Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

Bạn đang tìm hiểu về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt hữu ích với bạn.

1. Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế: Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI – BỘ Y TẾ

________________

Số: 01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động
trong cơ sở lao động
____________

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn và vệ sinh lao động; Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/CP;

Sau khi có ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan, Liên bộ: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về tổ chức bộ máy, phân định trách nhiệm, lập kế hoạch, tự kiểm tra, thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác an toàn – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở có sử dụng lao động (sau đây gọi tắt là cơ sở lao động) hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, trừ các cơ quan hành chính Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức phi chính phủ khác đóng trụ sở tại Việt Nam.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí để thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động được hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên, chi phí sản xuất kinh doanh của cơ sở lao động và là chi phí hợp lý khi tính thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở lao động theo quy định hiện hành của pháp luật về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666
Lượt xem: 36663666

2. Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt từ VNExpress

VNExpress
Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

3. Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

4. Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

5. Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

6. Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt từ tienphong.vn

tienphong.vn
Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

7. Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

8. Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt từ soha.vn

soha.vn
Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

9. Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

10. Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt từ kenh14.vn

kenh14.vn
Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

11. Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt từ zingnews.vn

zingnews.vn
Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

12. Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

13. Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt từ vov.vn

vov.vn
Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

14. Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt từ afamily.vn

afamily.vn
Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

15. Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

16. Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

17. Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt từ coccoc.com

coccoc.com
Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt rồi nhỉ? Bài viết Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

18. Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt từ facebook.com

facebook.com
Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

Câu hỏi về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt

Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt
cách Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt
hướng dẫn Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt
Thông Tư 01/2011/Ttlt-Blđtbxh-Byt miễn phí

Scores: 4.6 (130 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn