Thơ tự do xuất hiện từ nhu cầu đòi hỏi thơ đi sát cuộc đời hơn, phản ánh được những khía cạnh mới của cuộc sống đa dạng, thể hiện được những cách nhìn nghệ thuật mới của nhà thơ. Trong lịch sử văn học, sự nẩy sinh của nó thường gắn với những biến chuyển lớn về ý thức hệ. Trên thế giới, U. Uýt-man, P. Nê-ru-đa, N. Ghi-den,… là những nhà thơ nổi tiếng về thơ tự do….

Tham khảo


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thơ_tự_do&oldid=64427140”

Từ khóa: Thơ tự do, Thơ tự do, Thơ tự do

thơ tự do là gì
thể thơ tự do
thơ tự do
thể thơ tự do là gì
thế nào là thơ tự do
theể thơ tự do
thế nào là thể thơ tự do
tho tu do
đặc điểm của thể thơ tự do
đặc điểm thơ tự do
các thể thơ tự do
ví dụ thơ tự do
the tho tu do
thơ tự do là j
luật thơ tự do
đặc điểm của thơ tự do
thể thơ tudo
đặc điểm thể thơ tự do
thể thơ tự do là
cách làm thơ tự do
là gì
thơ về tự do
kiếm tiền ở nhà
nhập liệu kiếm tiền tại nhà
những việc làm thêm tại nhà cho mẹ bỉm sữa

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO LADIGI giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.52 (102 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn