Thực thể là gì? Thông tin của một thực thể là gì mới nhất 2023

Thực thể là gì?

Thực thể (tiếng Anh: entity) là một cái gì đó tồn tại như tự chính nó, như một chủ thể hoặc như một khách thể, một cách thực sự hay một cách tiềm năng, một cách cụ thể hay một cách trừu tượng, một cách vật lý hoặc không. Nó không cần là sự tồn tại vật chất. Nói riêng, vật trừu tượng và trừu tượng pháp lý được coi như là các thực thể. Nói chung không có giả định rằng một thực thể là sống động (animate), hoặc là ở hiện tại.

Trong chính trị, thuật ngữ thực thể được dùng để chỉ một phần phân chia lãnh thổ (territorial division) của một quốc gia (ví dụ Bosnia và Herzegovina).

Xem thêm

  • Digital identity
  • Entity class
  • Entity realism, a form of scientific realism
  • Entitativity
  • Everything
  • Non-physical entity
  • Object (philosophy)

Tham khảo

Bản mẫu:Metaphysics
Bản mẫu:Philosophy of language


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thực_thể&oldid=64721238”

Từ khóa: Thực thể, Thực thể, Thực thể

thực thể là gì
thông tin về một thực thể là gì
thực thể
thông tin về một thực thể là
thông tin của một thực thể là
thông tin về 1 thực thể là
thực thể là
thông tin về thực thể là
thông tin về 1 thực thể là gì
khái niệm thực thể
thực thể là j
thông tin của một thực thể là gì
thuc the la gi
thể là gì
thực thể trong tin học là gì
thực thể là:
thông tin của 1 thực thể là
thực thể là?
thực thể là gì?
thuực thể là gì
thông tin về một thực thể

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO LADIGI giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.4 (174 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn