Top 20+ Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44

Bạn đang tìm hiểu về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 hữu ích với bạn.

Tỉ khối hơi cuả chất X so với hiđro bằng 44. Phân tử khối của X là

03/12/2020 193

Câu hỏi Đáp án và lời giải
Câu Hỏi:
Tỉ khối hơi cuả chất X so với hiđro bằng 44. Phân tử khối của X là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Phân tử khối của X là 44 x 2 = 88 (g/mol)

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu Hỏi:
Tỉ khối hơi cuả chất X so với hiđro bằng 44. Phân tử khối của X là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2154
Lượt xem: 32549596

Hoá 10 – Bài 9|Cách xác định nguyên tố R trong OXIT cao nhất và hợp chất với HIDRO từ Youtube

Nhiều phụ huynh và học sinh nhắn tin nhờ cô tư vấn chọn loại máy tính, ipad và apple pencil phù hợp để học online.
Sau nhiều năm sử dụng để học tập và giảng dạy cô tin dùng một số sản phẩm sau.
Các em tham khảo ở link dưới đây nhé: https://susu90.kol.eco

♥♥♥♥♥♥♥♥
Câu 1: Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO2. Công thức của hợp chất khí với hiđro là
A. RH3. B. RH4. C. H2R. D. HR.
Câu 2: Nguyên tố X có công thức của hợp chất khí với hiđro là XH. Công thức oxit cao nhất của X là
A. X2O5. B. XO2. C. X203. D. X2O7.
Câu 3: Oxit cao nhất của nguyên tố R thuộc nhóm IVA có tỉ khối đối với He là 11. R là nguyên tố nào sau đây?
A. C. B. Si. C. N. D. Sn.
Câu 4: Oxit cao nhất của một nguyên tố có dạng R2O5. R chiếm 91,18 % về khối lượng trong hợp chất của nó với hiđro. Nguyên tố R là
A.N. B. P. C. As. D. Sb.
Câu 5: Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO3, trong hợp chất của nó với hiđro có 5,88% H về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố đó. (7.SGK)
Câu 6: Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH4. Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi về khối lượng. Tìm nguyên tử khối của nguyên tố đó. (8.SGK)
Câu 7: Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron ns2np3, công thức hợp chất khí với hiđro và công thức oxit cao nhất đều đúng ở cặp công thức nào sau đây ?
A. RH2, RO. B. RH3, R2O5. C. RH4, RO2. D. RH5, R2O3.
Câu 8: Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH. Trong oxit mà R có hóa trị cao nhất thì oxi chiếm 61,2% về khối lượng. Xác định nguyên tố R.
Câu 10: Hợp chất khí với hidro của nguyên tử nguyên tố R là RH2. Trong oxit cao nhất tỉ lệ khối lượng giữa R và oxi là 2:3. Tìm R
Câu 11: Nguyên tố R thuộc nhóm VA. Tỉ lệ khối lượng giữa hợp chất với hidro và oxit cao nhất là 17:71. Xác định R.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9433

3. Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

4. Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2773

5. Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 rồi nhỉ? Nội dung Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9301

6. Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4839

7. Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4785

8. Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 từ soha.vn

soha.vn
Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 rồi nhỉ? Bài viết Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8623

9. Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3366

10. Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6711

11. Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 rồi nhỉ? Bài viết Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4651

12. Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4708

13. Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 từ vov.vn

vov.vn
Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7024

14. Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 từ afamily.vn

afamily.vn
Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 rồi nhỉ? Nội dung Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9329

15. Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9753

16. Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9369

17. Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 từ coccoc.com

coccoc.com
Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 rồi nhỉ? Bài viết Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5568

18. Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 từ facebook.com

facebook.com
Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8452

Câu hỏi về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44

Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44
cách Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44
hướng dẫn Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44
Tỉ Khối Hơi Của X So Với Hidro Là 44 miễn phí

Scores: 4.2 (145 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn