Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Thông tư 01/2011/TT-BNV

Bạn đang tìm hiểu về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản hữu ích với bạn.

1. Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Thông tư 01/2011/TT-BNV

Ngày 19/1/2011 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư mới về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Thông tư có hiệu lực 45 ngày kể từ sau ngày ký và thay thế cho Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP của Bộ Nội vụ phối hợp với Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 06/5/2005.

BỘ NỘI VỤ
___________

Số: 01/2011/TT-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
__________________

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư,

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức).

Điều 2. Thể thức văn bản

Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chung áp dụng đối với các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và hướng dẫn tại Thông tư này.

Điều 3. Kỹ thuật trình bày văn bản

Kỹ thuật trình bày văn bản quy định tại Thông tư này bao gồm khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản, vị trí trình bày các thành phần thể thức, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và các chi tiết trình bày khác, được áp dụng đối với văn bản soạn thảo trên máy vi tính và in ra giấy; văn bản được soạn thảo bằng các phương pháp hay phương tiện kỹ thuật khác hoặc văn bản được làm trên giấy mẫu in sẵn; không áp dụng đối với văn bản được in thành sách, in trên báo, tạp chí và các loại ấn phẩm khác.

Điều 4. Phông chữ trình bày văn bản

Phông chữ sử dụng trình bày văn bản trên máy vi tính là phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.

Điều 5. Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản và vị trí trình bày

1. Khổ giấy

Văn bản hành chính được trình bày trên khổ giấy khổ A4 (210mm x 297mm).

Các văn bản như giấy giới thiệu, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển được trình bày trên khổ giấy A5 (148mm x 210mm) hoặc trên giấy mẫu in sẵn (khổ A5).

2. Kiểu trình bày

Văn bản hành chính được trình bày theo chiều dài của trang giấy khổ A4 (định hướng bản in theo chiều dài).

Trường hợp nội dung văn bản có các bảng, biểu nhưng không được làm thành các phụ lục riêng thì văn bản có thể được trình bày theo chiều rộng của trang giấy (định hướng bản in theo chiều rộng).

3. Định lề trang văn bản (đối với khổ giấy A4)

 • Lề trên: cách mép trên từ 20 – 25mm;
 • Lề dưới: cách mép dưới từ 20 – 25mm;
 • Lề trái: cách mép trái từ 30 – 35mm;
 • Lề phải: cách mép phải từ 15 – 20mm.

4. Ngoài ra, trong Thông tư nêu rõ một số cách thức trình bày văn bản khác như quy định biểu mẫu, văn bản pháp luật, chuẩn mực về font chữ, cỡ chữ… Bạn có thể tìm hiểu chi tiết một số biểu mẫu, phụ lục sau:

 • Viết hoa trong văn bản hành chính.
 • Phụ lục IV: Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản và thể thức bản sao.
 • Biểu mẫu trình bày Thông tư.
 • Biểu mẫu trình bày Giấy nghỉ phép.
 • Biểu mẫu Giấy đi đường.
 • Biểu mẫu Giấy giới thiệu.
 • Biểu mẫu Công điện.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888
Lượt xem: 18881888

2. Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản từ VNExpress

VNExpress
Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản rồi nhỉ? Nội dung Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

3. Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

4. Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

5. Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản rồi nhỉ? Nội dung Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

6. Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản từ tienphong.vn

tienphong.vn
Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

7. Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

8. Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản từ soha.vn

soha.vn
Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản rồi nhỉ? Nội dung Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

9. Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

10. Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản từ kenh14.vn

kenh14.vn
Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

11. Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản từ zingnews.vn

zingnews.vn
Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản rồi nhỉ? Nội dung Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

12. Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

13. Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản từ vov.vn

vov.vn
Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

14. Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản từ afamily.vn

afamily.vn
Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản rồi nhỉ? Nội dung Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

15. Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

16. Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

17. Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản từ coccoc.com

coccoc.com
Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản rồi nhỉ? Nội dung Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

18. Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản từ facebook.com

facebook.com
Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1888

Câu hỏi về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản

Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản
cách Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản
hướng dẫn Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản
Thông Tư 55 Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản miễn phí

Scores: 4.1 (63 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn