Top 18+ Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng

Bạn đang tìm kiếm về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng

Câu 1. Dữ liệu nào sau đây có thể được tích hợp trong siêu văn bản?

A. Văn bản, hình ảnh;

B. Siêu liên kết;

C. Âm thanh, phim Video;

D. Tất cảc đều đúng.

Câu 2. “www.edu.net.vn “, “vn” trên địa chỉ trang web có nghĩa là:

A. Một kí hiệu nào đó

B. Ký hiệu tên nước Việt Nam

C. Chữ viết tắt tiếng anh

D. Khác

Câu 3. Trang web hiển thị đầu tiên khi truy cập vào website là:

A.Một trang liên kết

B. Một website

C. Trang chủ

D. Trang web google.com

Câu 4. Máy tìm kiếm dùng để làm gì?

A. Đọc thư điện thư điện tử

B. Truy cập vào website

C. Tìm kiếm thông tin trên mạng

D. Tất cả đều sai

Câu 5. Website là:

A. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập

B. Gồm nhiều trang web

C. http://www.edu.net.vn

D. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung

Câu 6. Phần mềm trình duyệt Web dùng để:

A. Gửi thư điện tử

B. Truy cập mạng LAN

C. Truy cập vào trang Web

D. Tất cả đều sai

Câu 7. Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào?

A. Pascal

B. THNL

C. HTML

D. TMHL

Câu 8. Sắp xếp các thứ tự sau theo một trình tự hợp lí để thực hiện thao tác tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm:

1. Gõ từ khóa vào ô để nhập từ khóa

2. Truy cập vào máy tìm kiếm

3. Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách liên kết

+ Truy cập vào máy tìm kiếm

+ Gõ từ khóa vào ô để nhập từ khóa

+ Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách liên kết.

A. 1-2-3

B. 2-1-3

C. 1-3-2

D. 2-3-1

Câu 9. Một số trình duyệt web phổ biến hiện nay:

A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,…

B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,…

C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox),Word,…

D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,…

Câu 10. Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên internet được gọi là:

A. Trình lướt web;

B. Trình duyệt web;

C. Trình thiết kế web;

D. Trình soạn thảo web.

Câu 11. Để lưu hình ảnh trên trang Web, sau khi nháy nút phải chuột vào hình em sẽ:

A. Chọn Save Link As

B. Chọn Copy Image

C. Chọn Send Image

D. Chọn Save Image As

đáp án Trắc nghiệm tin 9 bài 3 : Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 7 C
Câu 2 B Câu 8 B
Câu 3 C Câu 9 B
Câu 4 C Câu 10 B
Câu 5 D Câu 11 D
Câu 6 C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666
Lượt xem: 56665666

2. Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng từ VNExpress

VNExpress
Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng rồi nhỉ? Bài viết Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

3. Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

4. Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

5. Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng rồi nhỉ? Bài viết Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

6. Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng từ tienphong.vn

tienphong.vn
Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

7. Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

8. Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng từ soha.vn

soha.vn
Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng rồi nhỉ? Bài viết Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

9. Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

10. Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng từ kenh14.vn

kenh14.vn
Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

11. Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng từ zingnews.vn

zingnews.vn
Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng rồi nhỉ? Bài viết Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

12. Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

13. Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng từ vov.vn

vov.vn
Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

14. Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng từ afamily.vn

afamily.vn
Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng rồi nhỉ? Bài viết Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

15. Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

16. Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

17. Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng từ coccoc.com

coccoc.com
Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng rồi nhỉ? Bài viết Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

18. Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng từ facebook.com

facebook.com
Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

Câu hỏi về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng

Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng
cách Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng
hướng dẫn Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng
Thông Tin Trên Internet Được Tổ Chức Dưới Dạng miễn phí

Scores: 4.3 (177 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 20+ Dân Cư Đang Chuyển Từ Phía Nam Hồ Lớn Dân cư đang chuyển từ phía Nam hồ lớn và Đông Bắc ven Đại Tây Dương tới các vùng

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn