Thời kỳ cổ đại là gì? Thời kỳ cổ đại bắt đầu từ khi nào mới nhất 2023

Thời kỳ cổ đại là gì? Thời kỳ cổ đại bắt đầu từ khi nào?

Thời kỳ cổ đại là một phần của lịch sử loài người[1] từ khi thời nguyên thuỷ kết thúc đến thời Sơ kì Trung Cổ[2] ở phương Tây và phương Đông.[3]

Vào thời này, con người đã xây dựng nên hai hình thái xã hội đầu tiên, đó là xã hội cổ đại chuyên chế và xã hội chiếm hữu nô lệ. Ở thời này, con người đã tiếp thu được những kiến thức đầu tiên về thiên văn, toán học, hình học,…Tại Ai Cập, con người đã áp dụng các kiến thúc về hình học để xây dựng các kim tự tháp, sáng tạo ra số pi. Tại Ấn Độ và Lưỡng Hà, con người đã sáng tạo ra bảng chữ số từ 0 đến 10 mà đến nay vẫn được sử dụng trong cuộc sống.

Xem thêm

 • Ai Cập cổ đại
 • Cổ đại Hy-La
  • Hy Lạp cổ đại
  • La Mã cổ đại
 • Trung Hoa cổ đại : Nhà Hạ – Nhà Thương – Nhà Chu
 • Cận Đông cổ đại
 • Carthage cổ đại
 • Thời kỳ tiền Colombo
 • Mỹ thuật nguyên thủy và cổ đại

Chú thích

 1. ^ Crawford, O. G. S. (1927). Antiquity. [Gloucester, Eng.]: Antiquity Publications [etc.]. (cf., History education in the United States is primarily the study of the written past. Defining history in such a narrow way has important consequences…)
 2. ^ .mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:”“”””””‘””’”}.mw-parser-output .id-lock-free a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lock-green.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-limited a,.mw-parser-output .id-lock-registration a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-subscription a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Lock-red-alt-2.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg”)right 0.1em center/12px no-repeat}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:none;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}.mw-parser-output .citation .mw-selflink{font-weight:inherit}“ancient-history”. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2009.
 3. ^ Foster, S. (2007). Adventure guide. China. Hunter travel guides. Edison, NJ: Hunter Publishing. Page 6-7 (cf., “Qin is perceived as ‘China’s first dynasty’ and [… developed] writing.)


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thời_kỳ_cổ_đại&oldid=64694281”

Từ khóa: Thời kỳ cổ đại

thời kỳ cổ đại
thời kì cổ đại
thời kỳ cổ đại bắt đầu từ khi nào
thời kỳ cổ đại là gì
cổ đại là gì
thời cổ đại là gì
thời cổ đại bắt đầu từ khi nào
thoi ki co dai
thời kỳ cổ đại la gì
thời cổ đại
thời cổ đại là thời kỳ nào
thời cổ đại là năm nào
thời cổ đại la gì
lịch sử thời cổ đại
các thời kỳ cổ đại
thời cổ đại là xã hội nào
cổ đại là

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO LADIGI giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.08 (99 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn